حضرت امام جواد عليه السلام : از سستي و بي قراري بپرهيز ، که اين دو ، کليد هر بدي مي باشند ، کسي که سستي کند ، حقي را ادا نکند ، و کسي که بي قرار شود ، بر حق صبر نکند .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

حضرت امام جواد عليه السلام :بهترين چيزي را که دوست داريد درباره شما بگويند ، درباره مردم بگوييد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 65، ص (152)


حضرت امام جواد عليه السلام : هر کس با خانواده اش خوشرفتار باشد ، بر عمرش افزوده مي گردد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (175)

حضرت امام جواد عليه السلام : خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از يکديگر اصرار ورزند ، ولي اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد .

بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص (173)