کدام جنگ نظامي، کدام جنگ تبليغاتي، کدام جنگ سياسي و کدام محاصره اقتصادي، قادر است ملتِ راه خود يافته‏اي را، از پيشرفت، تحرّک و تکامل باز دارد؟! کافي است که ما راه خود را از بُن دندان و اعماق جان باور داشته باشيم و ملت ايران، نشان داده‏اند که باور دارند. دشواري جنگ تحميلي و دشواري‌هاي گوناگون اين سال‌ها، باور ملت ايران را به همه دنيا نشان داده است. جوانان عزيز اين مرز و بوم، خودشان را براي فردايي به مراتب برخوردارتر از عزّت و سربلندي امروز، آماده کنند. شما هم آماده باشيد که در چنان ايران و چنان فضا و جامعه‏اي، به وظايف بزرگ و خطير خودتان عمل کنيد. خودتان را براي آن روز آماده کنيد. به همين دليل است که قرآن با صراحت و قاطعيت مي‏گويد: «اِنَّ کَيدَ الشَّيطنِ کانَ ضَعيفًا (نساء: 76)» دشمني شيطان‌ها و شيطان‌صفت‌ها در مقابل اراده انسان‌ها ـ اراده‏اي که با هوشياري و هوشمندي و برنامه‏ريزي همراه است ـ همواره ضعيف بوده است و خواهد بود.همه بايد آماده باشيد. در هرجايي كه هستيد، بايد آماده خدمتگزاري باشيد، «وَ مِنهُم مَن يَنتَظِرُ (احزاب: 23)». «يَنتَظِرُ» يعني چه؟ يعني منتظر مردنند نه، يعني منتظر انجام وظيفه‌اند، كجا وظيفه آنها را صدا خواهد زد، تا آنجا حاضر باشند. ما بايد منتظر انجام وظيفه باشيم. هرچه كه تكليف الهي ما ايجاب كرد، بخواهيم آن را انجام بدهيم. اين، ما را پيروز خواهد كرد و به موفقيت بزرگ خواهد رساند.