یاملجاء کل مطرود

اندوه تمام زندگی را پر میکند ، اگر تونباشی .
بی تو همه هیچ در هیچ است .
واندوم تمام زندگی را پر میکند وهلاکم میکند اگر تو نباشی .
مثل پیچک است اندوه .

آرام آرام کنار قلب جوانه می زند وبالا می اید وبرگ می دهد

وبلند می شود ومی پیچد ومی پیچد وانبوه می شود
ونفس گیر می شود وخودش تمام آفتاب را می بلعد و
نمی گذارد روزنی از نور به قلب برسد .
قلب را زرد میکند ونحیف وناتوان وشکننده وپوسیده حتی .
اندوه سرطان روح است .
دیوانه وار رشد میکند وهمه جا را میگیرد و
کاری از کسی ساخته نیست که نیست و
متخصصان سر تکان می دهند ومی گویند ما سعی می کنیم
با دارو کنترلش کنیم ، اما این داروها عوارض دارند .
این وقتها چه قدر تورا کم دارم . چقدر بیشتر از همیشه کمت دارم .
چقدر دلم میخواهد یک چرت کوتاه بزنم در همان آرامشی که تو میدهی .
چون میدانم که تویی که آدم را نجات میدهی
از تاریکی واندوه را پاک میکنی ، جوری که انگار از اول نبوده
الا بذکر الله تطمئن القلوب
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُواْ لِي وَلاَ تَكْفُرُونِ

پس مرا ياد كنيد [تا] شما را ياد كنم و
شكرانه‏ ام را به جاى آريد و با من ناسپاسى نكنيد.
(سوره بقره آیه ۱۵۲﴾

مَوْلاىَ یامَوْلاىَ اَنْتَ الْمُعافى وَاَ نَا الْمُبْتَلى وَهَلْ یَرْحَمُ الْمُبْتَلى اِلا الْمُعافى