اگر مي‌خواهيد كشور ايران آباد بشود، رفاه و رونق اقتصادي، پيشرفت همه‌جانبه، عزت سياسي، امنيت اجتماعي، امنيت شغلي، دانش، پيشرفت، تحقيقات از يك طرف، و معنويت از يك طرف، اين كشور را روشن و نوراني كند، دو چيز را بايد در نظر بگيريد، اين دو چيز، وظيفه همه قشرها، مخصوصا قشرهاي آگاه است ـ كاسب، كشاورز، صنعتگر، كارگر، محصل، استاد، معمم، فرهنگي و روحانيون محترم ـ اين دو چيز را بايد با هم در نظر بگيرند.شرط رونق اقتصادی
يكي اين كه در سازندگي كشور، همه بايد با هم شركت كنند. دوم اين كه در سازندگي نفس خود كوشش كنند «وَ توبوا اِلَي اللهِ جَميعًا اَيُّهَ المُؤمِنونَ لَعَلَّکم تُفلِحونَ(نور: 31)» فلاح و رستگاري به اين است كه همه ما راه توجه به خدا، تضرع و توسل به پروردگار را به عنوان يك راه روشن داشته باشيم، هيچ كدام به تنهايي كافي نيست. مبادا كسي خيال كند كه مملكت، بدون فعاليت و تلاش سازندگي ـ فقط با ذكر خدا گفتن ـ آباد خواهد شد، ابدا. بايد تلاش كرد، بايد مجاهدت كرد، هم مجاهدت علمي، هم مجاهدت عملي.
... «وَ توبوا اِلَي اللهِ جَميعًا اَيُّهَ المُؤمِنونَ» عزيزان من، بايد به خدا برگرديد، خدا را فراموش نكنيد. جوانان عزيز، مواظب اخلاق الهي و اسلامي كه وديعه‌اي است در ميان اين ملت، باشيد. امروز يكي از هدف‌هاي اساسي دشمنان شما اين است كه اخلاق جوان‌هاي اين ملت را فاسد كنند. براي اين كار دارند تلاش و سرمايه‌گذاري مي‌كنند چه كسي بايد مواظب باشد همه، مخصوصاً خود جوان‌ها، خود جوان‌هاي مؤمن. ... آن ملتي كه با خدا آشتي باشد، آن ملتي كه تضرع و توسل به خدا را فراموش نكند، راه سازندگيش هم هموارتر خواهد شد «وَ يا قَومِ استَغفِروا رَبَّکم ثُمَّ توبوا اِلَيهِ يُرسِلِ السَّماءَ عَلَيکم مِدرارًا وَ يَزِدکم قُوَّةً اِلي قُوَّتِکم(هود: 52)» قرآن اين گونه به ما ياد مي‌دهد، يعني استغفار، به خدا برگشتن، توجه و رعايت امر و نهي الهي، پاكدامني، تقوا، راستگويي، روح برادري و برابري، احسان به زيردستان، تواضع در مقابل برادران و خواهران مسلمان، كمك به درماندگان، عبادت پروردگار، نوافل، تلاوت قرآن، دعا و توسل و تضرع. ... وقتي اين چيزها در يك كشور و در ميان ملتي وجود داشته باشد، اگر همراه با آن، عامل ديگر هم ـ كه تلاش باشد ـ بشود، هيچ چيز نخواهد توانست آن ملت را از پيمودن راه سعادت و صلاح باز بدارد. مراقب باشيد دوران سازندگي، دوران جهاد اكبر هم هست ـ خودسازي، مبارزه با شيطان و مبارزه با نفس و توبه الي الله.