دولت فدرال مالزی روز نزول قرآن کریم را در سه منطقه فدرال این کشور تعطیل کرد.

روز نزول قرآن در مالزی تعطیل می شود

دفتر نخست وزیر مالزی اعلام کرد روز نزول قرآن کریم در سه منطقه فدرال ˆکوالالامپورˆ، ˆپوتراجایاˆ و ˆلابوآنˆ از سال آینده تعطیل خواهد بود.

دفتر نخست وزیری مالزی هفدهم ماه مبارک رمضان را به عنوان روز نزول قرآن کریم تعطیل کرده است.

بین اندیشمندان علوم اسلامی در باره شب نزول قرآن اختلاف نظر وجود دارد اما همه معتقدند قرآن در شب قدر نازل شده، منتها اختلاف نظر آنها در باره شب قدر است.

مفسران و دانشمندان بر اساس آیات 185 سوره بقره و آیه 41 سوره انفال معتقدند منظور از یوم الفرقان در این آیات جنگ بدر است که آنهم در هفدهم رمضان اتفاق افتاده است.

در بین این دسته از دانشمندان نیز با وجود اینکه معتقدند قرآن در ماه رمضان و شب قدر نازل شده باز اختلاف نظر وجود دارد چرا که هیچکدام از اینکه کدام شب از شب های رمضان، شب قدر است اطلاع دقیقی نداشته و صرفا به اجتهاد شخصی عمل می کنند.دفتر نخست وزیری مالزی هفدهم ماه مبارک رمضان را به عنوان روز نزول قرآن کریم تعطیل کرده استعده ای می گویند شب قدر، شب هفدهم ماه رمضان است چرا که یوم الفرقان در آیه 41 سوره انفال مربوط به جنگ بدر است و جنگ بدر نیز در همین روز از ماه رمضان، اتفاق افتاده است.
در مقابل این نظریه، عده ای معتقدند قرآن کریم وقتی بر پیامبر نازل شد که 18 شب از رمضان گذشته بود، یعنی شب نوزدهم ماه رمضان را به عنوان شب قدر و شب نزول قرآن می شناسند اما طبق نظر عده ای از دانشمندان شیعه، شب قدر در یکی از شب های دهه آخر ماه مبارک رمضان قرار دارد که بالاترین احتمالات نیز شب بیست و سوم این ماه می باشد که بسیاری از روایات رسیده نیز تاکید کننده این مطلب می باشد.

بخش قرآن تبیان
منبع: سایت شفقنا