یکی از سفارشات گهربار مولایمان که به یکی از شاگردانشان در انجام صحیح اعمال شب قدر چنین فرمودند :
تا موقعی که در سر شما معرفت قرآن کریم وجود ندارد پس آن را بر سر مگذارید که در روز قیامت باید جواب‌گوی قرآن باشید ؛ و در مورد دست بر سر گذاشتن فرمودند : دست خالی و پر گناه چه دردی را دوا می‌کند ؟ دست بزرگ را طلب کنید ولی اگر به جای قرآن کریم دست قرآن ناطق و قرآن پیاده شده در زندگی که همان دست مبارک امیرالمؤمنین است را بر سر بگذارید باعث نجات شما خواهد شد که منظور عمل به کتاب آسمانی است ؛ در حالی که از محتوای کتاب دور می باشید گذاشتن آن بر سر و به خداوند قسم دادن کار گشای شما نمی‌باشد و نجات دهنده نیست باید به کتاب خدا عمل کنید و با الگو قرار دادن آقا امیرمؤمنان و زندگی ایشان قرآن را در وجود جاری کنید تا باعث نجات شما شود .

پس با توبه و تضرع از خداوند متعال دست قرآن ناطق امیرمؤمنان و فرزند گرامی ایشان که همان دست پدر بزرگوارشان است را طلب کنیم و دست به دعا برمی‌داریم که :

بار الها ما شب قدرمان را با نام مولایمان امیرمؤمنان آغاز می‌کنیم به ما درک و عمل به رستگاری که مولایمان فرمودند را عنایت بفرما .

بارالها به ما توفیق توبه و پایداری به آن عطا فرما .

بار الها شب قدرمان را شروع عمل صالح و حق مداری مان قرار بده .

بارالها در ظهور دولت حقه ی امام زمان (عج) تعجیل بفرما و قلب نازنین ایشان را از ما خشنود بفرما .

اللهم عجل لولیک الفرج