امت بزرگ اسلامى نمى‏تواند همچون غربِ مزوّر در برابر ظلمى كه بر شما [مردم فلسطين] مى‏رود، بى‏تفاوت و ساكت بماند و با دشمن شما دست دوستى بدهد. هر كه چنين كند، با شما دشمنى كرده است و مطمئناً ملت‏هاى مسلمان از اين گناه بزرگ مبرّايند. امت اسلامى موظف است به هر گونه ممكن به شما يارى برساند و شما را در ادامه اين راه مبارك كمك كند. به وعده الهى اعتماد كنيد؛ رنج‏ها و دردهاى جانكاه خود را كه خون‏هاى بناحق ريخته و سختى‏هاى هر روزه بر شما وارد مى‏سازد، به حساب خدا بنويسيد و همچون سرور شهيدان عالم، حسين بن على در لحظه‏اى كه كودك شيرخوارش را در آغوشش با تير زهرآلود شهيد كردند، بگوييد: «انما يهون الخطب علىّ انه بعين الله». و بدانيد كه خداوند پيروزى نهايى مؤمنان و مجاهدان صابر را تضمين كرده است. «وَ تَمَّت کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدقاً وَ عَدلاً لامُبَدِّلَ لِکَلِماتِه وَ هُوَالسَّميعُ العَليمُ(انعام: 115)».