صفحه 1 از 6 123 ... آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: ازدواج با محارم !

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۸۷
  نوشته
  1,002
  مورد تشکر
  1,397 پست
  حضور
  12 ساعت 25 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  1
  گالری
  0

  ازدواج با محارم !
  موارد استفاده از واژه ختودت و معنای ان در میراث دینی

  در ویسپرد میخوانیم :« يك جوان نیک اندیش ،نیک گفتار،نیک کردار را ایستاده خواهم ، یک جوان سخنگوی ایستاده خواهم ، انکهختودتبجای اورد ایستاده خواهم » ویسپرد 37 /3 3
  همین متن عینا در گشتاسب پشت بند 17 تکرار شده است . و باز همین متن با تفاوتی اندک در پاره ای از نماز شبانگاه (=اوسیروتریمگاه) امده است : « جوان نیک پندار ، نیک گفتار ، نیک کردار ، بهدین پاک و سرور پاکی را میستاییم ، جوان سخنگوی پاک و سرور پاکی را ما میستاییم ، پاک دینی که ختودت کرده باشد » خرده اوستا 168 /8
  در وندیداد که احکام دینی را بیان میکند یکی از مطهرات که فرد نجس را پاک میکند ، شاش زن یا مردی است که ختودت به جای اورده باشد « افرادی که مرده ای را به دخمه برده اند، باید در همان جا چند گام دورتر از مرده بنشینند تا مزدا پرستان برای شان ،شاش بیاورند که سرو تن خود را بدان بشورند شاش های پاک کننده:شاش ستوران و شاش زن ومردی که ختودت کرده باشند » وندیداد 2/ 867/ 8 /13. (سنت ختودت در اوستای روزگار ساسانی یک نسک یا کتاب ویژه داشته نسک یازده اوستای ساسانی موسوم به وشتگ نسک پیرامون سنت ختودت و احکام ان بوده است .ن.ک: وندیداد 2 / 953 ، 954و 967)

  مفهوم و معنای واژه ختودت در یسنا و یشتهای کهن امده است :


  « ارت دختر اهورامزدا ، خواهر امشاسپندان است» یشتها 2/187/2
  « ای ارت ! پدر تو اهورا مزدا .. مادر تو است سپندارمذ ، برادران تو هستند سروش ، رشن و مهر » یشتها 2/190 /16
  در حکمت دینی اریایی سنت ختودت ریشه اهورایی دارد :
  « دیوان گفتند اگرمزدا میدانست که باید ختودت با مادر کند ، روشنایی پدید می امد و خورشید پسرش میشد واهورامزدا با خواهرش ختودت مینمود و ماه پدیدار میگشت . اهریمن به گروه دیوان گفت : لب نگشایید که مزدا این راز نفهمد ، اما "مهمی دیو" این راز را به مزدا بگفت و مزداچنان کرد ( یعنی با مادرش ختودت نمود) و روشنایی پدیدار گشت »وندیداد 2 /975 و 976

  در فلسفه افرینش اریایی امده است که : « اهریمن تنها گیتی را که کیومرث باشد نابود کرد سپس کیومرث به گونه خواهر و برادری شد و به نام مشی و مشیانه به زمین بازگشت و سنت ختودت بجای اورد و نسل بشر در گیتی پدیدار گشت » وندیداد 2 / 975 نیز دادستان دینیک 37 /82 .84 65 /7 +بند هشن 15 /24 +روايت دارابهرمزد 1/259 و 260
  «و سرانجام اهورا مزدا خود در حضور زرتشت سنت ختودت به جای اورد و برای بندگان مقرر داشت، و در برابر شگفتی و اعتراض زرتشت ، به او فهماندکه در این سنت فایدتی بس بزرگ و مهم است که طهارت خون و نژاد و نسل شامل میشودازاینرو ثوابی بی حساب دارد » وندیداد 2/938 و939 کتاب روایت پهلوی + رساله امیداشهوهیشتان . احکام ختودت در کتب دینی پهلوی بهطور مشروح و مفصل امده است.


  این سنت برای حفظ اصالت خون ونژاد بيشتر در بین طبقه اشراف و روحانيون مرسوم بوده است .( چون اشراف و روحانیون نژاد اهورایی برای خود قائل بودند و رعایا را از نژاد پست و اهریمنی میدانستند . همه مواهب زندگی از ان ایشان بود . )
  در سراسر دوران بلند تاریخی با توجه به انگیزه حفظ طهارت خون و اصالت نژاد و نسل و انتقال قدرت و ثروتدر خانواده و خاندان و قبیله ، اشرافیت و روحانیت و حاکمیت سیاسی اقتصادی اجتماعی ایران باستان سنت ختودت به جای اورده میشد .
  درگزارش کتزیایس امده است که در میان مادها و پارس ها رسم براین بود که پسر یا دختر و یا داماد قانونا به پادشاهی میرسید.از اینرو شاهان غالبا با خواهران خود ختودت میکردند . ن.ک : دیاکونوف 7/390
  کوروش با خواهر مادرش دختراستیاگ اخرین پادشاه ماد ختودت کرد . کمبوجیه با خواهرش اتوسا ختودت کرد .
  داریوش دوم با دو دخترش اتوسا و امسترتیدا ختودت کرد . ن.ک : دیاکونوف 7/ 611 و 430
  اردشیر دوم با دختر خویش و اردشیر سوم با مادرش ختودت به جای اورد . ن.ک : وندیداد 2 /972
  در دوره اشکان این سنت ارایی معمول بوده و داستان ویس و رامین نشان ختودت میان برادر و خواهر دارد . وندیداد 2/977
  در دوره ساسانی شاهپور اول با دخترش اذرناهید ختودت کرد و بهرام با دخترش ختودت نمود . دختر شاهپور اول با برادرش نرسی ینتختودت بجای اورد . ن.ک : همان
  مهران گنشسب از مقامات برجستهدربار هرمزد چهارم ساسانی با خواهر ختودت نمود .ن.ک همان : 2 /980
  قباد ساسانی با دختر یا خواهرش سامبیکه و خواهرزاده اش ختودت نمود . همان 2/ 982
  گویا این سنت در برخی از دوران های تاریخی دچار افول شده بود . موبد کریتر برجسته ترین موبد دوران تاریخی در منشور جاویدان خود مینویسد،
  « بسیاری پیوند هم خون برقرار کردم و بسیاری که بی ایمان بودند به ان ایمانامدند...» ن.ک : همان 2/923 و کتیبه او
  پنجاه سال پس از کریتر ، اذرپاد مهر اسپند که در احیای ایین و فرهنگ باستان و میراث دینی دوران تاریخی سرامد همه موبدان تاریخ باستان است بفرمود : « زن از پیوند خویش کنید که پیوندتان دورتر نرود ، چه تباهی و اشوب و زیانی از این بیشتر و بزرگتر که دختر خویش بدهند و پسر خویش را دختر کسان به زنی خواهند تا دوده تباه شود » وندیداد2/931
  در فقه دوران دینی امده است که : « نرسی بزرمهر این سه وازه را گفته است که کرفۀ خویدودس (=ختودت) گناه مرگ ارزان را نابود کند ... ونیز شایسته است مرد را که زن خویش را از خود ابستن یابد(یعنی براساس سنت ختودت عمل کند)» شایست ناشایست 101/ 42
  در کتاب دین گفته شده که :« خشم به پیش اهریمن دوید و گفت که من در گیتی نروم چه هرمز خدای در گیتی سه چیز است که من در برابر انها هیچ نتوانم کرد . اهریمن که در گاهنبار برس ، اگر از ایشان یکی از دیری بدزدید ، گاهنبار شکسته شد و کار به کام تو باشد . در میزد برس اگر از ایشان یکی سخن بگوید ، میزد شکسته شد ، و کار به کام تو باشد . خویدودس (ختودت) را رها کن چه من چاره ان ندانم . چه هرکس زن را چهار بار به نزدیک شد ، از خویش هرمزد و امشاسپندان جدا شد» شایست ناشایست 1 /18/234 و233 + راویت پهلوی 4/ 8 / 9 -1.
  موبدان موبد «ویراف » پارسای بزرگساسانی به معراج شتافت و برزخ و دوزخ را بدید و با هفت خواهر خویش ختودت نمود :
  « ویراف را هفت خواهر بود و هر هفت خواهر ، ویراف را چون زن بودند ... چه ما هفت خواهریم و این یک برادر ، و هر هفت خواهر این برادر را چون زن هستيم » اراداویراف نامه 24 / 2/ 1 و3.
  ویراف در معراج خود فضیلت ختودت بدید :« پس نخست گام فراز نهادم به ستاره پایه ، به اندیشه نیک ، انجا که اندیشه نیک به مهمانی بود، دیدم روان پاکان را چون ستاره ، مانند روز روشن همی درخشید ..پرسیدم از سروش پاکو ایزد اذر که اینجا کدام و این مردم کدامند ؟ سروش پاک و ایزد اذر گفتند که اینجای ستاره پایه و این روانانی هستند که به گیتی یشت نکردند و گاهان نسرودند و ختودت نکردند ...به سبب ثوابهای دیگر پاک و اهروب بوده اند . انگاه دیدم روان زنی که ماری هولناک به تن داشت و به دهان بیامد . پرسیدم که این تن چه گناه کرد ؟ که رواناینگونه گران باد افراه برد . سروش پاک و ایزد اذر گفتند که این روان ان بدکار زناست که خویتوکدس تباه کرد» ارادیف نامه 31 - 23 /7 /5 -1 + 69/86 /3-1 .
  سنت ختودت در منابع مذهبی پس از باستان نیز امده و از فضیلت و ثواب بسار واثار و برکات شمرده شده است . پیداست که این سنت تا روزگار صفوی جاری بوده است و در اینموضوع پرسش و پاسخ های بسیاری میان روحانیون مزدیسنا در ایران و هند صورت گرفته استو گفته شده حال که امکان اجرای سنت ختودت به گونه شایسته نیست بهتر است که ختودت میان نزدیکان باشد . درباره این پرسشها و پاسخ ها رجوع کنید به کتاب شارستان : 205و 206 الی 220
  ویرایش توسط mmj : ۱۳۸۷/۰۶/۱۶ در ساعت ۱۰:۳۷

 2. تشکر


 3. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۷
  نوشته
  332
  مورد تشکر
  299 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  درود،

  ما می دانیم که طبق قصص قرآن صدر الدین بلاغی از حوا یک نوبت هابیل و خواهرش و در نوبت دیگر قابیل و خواهرش به جهان آمدند.
  و حکم خدا امد که ضربدری ازدواج کنند.
  در مورد کوروش تنها یک روایت اینجوری داریم.
  در کتاب کوروش نامه گزنفون می خوانیم که پدربزرگ کوروش می میره ، کوروش به جنگ آشور می ره و در نهایت با دختر دایی اش ازدواج می کنه!
  در آن کتاب هایی که شما از آن نتیجه گرفتید اگر بخوانید ، می فهمید که در آن کتابها کوروش از نسبتش با پدربزرگش آگاه نیست.
  و در برخی کتاب ها اصلا کوروش بزرگ شبان زاده است.
  پس همه چیز به این مطلقی که شما گفتین نیست.
  در مورد دیاکونوف هم گفتم که او تحت تاثیر اندیشه های یونانی به ویژه کتزیاس دروغین است!!!!
  بعدش هم منبع شما در مورد هخامنشیان یونانی است ، که در یونان و مصر این سنت حتا بین خدایانشان بوده است.
  رجوع کنید به کتزیاس دروغین نوشته امیر حسین خنجی

  گفتنی است که وندیداد همراه با توصیه های پزشکی موبدان ساسانی نوشته شده و ارزشی نداره! اگر هم بخواهد بررسی بشه باید در کنار تمام نسک های اوستا بررسی بشه!
  در آن موقع موبدان نظرهای پزشکی هم می دادند!
  و آمونیاک اثر ضدعفونی کنندگی دارد ! (پس بخش ابتدایی شما دیدگاه پزشکی و بهداشتی است)

  ویرایش توسط shapour : ۱۳۸۷/۰۶/۱۶ در ساعت ۱۰:۴۷

 4. #3
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۸۷
  نوشته
  1,002
  مورد تشکر
  1,397 پست
  حضور
  12 ساعت 25 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  1
  گالری
  0  دوست عزیزم شاهپور

  همه دروغ میگفته اند یونانیان دروغ گفته اند موبدان در تمام اوستا دروغ گفته اند !!! یونانیا در صورتی دروغ گفته اند که در منابع زرتشتی چنین چیزی نبوده باشد

  این سنت از سنن متقن بشمار میرفته برای نگه داشتن فره کیانی در خانواده !!  شاید این سنت خدایان ایشان از ایرانیان گرفته باشند چه اینکه دین زرتشت بسیار قدیمیتر است


  مفهوم و معنای واژه ختودت در یسنا و یشتهای کهن امده است :

  « ارت دختر اهورامزدا ، خواهر امشاسپندان است» یشتها 2/187/2
  « ای ارت ! پدر تو اهورا مزدا .. مادر تو است سپندارمذ ، برادران تو هستند سروش ، رشن و مهر » یشتها 2/190 /16

  درگاتها میخوامنیم سپندارمذ دختر اهورا مزدا است .... اینجا گفته ارت دختر مزدا است مادر ارت سپندارمذ . یعنی اهورا مزدا با سپندارمذ که دخترش باشد ختودت نمود حاصل ان ارت شد

  در حکمت دینی اریایی سنت ختودت ریشه اهورایی دارد :
  « دیوان گفتند اگرمزدا میدانست که باید ختودت با مادر کند ، روشنایی پدید می امد و خورشید پسرش میشد واهورامزدا با خواهرش ختودت مینمود و ماه پدیدار میگشت . اهریمن به گروه دیوان گفت : لب نگشایید که مزدا این راز نفهمد ، اما "مهمی دیو" این راز را به مزدا بگفت و مزداچنان کرد ( یعنی با مادرش ختودت نمود) و روشنایی پدیدار گشت »وندیداد 2 /975 و 976


  نگاه کن قسمتهای اوستا چقدر هماهنگه


  شما نیز رجوع کنید به کتاب شارستان این کتاب مربوط به دوره صفوی است زرتشتیان ان دوره

  رویات اسلامی هم درایناره هست که یکی عربی اینو به تمسخر گرفت و امام صادق بر او خشمناک نگاه کرد و گفت در دین انها این مساله وجود داره و او نیز طبق دینش عمل میکند

  راستی درمورد هابیل و قابیل طبق منابع اسلامی بهشت ادم روی این زمین بوده است
  ویرایش توسط mmj : ۱۳۸۷/۰۶/۱۷ در ساعت ۲۰:۲۵

 5. تشکر


 6. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۷
  نوشته
  937
  مورد تشکر
  1,692 پست
  حضور
  1 ساعت 48 دقیقه
  دریافت
  2
  آپلود
  0
  گالری
  0

  آرتور کریستین سن در کتاب ایران در زمان ساسانیان هم به این موضوع اشاره کرده اما من هم فکر می کنم که حتی اگر فرض را بر صحت خبر بگذاریم ، با عرض پوزش از استارتر این تاپیک باید گفت طرح مجددش در شرایطی که این سنت منسوخ شده و می دانیم که زرتشتیان بدان عمل نمی کنند ، جز افزودن سوء تفاهم و بدبینی و دشمنی و کینه کمکی به کسی نمی کند .

  اگر انتقادی بر باورهای زرتشتی داریم باید از جایی دیگر شروع کرد .


 7. تشکر


 8. #5

  تاریخ عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۷
  نوشته
  2
  مورد تشکر
  0 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  نقل قول نوشته اصلی توسط ceramic نمایش پست

  آرتور کریستین سن در کتاب ایران در زمان ساسانیان هم به این موضوع اشاره کرده اما من هم فکر می کنم که حتی اگر فرض را بر صحت خبر بگذاریم ، با عرض پوزش از استارتر این تاپیک باید گفت طرح مجددش در شرایطی که این سنت منسوخ شده و می دانیم که زرتشتیان بدان عمل نمی کنند ، جز افزودن سوء تفاهم و بدبینی و دشمنی و کینه کمکی به کسی نمی کند .
  اگر انتقادی بر باورهای زرتشتی داریم باید از جایی دیگر شروع کرد .
  با سلام ازدواج با محارم حرام است تموم

 9. #6
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت مرداد ۱۳۸۷
  نوشته
  1,002
  مورد تشکر
  1,397 پست
  حضور
  12 ساعت 25 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  1
  گالری
  0  نقل قول نوشته اصلی توسط ceramic نمایش پست

  آرتور کریستین سن در کتاب ایران در زمان ساسانیان هم به این موضوع اشاره کرده اما من هم فکر می کنم که حتی اگر فرض را بر صحت خبر بگذاریم ، با عرض پوزش از استارتر این تاپیک باید گفت طرح مجددش در شرایطی که این سنت منسوخ شده و می دانیم که زرتشتیان بدان عمل نمی کنند ، جز افزودن سوء تفاهم و بدبینی و دشمنی و کینه کمکی به کسی نمی کند .

  اگر انتقادی بر باورهای زرتشتی داریم باید از جایی دیگر شروع کرد .

  دوست خوبم هدف از این بحث نشان دادن واقعیت بوده و رد ادعای برخی از دوستان زرتشتی مان است که تازگیها برای خر کردن مردم فرموده اند چنین رسمی هرگز در میان زرتشتیان وجود نداشته و این تهمتی به زرتشتیان است(در حالی که تا دوره صفوی این رسم پابرجا بوده) و هزار ترفند میزنند تا مخاطب خود را (که نادان فرض کرده اند) به اگاهی کاذب بکشانند . و هرگز در هیچ مورد قصد نقد باور هیچ کس را نداشته و نخواهم داشت . واقعیت را بازگو کردیم .
  ویرایش توسط mmj : ۱۳۸۷/۰۶/۲۱ در ساعت ۰۳:۰۰

 10. تشکر


 11. #7

  تاریخ عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۷
  نوشته
  937
  مورد تشکر
  1,692 پست
  حضور
  1 ساعت 48 دقیقه
  دریافت
  2
  آپلود
  0
  گالری
  0  نقل قول نوشته اصلی توسط seyede نمایش پست
  با سلام ازدواج با محارم حرام است تموم

  متشکر از توضیح شما . من این را نمی دانستم !!!!

 12. #8

  تاریخ عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۷
  نوشته
  937
  مورد تشکر
  1,692 پست
  حضور
  1 ساعت 48 دقیقه
  دریافت
  2
  آپلود
  0
  گالری
  0  نقل قول نوشته اصلی توسط mmj نمایش پست
  دوست خوبم هدف از این بحث نشان دادن واقعیت بوده و رد ادعای برخی از دوستان زرتشتی مان است که تازگیها برای خر کردن مردم فرموده اند چنین رسمی هرگز در میان زرتشتیان وجود نداشته و این تهمتی به زرتشتیان است(در حالی که تا دوره صفوی این رسم پابرجا بوده) و هزار ترفند میزنند تا مخاطب خود را (که نادان فرض کرده اند) به اگاهی کاذب بکشانند . و هرگز در هیچ مورد قصد نقد باور هیچ کس را نداشته و نخواهم داشت . واقعیت را بازگو کردیم .

  بله متوجه شدم . ممنون .
  البته کلیمی ها هم تا حدود چهل پنجاه سال پیش ازدواج دایی و خواهرزاده را مجاز می دانستند اما وقتی متوجه ی وخامت موضوع و کلی فرزند عقب مانده و ناقص الخلقه شدند ، دست از این کار برداشتند . همین الان من پیرمرد و پیرزن یهودی ای را در تهران می شناسم که زن و شوهر ، و در عین حال دایی و خواهرزاده اند !


 13. تشکر


 14. #9

  تاریخ عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۷
  نوشته
  332
  مورد تشکر
  299 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  درود
  قباد ساسانی ، که زرتشتی نبود به مزدکیان گروید!!!
  گفتنی است که اوستا در یک زمان نوشته شده و هماهنگه ، خوب معلومه مربوط به یک زمانه (در یک زمان جمع اوری و نگارش شده)
  شما هنگامی که تبدیل فوریه که پیشین تر از تبدیل ویولت است می گیرید!
  نمی تونید بگید تبدیل فوریه عین تبدیل ویولت چون تنها تابع کرنلش فرق داره!
  اما خودتان داستانی که به کمبوجیه نسبت می دهند را می دانید ، که موبدان می گفتند خلاف شرع است! اگر گفته های هرودوت را بخوانید : می گوید این رسم برای پارسیان نا آشنا بوده است.
  البته یک چیز می دانید که هرودوت در بخش های آسیایی یونانی (ترکیه) زندگی می کرد ، و جز شهروندان ایرانی بود ، نخست تاریخی دقیق نوشت ، اما چون می خواست شهروند یونان شود از او خواستند هر چه می تواند ایرانیان را کوچک کند! (پس او در تاریخش دست برد) (تاریخ کامل ایران - گیرشمن )
  اما جالب است در داستان حضرت یحیی هم اجازه آخوند های یهودی در این باره را می بینیم!
  گفتم ازدواج با محارم ریشه تاریخی داره از زمان حضرت آدم ، هابیل و قابیل با خواهرنشان
  و حتا در عربستان هم بوده
  من در خصوص پارسیان هند ، نمی دانم اما اگر اندکی مطالعه کنید این رسم در بین هندی ها ، یونانی ها ، رومی ها ، مصری ها ، سامی ها،...هم وجود داشته و آن را خوب می دانستند!
  اما ممکن است عده ای در هند به شونده جلوگیری از ازدواج با کفار به این راه رفته باشند!
  اما در مورد بسیاری از شاهان ایرانی بی معنی است ، چون بسیاریشان بیش از یک زن داشته اند!
  حتا زن های غیر ایرانی !
  تازه بسیاری در زرتشتی بودن تمام پادشاهان سلسله هخامنشی شک دارند! (نوع دفن شاهان هخامنشی و نام نبردن از زرتشت در کتیبه ها)
  ازدواج با فامیل هم ادامه آن سنت است در خاورمیانه ، که مانده!
  مشت هیچگاه نمونه خروار نیست . (چون اگر در گستره بالا باشد ، تعداد بچه های ناقص بسیار بالا خواهد بود!)
  شوربختانه شما هم راه پان عرب ها و پان ترک ها می روید ، که در نهایت به دنبال تجزیه کشور ما می اندیشند! (لطفا به سایت های طرفدار تجزیه ایران بروید)
  (البته می دانم که شما نمی خواهید این گونه شود)
  راستی در هنگام حکومت هخامنشیات لقب شاه و ملکه ، برادر و خواهر مردم بود ، پس بیایید از آن هم نتیجه بگیرید!
  در تمام دین ها تغییرات در طول زمان رخ داده و این توهین به اندیشه زرتشت وارد نیست،
  اما ممکن است به برخی موبدان وارد باشد
  خودتان می دانید که زرتشت دخترش را به غیر خویشاوند خود داد!

  اما بزرگترین گناه ، آدم کشی ، تجاوز به حقوق مردم و غارت ثروت های یک کشور است که تازی ها در این راه کم نگذاشتند!
  سپاس فراوان

  ویرایش توسط shapour : ۱۳۸۷/۰۶/۲۱ در ساعت ۱۰:۴۲

 15. #10

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۶
  نوشته
  1,251
  مورد تشکر
  2,255 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  10

  تبلیغ ازدواج با محارم از سوی بهاییت
  خبری را در سایت شیعه نیوز دیدم که درباره تبلیغ ازدواج بامحارم از سوی بهاییت است.
  البته این خبر بیشتر جنبه بیدار باش داره برای کسانی که در این مملکت متصدی کارهای فرهنگی هستندولی خوابشون برده که دشمن برای مبارزه با اسلام نا کجا پیش آمده .وبه چه روشهایی متوسل شده است.
  http://www.shia-news.com/ShowNews.asp?Code=86101904
  زخون هر شهيدي لاله اي رست** مبادا روي لاله پا گذاريم

 16. تشکرها 2


صفحه 1 از 6 123 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود