آغاز آزمايش انفجار بزرگ

ساعت 12:06 دقيقه به وقت تهران روز چهارشنبه زماني كه مونيتورهاي نصب شده بر اولين حسگر شتاب دهنده lhc در مقر كنترل اين ماشين در ژنو عبور ذره ورودي به اين ماشين را در مسير درست خود تاييد كرد موجي از شادي دانشمنداني را كه بيش از 20 سال بر اين پرو‍ژه فعاليت مي كردند در بر گرفت .
شتاب دهنده lhc كه پس از 20 سال تلاش هزاران دانشمند متخصص و صرف حدود 10 ميليارد دلار ديروز نخستين آزمون خود را سپري كرد توانست از نخستين مرحله اين آزمون سربلند بيرون آيد. اين شتاب دهنده حلقوي كه بزرگترين شتاب دهنده جهان و در عين حال بزرگترين ماشين علمي است كه تا كنون انسان دست به ساخت آن زده است،‌ در اولين مرحله فعاليت خود پروتوني را در مسير 27 كيلومتري لوله شتاب دهنده كه در زير سطح مرز فرانسه و سوييس نصب شده است،‌در هر دو جهت ساعت گرد و پاد ساعت گرد شتاب داد تا دقت كامل دستگاه و توانايي آن در انجام اين عمليات در مراحل آينده و با استفاده از توان بيشتر ابزار را تاييد كند.
زماني كه اين دستگاه با تمام توان خود مورد بهره برداري قرار بگيرد،‌انتظار مي رود دانشمندان بتوانند شرايط جهان را در نخستين كسرهاي ثانيه پس از شكل گيري كيهان بررسي كنند و مسايلي نظير ابعاد بالاتر،‌اتحاد نيروها و بسياري از نكات مهم ديگر كه در دو حوزه كيهان شناسي و فيزيك ذرات مورد توجه است را توضيح دهد.
پيش بيني مي شود مجموعه داده هايي كه lhc در مدت يك سال توليد خواهد كرد به بيش از 15پتا بايت داده (15 ميليون گيگا بايت) برسد كه براي پردازش آن به بيش از 100 هزار كامپيوتر نياز است. به همين دليل سرن – كه خود محل تولد وب و اينترنت به معني امروزي آن است – از مدتي پيش طرح گرايد يا تور را دنبال مي كند كه بتواند با به اشتراك گذاشتن توان محاسبه رايانه ها از آنها براي تحليل سريعتر داده هاي lhcاستفاده كنند.
موفقيت ديروز تنها آغاز راه عمليات بزرگترين ماشين علمي تاريخ بشريت بود.

نوشته: پوريا ناظمي
انجمن فيزيكدانان جوان ايران