مسلمانی یا مسلم آنی?!

چه زیباست! فقط فرقشان یک اسپیس است. آره فقط یه کوچلو... می دونی که از چی برات می نویسم. از آدمهایی که مسلمان بودن و ادعای مسلمانی شان انی است یعنی یک سنسوری بنام ریا در خودشان چنان فعال هست که وقتی به مومنین می رسد به واسطه ی ساطع شدن نور اخلاص از اینان این سنسور ریا فعال شده و اسلایدهای من یک مسلمان هستم را همزمان با قرائت چندی از کلام الله قران مجید به نمایش در می آورد.
یا وقتی به مال و منالی آن هم از نوع بیت المال می رسند برای خود بیت الحالی دست و پا می کنند که گویی با لشکریان شیطان رقابت رقص و عیش و نوش گذاشته اند...
فقط آنجایی با دین همراهند که به نفعشان باشد منظورم نفع دنیوی است وگرنه که دین سراسر نفع و سود است برای بشریت! آنگاه که سطح نگاهها آنقدر نازل می شود که دین یا وطن خود را باا ندک بهایی می فروشند.راستی ما توی کدام یکی گروه هستیم؟! تکلیفت را مشخص کرده ای؟؟!!