باسلام
در روایتی دیدم که پیامبر ص به زنی امر کرد که چگونه زنان را ختنه کند.
از طرفی حس زنانه و جنسی برخی زنان هم دیر ارضاء میشه و آیا اجرای این سنت، راهکاری برای درمان بدحجابی در جامعه نیست.؟
چرا زنی که شوهر کرده باید،مانند دخترانی که همسر ندیده اند رفتار کند؟! هر چند رفتار این دختران بدحجاب هم مورد قبول و تائید اسلام و جامعه نبوده است.
آیا اجرای این سنت کمی به حجاب و ارضاء این قبیل زنان و دختران در جامعه کمک نمیکند!؟
اگر نمیکند چرا سنت شد!؟