جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: اثر وضو بر روی کانالهای انرژی چاکار از دیدگاه پروفسور Cha kook suie

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۷
  نوشته
  11
  مورد تشکر
  15 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0

  اثر وضو بر روی کانالهای انرژی چاکار از دیدگاه پروفسور Cha kook suie
  فلسفه وضو و نماز از ديد متافيزيكي اكنون بايد گفت كه وضعيت انرژيكي انسان قبل وبعد از عمل وضو را مي توان مقايسه نمود. مشاهده شده كه عمل وضو بيشتر چاكراها ونادي ها (كانالهاي انرژي) را فعال و بزرگ مي كند. در اينجا لازم مي دانم كه مطالبيرا از كتاب انرژي درماني (چو-آ-كوك سويي روانشاس و استاد دانشگاه میلان ) كه مترجم آن جمشيد هاشمي (آرام) مي باشندبدليل جالب و علمي بودن عينا" ذكر كنم : " مشاهده شد كه انجام عمل وضو بطور كلياكثر چاكراها و كانالهاي انرژي را بزرگ و فعال مي كند . اما نكته جالب آن است كه دراين عمل , ميزان افزايش در چاكراهاي پاييني بسيار بيشتر از چاكراهاي بالاييي است . يعني اگر چاكراهاي بالايي تا 5/1 برابر بزرگتر شده اند , چاكراهاي پاييني ( قاعدهاي , جنسي و نافي) به راحتي تا دو برابر و حتي بيشتر رسيده اند . و ايشان مي نويسندكه : " در ادامه رعايت چنين آدابي است كه تجربيات خداشناسي آغاز مي شود . بررسيانرژيكي وضو , پيوند زيباي آن با فريضه اي همانند نماز را به خوبي نشان مي دهد. بههنگام پرداختن به نماز , سيل انرژي عظيمي برنمازگزار جاري مي شود. تميز بودنكانالهاي انرژي فرد و فعال بودن چاكراهاي وي , باعث مي شود تا انرژي به ميزانبيشتري جذب و درك شود و بطور كلي پتانسيل نمازگزار براي مبادله ميزان انرژي بيشترفراهم شود. لذا توصيه مي شود قبل از پرداختن به هر عمل ديگري –همانند قرائت قرآن يادعا خواندن –با وضو باشيم . اين عمل باعث مي شود تا آنچه كه از آن قرائت يا دعاقرار است نصيبمان شود, دو چندان شود. ". در واقع محل آن درساهاسرارا چاكرا (چاكراي هفتم ) است و همانطور كه مي دانيم اين چاكرا سرچشمه و نقطهشروع تجلي تمام چاكراهاست. در ادامه بايد گفت كه هرچه چاكراي ساهاسرارا بيشتر بازباشد ميزان گره ها و قفلهاي شش چاكراي باقي مانده باز شده و انرژي هايشان بابالاترين فركانسهاي ممكن ساطع مي گردد. به محض اينكه چاكراي تاج كاملا" آگاه شود , كار جذب انرژي كيهاني اش به پايان مي رسد و شروع مي كند به تشعشعات انرژي بر طبقآكورد خودش.واين است آن رمزي كه مي گويند بايد هميشه نيت خير داشته باشيد. با تفكربه نيكيها و داشتن نيت پاك هر لحظه بر ميزان باز شدن ساهاس رارا افزوده مي گردد. كهبا قطورتر شدن آن انرژي روحي بيشتري (شيوا) بدرون فرد وارد مي گردد (وجه خالص انرژيالهي) . حال با شروع عمل وضو , ابتدا صورت را مي شوييم , پوست بدن قابليت جذب ونگهداري ميزان زيادي انرژي را در خود دارد . انرژي هاي اضافي كه ناشي از مشغله ها , استرسها , امواج منفي و ديگر موارد است در ان هستند. ما حداقل در روز سه بار وضو ميگيريم و با اينكار سه با ر پاكسازي صورت مي پذيرد. البته ميزان انباشت انرژي منفيدر پوست صورت بدليل حساسيت بيش از اندازه آن از ساير جاها بيشتر است. با دست كشيدنروي فكها بر چاكراي فرعي فك تاثير مي كنيم و اين عمل اثر مستقيمي روي سيستم اعصاب وحافظه دارد.از نظر علمي آب قادر است مقدار زيادي انرژي در خود ذخيره سازد .حال چرااز آب سرد بجاي گرم استفاده كنيم بهتر است علت آن اين است كه آب سرد قابليت جذبانرژي بيشتري دارد نسبت به آب گرم(آبگرم بدليل فاصله بيشتر بين ملكولي, خود حاويمقدار زيادي انرژي است و قابليت جذب زيادي ندارد). در مرحله بعد با هر دست روي دستديگرآب ميريزيم. در بيان علت آن بايد گفت كه اصلي ترين كانال انرژي بدن , در اصطلاح"سوشومنا" مي باشد كه اين كانال اصلي, در ناحيه شانه ها به دو كانال فرعي تقسيم ميگردد كه در نهايت به دو دست مي رسد . در ادامه , اين كانال اصلي, در ناحيه خاجي بهدو بخش ديگر تقسيم شده, وارد پاها مي گردد. در امتداد اين كانال اصلي , كانالهايفرعي ديگري موجود است كه هر كدام به عضو و اندام خاصي بر مي گردد. در جاي جايسوشومنا مخروط مانندهاي كوچك و بزرگي وجود دارد كه دايما" در حال چرخشهستند(چاكراها). حال ما بر آرنج(براي مردان) آب مي ريزيم و دست مي كشيم تا انتهايانگشتان, با اين كار انرژي هاي منفي از اين كانال فرعي زدوده مي شود .حركت روبه جلوباعث تحريك اين نادي و تخليه شديد انرژي راكد و منفي در آن مي گردد . لمس كردن تاكف دست و نوك انگشتان ادامه مي يابد . به اين مي ماند كه انرژي هاي منفي را مشايعتمي كنيم تا كاملا" خارج گردد. با اين عمل هم چاكراهاي كف دست بدليل لمس سريع فعالمي شوند وهم بين انرژي هاي چپ و راست بدن تبادل و تعادل صورت مي پذيرد . در توضيحتبادل دو دست بايد گفت كه در فلسفه قديم چين , شناخت به سه مهم تقسيم مي شود : 1-يانگ : بمعني "روشنايي خورشيد"(مثبت). از خصوصيات آن خورشيد , آسمان , فعاليت, درخشندگي و خشونت است . در طرف چپ قرار گرفته و سياهرنگ است , رقم آن فرد و سايرارقام يانگ نيز طاق هستند. 2-اين : بمعني "فقدان روشنايي " و به معني سايه , تاريكياست (منفي) . از خصوصيات آن زمين , ماه , عدم فعاليت , كدورت , نرمش و خلا است . درطرف راست قرار گرفته و سفيدرنگ است , رقم آن زوج (دو) و ارقامش جفت هستند. 3-تائو: وجود تضاد بين شب و روز, اختلاف روشنايي و تاريكي , گرما و سرما , خشكي و رطوبت ميباشد. اين قانون جوهر و چكيده عالم است. در واقع با اتصال دست چپ وراست به يكديگربين اين دو انرژي تبادل صورت مي گيرد . مرحله بعد مسح سر است. با اين عمل ساهاسراراچاكرا تحريك مي گردد . قبلا" در مورد تحريك آن وتاثيرات آن در سطور پيشين توضيحداده شده است. از ديگر تاثيرات آن مي تواند ايجاد تعادل بين نيمكره هاي چپ و راستبدن كند و به اين ترتيب در احساسات و عواطف (نيمكره راست) و نيز در تفكر و منطقمتعادل گردد. مرحله بعدي مسح پاهاست كه دو اثر دارد. اول اينكه نيمه بالايي بدن بانيمه پاييني تبادل انرژي مي كند و به اين ترتيب نوعي توازن صورت مي گيرد. تاثير دومآن تحريك چاكراهاي كف پاست و اين امر سبب دريافت انرژي بيشتر از زمين مي گردد . بهاين طريق , يعني با تداوم وضو در كارها , چاكراهاي پاها همواره تقويت شده و لذاهمواره انرژي بيشتري از طريق پاها وارد مولادهاراچاكرا و شوادهيستاناچاكرا (چاكرايجنسي) مي گردد و به اين طريق فرد كمتر دچار خستگي مي گردد. به اين ترتيب فرد داراياستحكام و قوت دروني مي گردد. فرد با خوش بيني بر روي زمين زندگي كرده, همواره شاكرو سپاسگزار خواهد بود. ورود انرژي بيشتر به مولادهارا خيلي اهميت دارد چراكه اينچاكرا اساس نيروي حيات تمام چاكراهاي بالاتر را شكل مي دهد و سرچشمه نيروي حياتاست. در اين چاكرا منبع لايزال انرژي كنداليني (يانگ) وجود دارد . سوشومنا , آيدا وپينگالا كه سه كانال اصلي انرژي بدن هستند نيز از اين چاكرا شروع مي شوند. در زيرجدولي ارايه شده است (از كتاب انرژي درماني چو-آكوك سويي-ترجمه و تاليف جمشيد هاشمي) كه تاثير وضو بر چاكرا را نشان مي دهد

  ویرایش توسط فاطمه ایمانی : ۱۳۸۸/۰۸/۱۶ در ساعت ۱۲:۵۸


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود