صفحه 1 از 25 1231121 ... آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: شاهنامه فردوسی

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۷
  نوشته
  17,586
  مورد تشکر
  14,342 پست
  حضور
  4 ساعت 10 دقیقه
  دریافت
  662
  آپلود
  397
  گالری
  32

  مطلب شاهنامه فردوسی
  شاهنامه فردوسی

  آغاز کتاب
  کیومرث
  هوشنگ
  طهمورث
  جمشید
  ضحاک
  فریدون
  منوچهر
  پادشاهی نوذر
  پادشاهی زوطهماسب
  پادشاهی گرشاسب
  کیقباد
  پادشاهی کیکاووس و رفتن او به مازندران
  رزم کاووس با شاه هاماوران
  سهراب
  داستان سیاوش
  پادشاهی کیخسرو شصت سال بود
  گفتار اندر داستان فرود سیاوش
  داستان کاموس کشانی
  داستان خاقان چین
  داستان اکوان دیو
  داستان بیژن و منیژه
  داستان دوازده رخ
  اندر ستایش سلطان محمود
  پادشاهی لهراسب
  پادشاهی گشتاسب صدو بیست سال بود
  داستان هفتخوان اسفندیار
  داستان رستم و اسفندیار
  داستان رستم و شغاد
  پادشاهی بهمن اسفندیار صدو دوازده سال بود
  پادشاهی همای چهر زاد سی و دو سال بود
  پادشاهی داراب دوازده سال بود
  پادشاهی دارای داراب چهارده سال بود
  پادشاهی اسکندر
  پادشاهی اشکانیان
  پادشاهی اردشیر
  پادشاهی شاپور پسر اردشیر سی و یک سال بود
  پادشاهی اورمزد
  پادشاهی بهرام اورمزد
  پادشاهی بهرام نوزده سال بود
  پادشاهی بهرام بهرامیان
  پادشاهی نرسی بهرام
  پادشهای اورمزد نرسی
  پادشاهی شاپوذ ذوالاکتاف
  پادشاهی اردشیر نکوکار
  پادشاهی شاپور سوم
  پادشاهی بهرام شاپور
  پادشاهی یزد گرد بزه گر
  پادشاهی بهرام گور
  پادشاهی یزد گرد هجده سال بود
  پادشاهی قباد چهل و سه سال بود
  پادشاهی کسری نوشیروان چهل و هشت سال بود
  پادشاهی هرمزد دوازده سال بود
  پادشاهی خسرو پرویز
  پادشاهی شیرویه
  پادشاهی اردشیر شیروی
  پادشاهی فرایین
  پادشاهی پوران دخت
  پادشاهی آزرم دخت
  پادشاهی فرخ زاد
  پادشاهی یزد گرد
 2. تشکرها 2


 3. #2
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۷
  نوشته
  17,586
  مورد تشکر
  14,342 پست
  حضور
  4 ساعت 10 دقیقه
  دریافت
  662
  آپلود
  397
  گالری
  32

  مطلب
  آغاز کتاب

  بخش 1- آغاز کتاب
  بخش 2- ستایش خرد
  بخش 3- گفتار اندر آفرینش عالم
  بخش 4- گفتار اندر آفرینش مردم
  بخش 5- گفتار اندر آفرینش آفتاب
  بخش 6- در آفرینش ماه
  بخش 7- گفتار اندر ستایش پیغمبر
  بخش 8- گفتار اندر فراهم آوردن کتاب
  بخش 9- داستان دقیقی شاعر
  بخش 10- بنیاد نهادن کتاب
  بخش 11- در داستان ابو امنصور
  بخش 12- ستایش سلطان محمود

  ویرایش توسط سوگند : ۱۳۸۷/۰۶/۲۳ در ساعت ۱۶:۲۹

 4. تشکرها 2


 5. #3
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۷
  نوشته
  17,586
  مورد تشکر
  14,342 پست
  حضور
  4 ساعت 10 دقیقه
  دریافت
  662
  آپلود
  397
  گالری
  32

  مطلب
  بخش 1- آغاز کتاب

  به نام خداوند جان و خرد
  کزین برتر اندیشه برنگذرد
  خداوند نام و خداوند جای
  خداوند روزی ده رهنمای
  خداوند کیوان و گردان سپهر
  فروزنده ماه و ناهید و مهر
  ز نام و نشان و گمان برترست
  نگارنده‌ی بر شده پیکرست
  به بینندگان آفریننده را
  نبینی مرنجان دو بیننده را
  نیابد بدو نیز اندیشه راه
  که او برتر از نام و از جایگاه
  سخن هر چه زین گوهران بگذرد
  نیابد بدو راه جان و خرد
  خرد گر سخن برگزیند همی
  همان را گزیند که بیند همی
  ستودن نداند کس او را چو هست
  میان بندگی را ببایدت بست
  خرد را و جان را همی سنجد اوی
  در اندیشه‌ی سخته کی گنجد اوی
  بدین آلت رای و جان و زبان
  ستود آفریننده را کی توان
  به هستیش باید که خستو شوی
  ز گفتار بی‌کار یکسو شوی
  پرستنده باشی و جوینده راه
  به ژرفی به فرمانش کردن نگاه
  توانا بود هر که دانا بود
  ز دانش دل پیر برنا بود
  از این پرده برتر سخن‌گاه نیست
  ز هستی مر اندیشه را راه نیست


 6. تشکرها 2


 7. #4
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۷
  نوشته
  17,586
  مورد تشکر
  14,342 پست
  حضور
  4 ساعت 10 دقیقه
  دریافت
  662
  آپلود
  397
  گالری
  32

  مطلب
  بخش 2- ستایش خرد

  کنون ای خردمند وصف خرد
  بدین جایگه گفتن اندرخورد
  کنون تا چه داری بیار از خرد
  که گوش نیوشنده زو برخورد
  خرد بهتر از هر چه ایزد بداد
  ستایش خرد را به از راه داد
  خرد رهنمای و خرد دلگشای
  خرد دست گیرد به هر دو سرای
  ازو شادمانی وزویت غمیست
  وزویت فزونی وزویت کمیست
  خرد تیره و مرد روشن روان
  نباشد همی شادمان یک زمان
  چه گفت آن خردمند مرد خرد
  که دانا ز گفتار از برخورد
  کسی کو خرد را ندارد ز پیش
  دلش گردد از کرده‌ی خویش ریش
  هشیوار دیوانه خواند ورا
  همان خویش بیگانه داند ورا
  ازویی به هر دو سرای ارجمند
  گسسته خرد پای دارد ببند
  خرد چشم جانست چون بنگری
  تو بی‌چشم شادان جهان نسپری
  نخست آفرینش خرد را شناس
  نگهبان جانست و آن سه پاس
  سه پاس تو چشم است وگوش و زبان
  کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان
  خرد را و جان را که یارد ستود
  و گر من ستایم که یارد شنود
  حکیما چو کس نیست گفتن چه سود
  ازین پس بگو کافرینش چه بود
  تویی کرده‌ی کردگار جهان
  ببینی همی آشکار و نهان
  به گفتار دانندگان راه جوی
  به گیتی بپوی و به هر کس بگوی
  ز هر دانشی چون سخن بشنوی
  از آموختن یک زمان نغنوی
  چو دیدار یابی به شاخ سخن
  بدانی که دانش نیاید به بن 8. تشکرها 2


 9. #5
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۷
  نوشته
  17,586
  مورد تشکر
  14,342 پست
  حضور
  4 ساعت 10 دقیقه
  دریافت
  662
  آپلود
  397
  گالری
  32

  مطلب
  بخش 3- گفتار اندر آفرینش عالم

  از آغاز باید که دانی درست
  سر مایه‌ی گوهران از نخست
  که یزدان ز ناچیز چیز آفرید
  بدان تا توانایی آرد پدید
  سرمایه‌ی گوهران این چهار
  برآورده بی‌رنج و بی‌روزگار
  یکی آتشی برشده تابناک
  میان آب و باد از بر تیره خاک
  نخستین که آتش به جنبش دمید
  ز گرمیش پس خشکی آمد پدید
  وزان پس ز آرام سردی نمود
  ز سردی همان باز تری فزود
  چو این چار گوهر به جای آمدند
  ز بهر سپنجی سرای آمدند
  گهرها یک اندر دگر ساخته
  ز هرگونه گردن برافراخته
  پدید آمد این گنبد تیزرو
  شگفتی نماینده‌ی نوبه‌نو
  ابرده و دو هفت شد کدخدای
  گرفتند هر یک سزاوار جای
  در بخشش و دادن آمد پدید
  ببخشید دانا چنان چون سزید
  فلکها یک اندر دگر بسته شد
  بجنبید چون کار پیوسته شد
  چو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ
  زمین شد به کردار روشن چراغ
  ببالید کوه آبها بر دمید
  سر رستنی سوی بالا کشید
  زمین را بلندی نبد جایگاه
  یکی مرکزی تیره بود و سیاه
  ستاره برو بر شگفتی نمود
  به خاک اندرون روشنائی فزود
  همی بر شد آتش فرود آمد آب
  همی گشت گرد زمین آفتاب
  گیا رست با چند گونه درخت
  به زیر اندر آمد سرانشان ز بخت
  ببالد ندارد جز این نیرویی
  نپوید چو پیوندگان هر سویی
  وزان پس چو جنبنده آمد پدید
  همه رستنی زیر خویش آورید
  خور و خواب و آرام جوید همی
  وزان زندگی کام جوید همی
  نه گویا زبان و نه جویا خرد
  ز خاک و ز خاشاک تن پرورد
  نداند بد و نیک فرجام کار
  نخواهد ازو بندگی کردگار
  چو دانا توانا بد و دادگر
  از ایرا نکرد ایچ پنهان هنر
  چنینست فرجام کار جهان
  نداند کسی آشکار و نهان


 10. تشکرها 2


 11. #6
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۷
  نوشته
  17,586
  مورد تشکر
  14,342 پست
  حضور
  4 ساعت 10 دقیقه
  دریافت
  662
  آپلود
  397
  گالری
  32

  مطلب
  بخش 4- گفتار اندر آفرینش مردم

  چو زین بگذری مردم آمد پدید
  شد این بندها را سراسر کلید
  سرش راست بر شد چو سرو بلند
  به گفتار خوب و خرد کاربند
  پذیرنده‌ی هوش و رای و خرد
  مر او را دد و دام فرمان برد
  ز راه خرد بنگری اندکی
  که مردم به معنی چه باشد یکی
  مگر مردمی خیره خوانی همی
  جز این را نشانی ندانی همی
  ترا از دو گیتی برآورده‌اند
  به چندین میانچی بپرورده‌اند
  نخستین فطرت پسین شمار
  تویی خویشتن را به بازی مدار
  شنیدم ز دانا دگرگونه زین
  چه دانیم راز جهان آفرین
  نگه کن سرانجام خود را ببین
  چو کاری بیابی ازین به گزین
  به رنج اندر آری تنت را رواست
  که خود رنج بردن به دانش سزاست
  چو خواهی که یابی ز هر بد رها
  سر اندر نیاری به دام بلا
  نگه کن بدین گنبد تیزگرد
  که درمان ازویست و زویست درد
  نه گشت زمانه بفرسایدش
  نه آن رنج و تیمار بگزایدش
  نه از جنبش آرام گیرد همی
  نه چون ما تباهی پذیرد همی
  ازو دان فزونی ازو هم شمار
  بد و نیک نزدیک او آشکار 12. تشکرها 2


 13. #7
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۷
  نوشته
  17,586
  مورد تشکر
  14,342 پست
  حضور
  4 ساعت 10 دقیقه
  دریافت
  662
  آپلود
  397
  گالری
  32

  مطلب
  بخش 5- گفتار اندر آفرینش آفتاب

  ز یاقوت سرخست چرخ کبود
  نه از آب و گرد و نه از باد و دود
  به چندین فروغ و به چندین چراغ
  بیاراسته چون به نوروز باغ
  روان اندرو گوهر دلفروز
  کزو روشنایی گرفتست روز
  ز خاور برآید سوی باختر
  نباشد ازین یک روش راست‌تر
  ایا آنکه تو آفتابی همی
  چه بودت که بر من نتابی همی


 14. تشکرها 2


 15. #8
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۷
  نوشته
  17,586
  مورد تشکر
  14,342 پست
  حضور
  4 ساعت 10 دقیقه
  دریافت
  662
  آپلود
  397
  گالری
  32

  مطلب
  بخش 6- درآفرینش ماه

  چراغست مر تیره شب را بسیچ
  به بد تا توانی تو هرگز مپیچ
  چو سی روز گردش بپیمایدا
  شود تیره گیتی بدو روشنا
  پدید آید آنگاه باریک و زرد
  چو پشت کسی کو غم عشق خورد
  چو بیننده دیدارش از دور دید
  هم اندر زمان او شود ناپدید
  دگر شب نمایش کند بیشتر
  ترا روشنایی دهد بیشتر
  به دو هفته گردد تمام و درست
  بدان باز گردد که بود از نخست
  بود هر شبانگاه باریکتر
  به خورشید تابنده نزدیکتر
  بدینسان نهادش خداوند داد
  بود تا بود هم بدین یک نهاد 16. تشکرها 2


 17. #9
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۷
  نوشته
  17,586
  مورد تشکر
  14,342 پست
  حضور
  4 ساعت 10 دقیقه
  دریافت
  662
  آپلود
  397
  گالری
  32

  مطلب
  بخش 7- گفتار اندر آفرینش پیغمبر

  ترا دانش و دین رهاند درست
  در رستگاری ببایدت جست
  وگر دل نخواهی که باشد نژند
  نخواهی که دایم بوی مستمند
  به گفتار پیغمبرت راه جوی
  دل از تیرگی ها بدین آب شوی
  چه گفت آن خداوند تنزیل و وحی
  خداوند امر و خداوند نهی
  که خورشید بعد از رسولان مه
  نتابید بر کس ز بوبکر به
  عمر کرد اسلام را آشکار
  بیاراست گیتی چو باغ بهار
  پس از هر دوان بود عثمان گزین
  خداوند شرم و خداوند دین
  چهارم علی بود جفت بتول
  که او را به خوبی ستاید رسول
  که من شهر علمم علیم در ست
  درست این سخن قول پیغمبرست
  گواهی دهم کاین سخنها ز اوست
  تو گویی دو گوشم پرآواز اوست
  علی را چنین گفت و دیگر همین
  کزیشان قوی شد به هر گونه دین
  نبی آفتاب و صحابان چو ماه
  به هم بسته‌ی یکدگر راست راه
  منم بنده‌ی اهل بیت نبی
  ستاینده‌ی خاک و پای وصی
  حکیم این جهان را چو دریا نهاد
  برانگیخته موج ازو تندباد
  چو هفتاد کشتی برو ساخته
  همه بادبانها برافراخته
  یکی پهن کشتی بسان عروس
  بیاراسته همچو چشم خروس
  محمد بدو اندرون با علی
  همان اهل بیت نبی و ولی
  خردمند کز دور دریا بدید
  کرانه نه پیدا و بن ناپدید
  بدانست کو موج خواهد زدن
  کس از غرق بیرون نخواهد شدن
  به دل گفت اگر با نبی و وصی
  شوم غرقه دارم دو یار وفی
  همانا که باشد مرا دستگیر
  خداوند تاج و لوا و سریر
  خداوند جوی می و انگبین
  همان چشمه‌ی شیر و ماء معین
  اگر چشم داری به دیگر سرای
  به نزد نبی و علی گیر جای
  گرت زین بد آید گناه منست
  چنین است و این دین و راه منست
  برین زادم و هم برین بگذرم
  چنان دان که خاک پی حیدرم
  دلت گر به راه خطا مایلست
  ترا دشمن اندر جهان خود دلست
  نباشد جز از بی‌پدر دشمنش
  که یزدان به آتش بسوزد تنش
  هر آنکس که در جانش بغض علیست
  ازو زارتر در جهان زار کیست
  نگر تا نداری به بازی جهان
  نه برگردی از نیک پی همرهان
  همه نیکی ات باید آغاز کرد
  چو با نیکنامان بوی همنورد
  از این در سخن چند رانم همی
  همانا کرانش ندانم همی
  ویرایش توسط سوگند : ۱۳۸۷/۰۶/۲۳ در ساعت ۱۶:۵۳

 18. تشکر


 19. #10
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۷
  نوشته
  17,586
  مورد تشکر
  14,342 پست
  حضور
  4 ساعت 10 دقیقه
  دریافت
  662
  آپلود
  397
  گالری
  32

  مطلب
  بخش 8- گفتار اندر فراهم آوردن کتاب


  سخن هر چه گویم همه گفته‌اند
  بر باغ دانش همه رفته‌اند
  اگر بر درخت برومند جای
  نیابم که از بر شدن نیست رای
  کسی کو شود زیر نخل بلند
  همان سایه زو بازدارد گزند
  توانم مگر پایه‌ای ساختن
  بر شاخ آن سرو سایه فکن
  کزین نامور نامه‌ی شهریار
  به گیتی بمانم یکی یادگار
  تو این را دروغ و فسانه مدان
  به رنگ فسون و بهانه مدان
  ازو هر چه اندر خورد با خرد
  دگر بر ره رمز و معنی برد
  یکی نامه بود از گه باستان
  فراوان بدو اندرون داستان
  پراگنده در دست هر موبدی
  ازو بهره‌ای نزد هر بخردی
  یکی پهلوان بود دهقان نژاد
  دلیر و بزرگ و خردمند و راد
  پژوهنده‌ی روزگار نخست
  گذشته سخنها همه باز جست
  ز هر کشوری موبدی سالخورد
  بیاورد کاین نامه را یاد کرد
  بپرسیدشان از کیان جهان
  وزان نامداران فرخ مهان
  که گیتی به آغاز چون داشتند
  که ایدون به ما خوار بگذاشتند
  چه گونه سرآمد به نیک اختری
  برایشان همه روز کند آوری
  بگفتند پیشش یکایک مهان
  سخنهای شاهان و گشت جهان
  چو بنشیند ازیشان سپهبد سخن
  یکی نامور نافه افکند بن
  چنین یادگاری شد اندر جهان
  برو آفرین از کهان و مهان

  ویرایش توسط سوگند : ۱۳۸۷/۰۶/۲۳ در ساعت ۱۶:۵۸

 20. تشکرها 2


صفحه 1 از 25 1231121 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود