** امام خامنه ای مد ظله العالی:
امام تا روز آخر از بن دندان اعتقاد داشت که امريکا شيطان بزرگ است.
1394/3/14