من در همينجا [حسینیه امام خمینی] به مردم گفتم كه هر كسي پاي صندوق رأي برود و از روي احساس مسئوليت و طبق تشخيص خود رأي را بيندازد، بايد احساس کند كه تكليف خود را انجام داده است. الان هم قضيه همين است. آقايان نامزدهاي مختلف كه در صحنه انتخابات وارد شدند و نيز طرفداران آنها، بايد خوشحال باشند. از خداوند متعال شاكر باشيد كه به شما توفيق داد، تا در اين صحنه وارد شويد. اين عرصه را براي حضور ملت عظيم‌الشأن ايران هموار كنيد و آنان را در اين آزمايشي كه اين قدر شيرين آغاز گرديد و شيرين تمام شد، درگير نماييد. اين برايتان افتخار است و همه شما پيش خداي متعال مأجوريد. همه كساني كه به نحوي در اين انتخابات شركت نمودند، دخالت كردند، تبليغات انجام دادند و از كسي كه مورد علاقه آنهاست و به نظرشان اصلح بوده است، حمايت كردند، پيش خداوند متعال مأجورند. همه ميليون‌ها انساني هم كه به پاي صندوق‌هاي رأي رفتند و از روي احساس مسئوليت رأي خود را نوشتند، در آن سهيم و شريكند. اين، شرط اصلي قضيه است. «اِنَّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقينَ(مائده: 27)». اين، دستور قرآني ماست.
همه كساني كه از روي احساس مسئوليت رأي نوشتند و در صندوق انداختند ـ چه آن رأيي كه آنها نوشتند و با [نتیجه حاصله] ... منطبق شد و چه منطبق نشد، فرقي نمي‌كند، همه در اين جهت يكسانند ـ بايد بدانند كه براي آنها حسنات الهي نوشته شد. اين آموزش قرآني ماست كه هر كس براي خدا كار كند، خداي متعال اجر او را ضايع نمي‌كند (آل عمران: 195)، و لو يك مثقال ذره‌اي (نساء: 40) باشد. اين، صحنه امتحاني بود كه مردم وارد شدند.