خمس بر من واجب شده است ولی نمی توانم آنرا بپردازم . تکلیف چیست ؟
پاسخ اگر بر شما خمس واجب شده است و الان نمی توانید آنرا بپردازید، شما باید به دفتر مرجع تقلیدتان مراجعه کنید و آنها مبلغ خمس را به شما قرض می دهند و طبق مهلتی که به شما می دهند باید آنرا بپردازید .
اگر مبلغی پول را کنار بگذاریم و خمس آنرا بپردازیم بعد آن پول را به کسی قرض بدهیم یا مبلغی روی آن بگذاریم و به فرد بدهیم. آیا باز باید خمس آن مبلغ را بدهیم ؟
پاسخ پولی که شما خمس آنرا پرداخته اید و قرض می دهید ، خمس ندارد و پولی را که طرف بر می گرداند خمس ندارد .اگر شما پولی روی آن پول می گذارید و به طرف قرض می دهید ، این مبلغ اضافی اگر از درآمد بین سال باشد سر سال خمسی ، خمس دارد . اگر طرف خودش روی پولی که شما دادید مبلغی اضافه تر گذاشت ، به آن مبلغ اضافه ،خمس تعلق نمی گیرد زیرا طرف خودش این مبلغ اضافی را داده است .
ما یک خانه داریم که در آن نشسته ایم و دو واحد آپارتمان داریم که همسرم یکی از آن آپارتمان ها را به من داده است . آیا به این آپارتمان ها خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ – اگر این واحدهای مسکونی اضافه بر نیاز است و از درآمد بین سال تهیه شده است یا پولی بوده که به آن خمس تعلق می گرفته ، شما باید خمس آنرا بدهید . اگر بدهی هم دارد باید از آن کسر بشود یا اگر ارث بوده است یا اصل ساختمان برای ورثه بوده و بعد مقداری از درآمد سال خرج ساختمان کرده اید ، این مقداری که خرج آن ساختمان شده است خمس دارد .
مرجع تقلید ما مرده است و ما الان مرجع دیگری را انتخاب کرده ایم . آیا ما می توانیم خمس خود را بر اساس فتوای مرجع فوت شده حساب کنیم ؟
پاسخ – اگر شما بقای بر تقلید میت هستید می توانید محاسبه را طبق مرجع فوت شده بکنید ولی مبلغ خمس را باید به مرجع جدید بپردازید
من مقداری پول داشتم که به برادرم داده ام و ایشان کم کم به من پس داده است . آیا به این پول خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ اگراین پولی که شما به برادرتان داده اید از درآمد سال بوده است و اگر در دست خودتان هم بود سر سال خمس به آن تعلق می گرفت ، الان هم به این پول خمس تعلق می گیرد . اگر به پولی خمس تعلق نمی گیرد و شما آنرا به کسی قرض بدهید ، به این پول خمس تعلق نمی گیرد .
اگر من بخواهم مبلغی را برای جهیزیه در حساب بانکی دخترم بگذارم ، آیا به این مبلغ خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ اگر شما مبلغی را به دخترتان ببخشید یا آنرا به حساب بانکی او بریزید که حق برداشت داشته باشد و این مبلغ در دست او باشد یعنی قبض صورت بگیرد ، این کار اشکالی ندارد و خمس این پول بر شما واجب نیست .بعضی از فقها می فرمایند که اگر جهیزیه خریداری نشود خمس بر آن پول واجب است و بعصی می فرمایند : به این پول خمس تعلق نمی گیرد .
ما هر ماه مقداری پول در صندوق خانگی می گذاریم و هر ماه یک نفر وام برنده می شود . آیا به این پول خمس تعلق میگرد ؟
پاسخ اگر شما پولی را که از درآمد بین سال جمع کرده اید که به آن خمس تعلق می گیرد، در این صندوق بگذارید و الان سر سال خمسی شما فرارسیده باشد، باید خمس آنرا بپردازید.
ترشی که در خانه برای فروش آماده می شود، اگر بیش از یکسال بماند خمس دارد ؟
پاسخ – بله. این خمس دارد. زیرا این اضافه ی بر هزینه ی زندگی است .
اگر ما بدانیم که یکی از اقوام ما خمس نمی دهد و ما میهمان او باشیم تکلیف ما در مورد خودمان و میهمانها چیست؟
پاسخ شما در مورد میهمان ها تکلیف و وظیفه ای ندارید . اگر شما یقین دارید غذایی که می خورید خمس دارد نباید از آن استفاده بکنید ولی اگر چاره ای ندارید باید خمس آنرا خودتان بپردازید . اگر شما یقین ندارید خودتان هم می توانید خمس نپردازید .اگر شما می دانید که صاحبخانه اهل خمس دادن نیست باید او را امر به معروف با شرایطش بکنید .
من نه سال پول جمع کرده ام که خانه بخرم . وقتی آیت الله لنکرانی زنده بودند ایشان می فرمودند که این پول خمس ندارد. الان تکلیف چیست ؟
پاسخ – وقتی شما از ایشان تقلید می کردید نظر ایشان این بوده است که اگر شما چاره ای جز جمع کردن پول برای خرید خانه ندارید، این پول خمس ندارد .اگر شما آن زمان خانه خریده اید که الان دیگر خمسی وجود ندارد . ولی اگر الان این پول موجود است شما باید از دفتر مرجع تقلید فعلی تان سوال کنید و اگر شما هنوز باقی بر فتوای ایشان هستید، پول شما خمس ندارد ولی باید هر چه زودتر این پول را صرف خانه یا مخارج زندگی بکنید تا خمس به آن تعلق نگیرد .
آیا ما می توانیم خمس را به فقرا بدهیم ؟
پاسخ – شما باید از دفتر مرجع تان اجازه ی بگیرید .
من مقداری طلا دارم و می خواهم آنرا به فقیر بدهم ولی خمس آنرا نداده ام. تکلیف من چیست؟
پاسخ اگر به این طلا خمس تعلق می گیرد شما باید خمس آنرا بپردازید و اگر آنرا به فقیری بدهید او مالک یک پنجم آن طلا نمی شود و این خمس همچنان بر گردن شما باقی می ماند. اما اگر به آن طلا هنوز خمس تعلق نگرفته است تا سر سال نشده آنرا به فقیر بدهید ولی اگر آن طلا جزو زینت آلات خودتان است و می خواهید آنرا به فقیر بدهید، این خمس ندارد.
آیا برای فرار از خمس می توان اموال را به همسر بخشید ؟
پاسخ – خیر ،فرد می تواند اموال خودش را به همسرش ببخشد ولی این بخشش اثری در نپرداختن خمس ندارد و باید خمس آن اموال را بپردازد.
من پیمانکار هستم و درآمدی کسب می کنم که مربوط به پنج سال دیگر است و تا پنج سال دیگر من پولی دریافت نمی کنم .خمس این مال چطور است ؟
پاسخاگر شما پنج سال گذشته کار کرده اید و الان یک جا پول را به شما می دهند و شما باید تا پنج سال آینده آنرا خرج کنید ،به این خمس تعلق می گیرد . اگر شما الان توان پرداخت خمس را ندارید می توانید اجازه بگیرید. اگر شما هنوز کاری انجام نداده اید و به شما مساعده ای داده اند تا شما کاری را انجام بدهید، چون هنوز شما مدیون هستید این پول خمس ندارد.
من و همسرم مرجع تقلید مشترکی نداریم . در مورد خمس هدیه ، ما تفاوت فتوا داریم . اگر برای ما هدیه ای آوردند تکلیف ما چیست ؟
پاسخ اگر هدیه را برای آقا آورده اند باید به نظر مرجع تقلید آقا عمل بشود واگر هدیه را برای خانم آورده اند، باید به نظر مرجع تقلید خانم عمل بشود .ممکن است که این هدیه را برای خانواده آورده باشند، دراین صورت هر کس باید به وظیفه ی خودش عمل کند یعنی نصف هدیه که برای آقا است، آقا باید به نظر مرجع تقلید خودش عمل کند و نصف دیگر هدیه را که برای خانم است ، خانم باید به نظر مرجع تقلید خودش عمل کند .
ما نمی توانیم خمس بدهیم زیرا درآمدمان خیلی پایین است .تکلیف چیست ؟
پاسخ اگر چیزی از درآمد سال شما اضافه نمی آید خمس بر شما واجب نیست. تمام افرادی که درآمدی دارند، باید حساب و کتاب داشته باشد حتی ممکن است که شما در سر سال پنج کیلو برنج اضافه آورده باشید. پس اگر حساب و کتاب در زندگی باشد مشخص می شود که خمس در زندگی واجب بوده است یا خیر .ممکن است که یک هزار تومانی در زندگی شما خمس باشد و استفاده از آن شبه ناک می شود و مال مخلوط به حرام می شود.
اگر کسی خانه ی شخصی خودش را (که جزو مونه اش است) بفروشد و سودی هم بکند، آیا به این پول خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ اگر این شخص تابحال حساب و کتاب خمسی نداشته است ، اگر الان مراجعه بکند باید این پول را جزو اموالش بگوید که ممکن است به آن خمس تعلق بگیرد یا مصالحه بشود . اما اگر شما حساب خمسی دارید، اگر این خانه از پول ارث تهیه شده است خمس ندارد ولی اگر با پولی خریده است که به آن خمس تعلق می گرفت ، امام خمینی می فرماید که به فروش این خانه خمس تعلق می گیرد مگر اینکه این خانه را با خانه ی دیگری معاوضه بکنند و بسیای از فقها می فرماید که به پول این خانه خمس تعلق نمی گیرد . در سودی که از این خانه بدست می آید اختلاف نظر وجود دارد که بعضی می فرمایند: اگر این سود تا سر سال بماند به آن خمس تعلق می گیرد و بعضی می فرمایند که به این سود خمس تعلق نمی گیرد .
ما به روش دیم گندم می کاریم . وقتی که باران نمی آید آیا به این محصولات زکات تعلق می گیرد ؟
پاسخ اگر گندم بدست بیاید چه باران آمده باشد چه نیامده باشد ، دراین صورت زکات به آنها تعلق می گیرد . اگر باران نیامده است و گندمی هم بدست نیامده است، در این صورت زکات به آن تعلق نمی گیرد . اگر باران کم بارید و شما با آب دستی به آن آب دادید، زکات آن نصف می شود .گندمی که از آب رودخانه یا دیم استفاه می کند زکات آن یک دهم است ولی اگر از آب موتور یا آب دستی استفاده بشود زکات آن یک بیستم است .
من برای عمره ثبت نام کرده ام ،آیا به پول آن خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ اگر شما از درآمد بین سال برای عمره ثبت نام کرده باشید (در این ثبت نام جدید قرارداد مضاربه ای است) به فتوا اکثر مراجع شما باید سر سال خمس آنرا بپردازید .
من قبری خریده ام و نمی توانم خمس آنرا بپردازم .تکلیف چیست ؟
پاسخ قبر جزو هزینه ی زندگی نیست، بنابراین اگر کسی از درآمد بین سال آنرا خریداری کرد باید سرسال خمس آنرا بپردازد. شما الان می توانید به مرجع خودتان مراجعه کنید و اجازه ی آنرا بگیرید و بعدا خمس آنرا بپردازید .و اگر ایشان نتوانست خمس آنرا بپردازید ورثه خمس آنرا بپردازد .
اگر صاحبخانه پول رهن خانه را در بانک بگذارد و سود آنرا بگیرد، به آن خمس تعلق می گیرد ؟ ( خمس )
پاسخ – پولی که از مستاجر بابت رهن خانه گرفته شده خمس ندارد ولی سود حاصل از آن ،اگر از درآمد اضافه ی سال بیاید، خمس دارد.
پولی که خانم از آقا می گیرد و آنرا پس انداز می کند، آیا به آن خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ اگر شوهر پول را برای هزینه ی زندگی داده است و مبلغی از آن زیاد آمده است و خانم آنرا پس انداز می کند، به این خمس تعلق می گیرد . اما اگر آقا پول را به خانم بخشیده است یعنی گفته که با این پول هزینه ی زندگی را تامین کن وهر چه زیاد آمد برای خودت باشد ، به فتوای بعضی از فقها بخشش خمس ندارد ولی بعضی از مراجع می فرمایند که تا سر سال خمس ندارد و اگر از سال بگذرد باید خمس آنرا بدهد.
آیا به وام خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ پولی که شما از بانک بعنوان وام می گیرید خمس ندارد. ولی اگر این وام هزینه نشود سرسال به مقدار اقساطی که شما پرداخته اید خمس دارد.
آیا مالیات دادن همان خمس و زکات دادن نیست ؟
پاسخ دادن مالیات جای خمس و زکات محسوب نمی شود. خمس و زکات یک عمل عبادی است یعنی وقتی خمس یا زکات بر انسان واجب شد انسان آنرا با نیت می پردازد و آنها باید به مصارف مشخص خودش برسد . حاکم شرع می تواند برای مردم مالیات وضع کند. اگر همه خمس و زکات خودشان را بپردازند شاید دیگر نیازی به مالیات نباشد. معمولا مالیات در قبال خدمات پرداخت می شود .نباید فکر کرد که چون ما در کشور اسلامی مالیات می پردازیم،پس نیاید خمس و زکات بپردازیم.
آیا به بورسیه ی دانشجو خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ – بله .اگر این پول تا سر سال بماند خمس دارد.
شوهر من به من پول می دهد و آنرا به من می بخشد . آیا به این پول خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ بعضی از مراجع می فرمایند که به پول بخشیده شده خمس تعلق نمی گیرد و خمس بر آن واجب نیست و بعضی از مراجع می فرمایند که اگر این پول تا سر سال ماند خمس دارد. اگر پول شما تا سرسال باقی ماند، نظر مرجع خودتان را بپرسید. نظر امام خمینی این بود که هبه خمس ندارد.
آیا می توانبم خمس را به مسجد بپردازیم ؟
پاسخ خیر . اگر شما می خواهید خمس مال تان را به مسجد بدهید از مرجع تان اجازه بگیرید . شما بدون اجازه نمی توانید این کار را بکنید.
آیا به پاداشی که در آخر خدمت به فرد می دهند، خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ به فتوای بعضی از مراجع به این پولی که در آخر خدمت بعنوان پاداش می دهند خمس تعلق نمی گیرد. یعنی به هبه خمس تعلق نمی گیرد. بعضی از فقها می فرمایند که اگر این پول تا سر سال ماند خمس دارد.
ما پولی از مستاجر گرفته ایم و خرج شده است ،الان که می خواهیم آن پول را جمع کنیم تا به مستاجر بدهیم ،اگر به سال خمسی بر خورد، آیا به آن خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ اگر وقت بدهی شما نرسیده است و شما پول جمع کرده اید که به طرف بدهید و هنوز نداده اید ، در سر سال خمسی به این پول خمس تعلق می گیرد. اگر مبلغ جمع شده را به طرف بدهید و بقیه را بعدا جمع کنید و به طرف بدهید،به این پول خمس تعلق نمی گیرد .
اگر شما پول مستاجر را نداده اید و الان باید پول مستاجر را بدهید تا برود و سال خمسی شما هم فرا رسیده است ، این پول خمس ندارد.
من مقداری پول جمع کرده ام و بخشی از آنراخرج کرده ام و بعد دوباره مقداری جمع کرده ام و بخشی از آنرا خرج کرده ام . آیا به این پول خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ – وقتی سر سال خمسی برسد چه پولی که مربوط به گذشته باشد و چه مربوط به امسال باشد، باید خمس آنرا پرداخته شود. ممکن است که به مقداری از پول شما خمس تعلق نگیرد ، شما جزئیات را سوال کنید .
ملکی به من به ارث رسیده است و الان این ملک گران شده است آیا به این قیمت اضافه خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ مالی که به ارث می رسد خمس ندارد. اگر شما این ملک را به این نیت نگه داشته اید که گران بشود و بفروشید، به این اضافه قیمت ملک اگر تا سر سال بماند ،خمس تعلق می گیرد .
تکلیف خانم در زندگی که همسرش خمس نمی دهد چیست؟
پاسخ اگر خانم در خانه ی همسرش است می تواند همسرش را امر به معروف کند تا او خمس اموالش را بپردازد . اموالی که خانم تصرف می کند و می داند که خمس به آن تعلق می گیرد باید خمس آنرا بپردازد و اگر خانم پول ندارد که خمس آنرا بپردازد می تواند با دفتر مرجع تماس بگیرد و اجازه تصرف بگیرد.
من دیه گرفته ام و این پول را در بانک گذاشته ام ، آیا به این پول خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ – اصل دیه خمس ندارد ولی اگر از آن سودی حاصل بشود و این سود تا سر سال باقی بماند، باید خمس آنرا بپردازید.
اگر کسی چندین سال خمس نداده است و حالا می خواهد خمس بدهد تکلیفش چیست؟
پاسخ این فرد باید به دفتر مرجعش مراجعه کند و صورت دارایی و بدهی خودش را در چندین سال گذشته به آنها بدهد و آنها تکلیف را مشخص می کنند.
من وامی گرفته ام که هنوز قسط های آن را نداده ام .آیا به این وام خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ – اگر هنوز قسطی از این وام را نپرداخته اید خمسی بر گردن شما نیست .
آیا به سود سهام یا اجاره خانه ای که می گیریم خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ – بله ،اینها درآمد است و به آن خمس تعلق می گیرد . اگر اینها در زندگی خرج نشود به آنها خمس تعلق می گیرد.
من وانتی دارم که با آن کار می کنم و می خواهم امسال به مکه بروم ،آیا به این وانت خمس تعلق می گیرد ؟
پاسخ وانت سرمایه کسب است و اکثر مراجع تقلید می فرمایند که خمس دارد. اگر شما تابحال حساب خمسی نداشته اید به دفتر مرجع خودتان مراجعه کنید .
من بدهکار هستم و هر ماه مبلغی پول کنار می گذارم تا بدهی ام را بدهم . آیا به این پول خمس تعلق می گرد ؟
پاسخ اگر بدهی شما وقتش رسیده است یا وقتی نداشته است و طلبکار طلبش را مطالبه کرده است ، پولی که پس انداز کرده اید خمس ندارد ولی اگر وقت بدهی نرسیده است یا فرد آنرا مطالبه نکرده است یا می خواهید آنرا در آینده بپردازید یا لزومی ندار که آنرا بپردازید باید خمس آنرا بپردازید.