سیـــمــــــــــــــای شهادت ( در قرآن کریم )


مرگ بر سه قسم است :1- مرگ عادی : این مربوط به شرایط عادی انسان مومن است .

2- مرگ با ذلت

3- مرگ با عزتقسم دوم و سوم ، در وقت رویارویی حق و باطل مطرح می شود که انسان به اختیار

خویش ، یکی از آن دو را انتخاب می کند:

یا با یاری رساندن به حق و رویارویی با باطل مرگ با عزت را برمی گزیند و یا با

پشت کردن به حق و یاری رساندن به باطل مرگ ذلت بار را انتخاب می کند.که

در قرآن نیز آمده است:

" آیا کسی که از رضایت خدا پیروی کرده ، همانند کسی است که به

سوی خشم وغضب خدا بازگشته که جایگاه او جهنم و پایان کار او

بسیار بد است. "
( سوره آل عمران آیه 162 )

" هر کجا باشید ، اگر چه در کاخ های بسیار محکم ، مرگ شما را فرا

می گیرد ،(و از مرگ به هیچ چاره ای ، رهایی نیابید.) "

( قسمتی از آیه 78 سوره نساء)

"... و گروهی که وعده نصرت خدا را ، از روی نادانی ، راست نمی پنداشتند و هنوز

در غم جان بودند ، می گفتند : آیا ممکن است ، ما را قدرت و فرمانی به دست آید ؟

، بگو ( ای پیغمبر ) ، تنها خدا بر عالم هستی فرمانرواست ( منافقان سست ایمان

که از ترس مومنان ) خیالات باطل خود را پیش تو اظهار نمی دارند ، با خود می گویند ،

اگر کار ما به وحی خدا و آیین حق بود ، شکست نمی خوردیم ،و گروهی در اینجا کشته

نمی شدیم ، بگو ( ای پیغمبر ) اگر در خانه های خود هم می بودید ، باز کسانی که

سرنوشت آنه در فضای الهی ، کشته شدن است به پای خود از خانه ، به قتلگاه بیرون

می آمدند تا خدا آنچه در سینه دارد ، بیازماید و هر چه در دل دارند، پاک و خالص گرداند و

خدا از راز درونها آگاه است ."
( قسمتی از آیه 154 سوره آل عمران )خداوند همه را آزمایش می کند ، هنگامی که نام جهاد و صحنه پیکار با دشمن پیش آید ،

سست ایمانان حالت محتضری که نزدیک است جانش به لبش رسد ، پیدا می کنند .

قرآن مجید آنان را این گونه توصیف می کند :

" و مومنان می گویند : چه شده که سوره ای ( در حکم جهاد با کفار ) نازل نشد ، و

هنگامی که سوره ای محکم و صریح که در آن ذکر جنگ باشد ، نازل شود ، کسانی را

که در دلهایشان مرض ( نفاق ) است می بینی مانند کسی که از ترس مرگ ، حال بیهوشی

به او دست داده ، در تو نگاه می کنند ( آری مرگ و هلاک ) بر آنها سزاوارتر است ."

( سوره محمد آیه 20 )

گروهی وقتی سخن از جهاد پیش آید ترس برآنان حاکم می شود و زبان نق زدن باز

می کنند که قرآن کریم حالت آنان را با ذکر حقایقی چنین بیان می کند :

" آیا ندیدی کسانی را که ( در مکه) به آنها گفته شد ( فعلا ) دست از جهاد بردارید و

نماز را بر پا کنید و زکات بپردازید ، ( اما آنها از این دستور ناراحت بودند ) ولی هنگامی

که ( در مدینه ) فرمان جهاد به آنها داده شد ، جمعی از آنان از مردم می ترسیدند ،

همانگونه که از خدا می ترسند ، بلکه بیشتر و می گفتند : پروردگارا چرا جهاد را

مقرر داشتی ؟ چرا این فرمان را کمی به تاخیر نینداختی ؟ به آنها بگو: سرمایه زندگی

دنیا ناچیز است و سرای آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد ، بهتر است و کوچکترین

ستمی به شما نخواهد شد ."
( سوره نساء آیه 77)

خداوند کسانی را که منافقانه در جامعه اسلامی زندگی می کنند و به عنوان سیاهی

لشکر هم حاضر نمی شوند و نیز به تضعیف روحیه هم می پردازند و با بی شرمی

غصه ی کشته شدگان را می خورند ، چنین توبیخ و سرزنش می کند :

" تا حال کسانی که راه نفاق پیش گرفتند ، معلوم شود ، آنهایی که به ایشان گفته

شد : بیایید و در راه خدا نبرد کنید یا (لااقل) از حریم خود دفاع نمایید .گفتند : اگر ما

می دانستیم ، جنگی واقع خواهد شد ،از شما پیروی می کردیم ( اما می دانیم جنگی

نمی شود ) ، آنها آن روز به کفر نزدیک تر از ایمان بودند ، با دهان ( زبان ) خود چیزی می گویند

که در دل آنها نیست و خداوند به آنچه کتمان می کنند داناست * ( منافقان ) آنهایی که به

برادران خود گفتند ـ در حالی که از حمایت آنها دست کشیده بودند ـ اگر آنها از ما پیروی

می کردند ، کشته نمی شدند ، بگو : ( مگر شما می توانید ، مرگ افراد را پیش بینی کنید ؟)

پس مرگ را از خودتان دور سازید ، اگر راست می گویید ."
( سوره آل عمران آیات 167 ـ 168 )

خداوند پندار سست ایمانان و کافران را چنین پاسخ می دهد :

" ای کسانی که ایمان آوردید ، همانند کافران نباشید که وقتی برادرانشان به مسافرتی

می روند یا در جنگ شرکت می کنند ( و از دنیا می روند و یا کشته می شوند ) ، می گویند :

اگر آنها نزد ما بودند ، نمی مردند و کشته نمی شدند ( شما اینگونه سخن نگویید ) تا خدا

این حسرت را بر دل آنها بگذارد و خداوند زنده می کند و می میراند ( و حیات و مرگ به دست

اوست ) و خدا به آنچه انجام می دهد بینا است * ( تازه ) اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید

( زیان نکرده اید زیرا ) آمرزش و رحمت خدا از تمام آنچه آنها ( در طول عمر خود ) ، جمع آوری

می کنند بهتر است * و اگر بمیرید و یا کشته شوید ، به سوی خدا باز می گردید ( بنابراین فانی

نمی شوید که از فنا وحشت داشته باشید .)"
( سوره آل عمران آیات 156 تا 158 )