در قیامت به ما چه میگذرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
.
.
.
.
در قیامت به ما چه میگذرد
از آنجایی که چشمان ما آدمیان در دنیا فقط توانایی مشاهده ظاهر اشیا را دارد و از باطن آنها بی خبر است برای اطلاع از اخبار غیبی و باطنی باید دست به دامان کسانی شویم که خود را از تعلقات مادی دنیا رها ساخته و وجود خود را لایق اتصال با عالم غیب نموده اند.
اخبار احوالات برزخی مردگان یکی از این خبرهای غیبی است که توجه به آن می تواند چشمان ما را به سمت حقایق این عالم باز نماید.همانطور که از روایات معصومین علیهم السلام بر میاید در عالم برزخ چشم امید برزخیان به کمک واستعانت زندگان دوخته می شود استعانتی که از آن به خیرات و مبرات یاد می شود به این معنا که زند ه ای پاداش عمل خیر خود را به مرده ای در برزخ هدیه می نماید . برای روشن شدن این معنا روایتی را از رسول گرامی اسلام نقل می نمایم :در جامع الاخبار آمده بعضی از صحابه حضرت رسول صلی الله علیه وآله نقل کرده اند که ایشان فرمودند : هدیه بفرستید برای مردگان خود .پس پرسیدند که هدیه برای مردگان چیست ؟ فرمودند : صدقه و دعا.حضرت در ادامه فرمود : هر شب جمعه ارواح مردگان به آسمان دنیا می آیند و در مقابل خانه های خود قرار می گیرند و با صدای حزن الود و غمگین فریاد می زنند که : ای اهل من ای پدر و مادر. و ای فرزندان و خویشان من ! بر ما مهربانی کنید با آن چیزهایی که روزی در دست ما بود( از مال ومنال دنیا) والان عذاب و حسابشان برای ماست و نفعش برای غیر ما .ای خویشان و عزیزان ما مهربانی کنید بر ما به قرص نانی ویا درهمی ویا پیراهنی .در اینجا رسول خدا گریه کردند انچنان که قادر به سخن گفتن نبودندو ما هم به گریه افتادیم .سپس فرمودند : اینها برادران دینی شما هستند که زیر خاک پوسیده شدند بعد از آنکه نعمت وسرور داشتند . آنها کسانی اند که می گویند : وای بر ما , اگر انفاق می کردیم آنچه را که در دست ما بود در راه اطاعت و رضای خدا الان به شما محتاج نبودیم. پس بر می گردند با حسرت و پشیمانی و فریاد می کنند :زود بفزستید صدقه مردگان را .