«خداي متعال بركت داد و به امام هم اين كوثر را عنايت فرمود، «اِنّا اَعطَيناکَ الکَوثَرَ(كوثر: 1)». اين كوثر، همين شماها هستيد، همين نيروهاي انقلابند، همين انقلاب است. كوثر، يعني افزاينده، غير از كثير است. خير كثير، يعني خير زياد. كوثر، بيش از اين است. كوثر، فقط زياد نيست، بلكه رو به ازدياد و افزاينده و زاينده و رشد كننده و بالنده است. خدا اين را به آن بنده صالح و برگزيده خودش بخشيد، همچنان كه پيش از او، به جَدّ و امام او و پيامبر مقدس و معظم اسلامبخشيده بود.... اشخاص، بدون اين كه به صفات لازم در آن عنوان آراسته بشوند، يك شخص معمولي هستند، چيزي نيستند. بايد كاري كنيم كه عنوان پاسدار بر ما صدق بكند. اگر عنوان پاسدار بر ما صدق كرد، آن وقت اين سمت ارزش پيدا مي‌كند و همان چيز عزيز، همان كوثر تمامنشدني و همان كرامت الهي‌اي خواهد بود كه خداي متعال، به اين انقلاب و به امام انقلاب و به اين ملت عزيز و فداكار كه شما فرزندان آنها هستيد بخشيد. من به شما عزيزان كه فرزندان امام هستيد، توصيه مي‌كنم كه خصوصيات عنوان پاسدار را براي خودتان حفظ كنيد، اسم كافي نيست. بايد عنوان واقعاً صدق كند و آن، با داشتن خصوصيات حاصل مي‌شود و بدون آن، حاصل نميگردد.»