جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: دعاهای ماه مبارک رمضان همراه با ترجمه

 1. #1

  تاریخ عضویت
  جنسیت خرداد ۱۳۸۷
  نوشته
  378
  مورد تشکر
  372 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  0

  دعاهای ماه مبارک رمضان همراه با ترجمه
  دعاهای ماه مبارک رمضان همراه با ترجمهبسم الله الرحمن الرحيم
  دعاي روز اول ماه مبارك رمضان :
  اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين و قيامي قيام القائمين و نبهني فيه عن نومه الغافلين وهب لي جرمي فيه يا اله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين
  خدايا روزه مرا در اين روز مانند روزه داران حقيقي که مقبول توست قرار ده ، واقامه نمازم را مانند نمازگزاران واقعي مقرر فرما ، ومرا از خواب غافلان « از ياد تو » هوشيار وبيدار ساز وهم در اين روز جرم و گناهم را ببخش اي خداي عالميان واز زشتيهايم عفو فرما اي عفو کننده از گنهکاران .
  روز دوم :
  اللهم قربني فيه الي مرضاتک و جنبني فيه من سخطک و نقماتک و وفقني فيه القرائه اياتک برحمتک يا ارحم الراحمين
  خدايا مرا در اين روز به رضا و خشنوديت نزديک ساز و از خشم وغضبت دور ساز وبراي قرائت قرآنت موفق گردان به حق رحمتت اي مهربانترين مهربانان عالم .
  روز سوم :
  اللهم ارزقني فيه الذهن و التنبيه و باعدني فيه من السفاهه والتمويه واجعل لي نصيبا من کل خير تنزل فيه بجودک يا اجود الاجودين
  خدايا در اين روز مرا هوش و بيداري در کار اطاعتت نصيب فرما واز سفاهت وجهالت وکارهاي باطل دور گردان واز هر چيزي واز هر چيزي که در اين روز نازل مي فرمايي مرا نصيب بخش به حق جود وکرمت اي بخشنده ترين بخشندگان .
  روز چهارم:
  اللهم قوني فيه علي اقامه امرک و اذقني فيه حلاوه ذکرک و اوزعني فيه لاداء شکرک بکرمک و احفظني فيه بحفظک و سترک يا ابصر الناظرين
  خدايا مرا در اين روز بر اقامه و انجام فرمانت قوت بخش وحلاوت وشيريني ذکرت را بمن بچشان وبراي اداي شکر خود به کرمت مهيا ساز و در اين روز به حفظ و پرده پوشي ات مرا از گناه محفوظ دار اي بصيرترين بينايان عالم .
  روز پنجم :
  اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادک الصالحين القانتين واجعلني فيه من اوليائک المقربين برافتک يا ارحم الراحمين
  خدايا مرا در اين روز از توبه و استغفار کنندگان قرار ده و از بندگان صالح مطيع خود مقرر فرما و هم در اين روز مرا از دوستان مقرب درگاه خود قرار ده ، به حق لطف و رأفتت اي مهربانترين مهربانان عالم .
  روز ششم :
  اللهم لا تخذلني فيه لتعرض معصيتک و لا تضربني بسياط نقمتک وزحزحني فيه من موجبات سخطک وبمنک و اياديک يا منتهي رغبه الراغبين
  خدايا مرا در اين روز به واسطه ارتکاب عصيانت خوار مساز وبه ضرب تازيانه قهرت کيفر مکن و از موجبات خشم و غضبت دور گردان ، به حق احسان ونعمتهاي بيشمار تو به خلق اي منتهاي آرزوي مشتاقان .
  روز هفتم :
  اللهم اعني فيه علي صيامه و قيامه وجنبني فيه من هفواته و اثامه وارزقني فيه ذکرک بدوامه بتوفيقک يا هادي المظلين.
  خدايا مرا در اين روز به روزه و اقامه نماز ياري کن و از لغزشها و گناهان دور ساز وذکر دائم که تمام روز به ياد تو باشم نصيبم فرما ، به حق توفيق بخشي خود اي رهنماي گمراهان عالم .
  روز هشتم :
  اللهم ارزقني فيه رحمه الايتام و اطعام الطعام و افشاء السلام وصحبه الکرام بطولک يا ملجا الاملين
  خداوندا در اين روز مرا ترحم به يتيمان و اطعام به گرسنگان و افشاء و انتشار سلام در مسلمانان و مصاحبت نيکان نصيب فرما ، به حق انعامت اي پناه آرزومندان عالم .
  روز نهم :
  اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتک الواسعه واهدني فيه لبراهينک الساطعه و خذ بناصيتي الي مرضاتک الجامعه بمحبتک يا امل المشتاقين
  اي خدا مرا نصيبي کامل از رحمت واسطه خود عطا فرما و به ادله و براهين روشن خود هدايت فرما و پيشاني مرا بگير و به سوي رضا وخشنودي که جامع هر نعمت است سوق ده ، به حق دوستي ومحبتت اي آرزوي مشتاقان .
  روز دهم :
  اللهم اجعلني فيه من المتوکلين عليک و اجعلني فيه من الفائزين لديک و اجعلني فيه من المقربين اليک باحسانک يا غايه الطالبين
  خداوندا مرا در اين روز از آنان که در تمام امور بر تو توکل کنند ونزد تو فوز وسعادت يابند واز مقربان درگاه تو باشند قرار ده ، به حق احسانت اي منتهاي آرزوي طالبان .
  روز يازدهم :
  اللهم حبب الي فيه الاحسان وکره الي فيه الفسوق والعصيان و حرم علي فيه السخط والنيران بعونک يا غياث المستغيثين
  خداوندا در اين روز احسان و نيکويي را محبوب من وفسق ومعاصي را ناپسند من قرار ده ودر اين روز خشم وآتش قهرت را به من حرام گردان به ياري خود اي فرياد رس فرياد رسان .
  روز دوازدهم:
  اللهم زيني فيه بالستر والعفاف و استرني فيه بلباس القنوع والکفاف واحملني فيه علي العدل والانصاف وامني فيه من کل ما اخاف بعصمتک يا عصمه الخائفين
  خدايا در اين روز مرا به زيور ستر وعفت نفس بياراي وبه جامه قناعت وکفاف بپوشان وبه کار عدل وانصاف بدار واز هر چه ترسانم مرا ايمن ساز به نگهباني خود اي نگهدار وعصمت بخش خدا ترسان عالم .
  روز سيزدهم :
  اللهم طهرني فيه من الدنس والاقدار و صبرني فيه علي کائنات الاقدار و وفقني فيه للتقي و صحبه الابرار بعونک يا قره عين المساکين
  خدايا در اين روز مرا از پليدي وکثافات هواي نفس وگناهان پاک ساز وبر حوادث خير وشر وقضا ، قدرت صبر وتحمل عطا کن وبر تقوي وپرهيزگاري ومصاحبت نيکوکاران عالم موفق دار ، به ياري خود اي مايه شادي واطمينان خاطر مسکينان .
  روز چهاردهم :
  اللهم لا تواخذني فيه بالعثرات واقلني فيه من الخطايا والهفوات و لا تجعلني فيه غرضا للبلايا و الافات بعزتک يا عز المسلمين
  خدايا در اين روز مرا به لغزشهايم مؤاخذه مفرما وعذر خبط وخطايم بپذير ومرا هدف تيرهاي وآفتهاي عالم قرارر مده به حق عزت وجلالت اب عزت بخش اهل اسلام .
  روز پانزدهم :
  اللهم ارزقني فيه طاعه الخاشعين و اشرح فيه صدري بانابه المخبتين بامانک يا امان الخائفين
  خدايا در اين روز طاعت بندگان خاشع وخاضع نصيب من گردان و شرح صدر مردان فروتن خدا ترس را به من عطا فرما ، به حق امام بخشي خود اي ايمني دلهاي ترسان .
  روز شانزدهم :
  اللهم وفقني فيه لموا فقه الابرار و جنبني فيه مرافقه الاشرار و اوني فيه برحمتک الي دار القرار بالهيتک يا اله العالمين
  خدايا در اين روز مرا به موافقت " اعمال وافکار" نيکان عالم موفق بدار واز رفاقت اشرار جهان دور گردان و مرا در اين بهشت دارالقرار به رحمتت منزل ده , به حقّ الهّيت ومعبوديت اي خداي عالميان.
  روز هفدهم:
  اللهم اهدني فيه لصالح الاعمال و اقض لي فيه الحوائج و الامال يا من لا يحتاج الي التفسير و السوال يا عالما بما في صدور العالمين صل علي محمد و ال الطاهرين
  اي خدا مرا در اي روز به اعمال صالحه راهنمايي کن وحاجتها و آرزوهايم را بر آورده ساز اي کسي که نيازمند به شرح وسئوال بندگان نيستي, اي خدايي که ناگفته به حاجات وبه سرائر خلق آگاهي بر محمد و آل اطهار او درود فرست.
  روز هيجدهم :
  اللهم نبهني فيه لبرکات اسحاره ونور فيه قلبي بضياء انواره وخذ بکل اعضائي الي اتباع اثاره بنورک يا منور قلوب العارفين.
  خداوندا مرا در اين روز براي برکات سحرها بيدار ومتنبه ساز ودلم را به روشني انوار سحر منوّر گردان و تمام اعضاء وجوارهم را براي آثار وبرکات اين روز مسخّر فرما به حق نور جمال خود اي روشني بخش دلها عارفان .
  روز نوزدهم :
  اللهم وفرفيه حظي من برکاته وسهل سبيلي الي خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا الي الحق المبين.
  خدايا در اين روز بهره مرا از برکاتش وافر گردان وراهم را به سوي خيراتش سهل وآسان ساز واز حسنات مقبول آن مرا محروم مسازاي راهنماي به سوي دين حق وحقيقت آشکار.
  روز بيستم :
  اللهم افتح لي فيه ابواب الجنان و اغلق عني فيه ابواب النيران و وفقني فيه لتلاوه القران يا منزل السکينه في قلوب المومنين.
  خداوندا در اين روز درهاي بهشتها را به روي من بگشا ودرهاي آتش دوزخ را ببند مرا توفيق تلاوت قرآن عطا فرما ، اي فروز آورنده وقار وسکينه بر دلهاي اهل ايمان.
  روز بيست ويكم :
  لهم اجعل لي فيه الي مرضاتک دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا وجعل الجنه لي منزلا ومقيلا يا قاضي الحوائج الطالبين
  خداوندا در اين روز مرا به سوي رضا وخشنودي خود راهنمايي کن وشيطان را بر من مسلط مگردان وبهشت را منزل ومقامم قرار ده, اي برآورنده حاجات معرفت ومشتاقان حق وحقيقت.
  روز بيست و دوم :
  لهم افتح لي فيه ابواب فضلک و انزل علي فيه برکاتک و وفقني فيه لموجبات مرضاتک واسکني فيه بحبوحات يا مجيب دعوه المضطرين
  خداوندا در اين روز درهاي فضل وکرمت را به روي من بگشا و برمن برکاتت را نازل فرما وبر موجبات رضا وخشنوديت موفقم بدار ودر وسط بهشتهايت مرا مسکن ده, اي پذيرنده دعالي پريشانان.
  روز بيست وسوم :
  اللهم اغسبني فيه من الذنوب و طهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيف بتقوي القبوب يا مقيل عثرات المذنبين.
  خدايا در اين روز مرا از گناهان پاکيزه گردان و از هر عيب پاک ساز ودلم را در آزمايش رتبه دلهاي اهل تقوي بخش, اي پذيرنده عذر لغزشهاي گناهکاران.
  روز بيست و چهارم :
  اللهم اني اسئلک فيه ما يرضيک واعوذ بک مما يوديک واسئلک التوفيق فيه لان اطيعک و لا اعصيک يا جواد السائلين.
  خدايا در اين روز از تو درخواست مي کنم آنچه را که رضاي تو در اوست, وبه تو پناه مي برم از آنچه تو را پسند است, و از تو توفيق مي خواهم که دراين روز به فرمان تو باشم وهيچ نافرماني نکنم, اي عطا بخش سئوال کنندگان.
  روز بيست و پنجم :
  اللهم اجعلني فيه محبالا وليائک ومعاديا لا عدائک مستنا بسنه خاتم انبيائک يا عاصم قلوب النبيين
  خداوندا مرا در اين روز محب دوستانت ودشمن دشمنانت قرار ده ودر راه روش به طريقه وسنت خاتم پيغمبرانت بدار اي عصمت بخش دلهاي پيعمبران.
  روز بيست ششم:
  اللهم اجعل سعيي فيه مشکورا و ذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا و عيبي فيه مستورا يا اسمع السامعين.
  اي خدا در اين روز سعيم را در راه طاعتت بپذير وجزاي خير عطا فرما وگناهم را در اين روز ببخش و عملم را مقبول وعيبم را مستور گردان, اي بهترين شنواي صداي خلق.
  روز بيست و هفتم :
  اللهم ارزقني فيه فضل ليله القدر و صير فيه اموري من العسر الي اليسر و اقبل معاذيري و حط عني الذنب و الوزريا روفابعباده الصالحين.
  خداوندا در اين روز فضيلت ليلة القدر را نصيب من گردان وتمام امور وکارهاي مشکل را آسان کن وعذرهايم را بپذير ورز وگناهم را محو ونابود ساز اي روف ومهربان در حق صالحان.
  روز بيست و هشتم :
  اللهم و فر حظي من النوافل و اکرمني فيه باحضار المسائل و قرب فيه وسيلتي اليک من بين الوسائل يا من لا يشغله الحاح الملحين.
  اي خدا دراين روز به اعمال نافله ومستحبات مرا بهره وافرا عطا فرما وبه حاضر و آماده ساختن مسائل درحقم کرم فرما و وسيله مرابين وسايل واسباب به سوي حضرتت نزديک ساز اي خدايي که سماجت والحاح بندگان ترا (از کار لطف وبخشش) باز نخواهد داشت.
  روز بيست ونهم :
  اللهم غشه فيه بالرحمه و ارزقني فيه التوفيق والعصمه وطهر قلبي من غياهب التهمه يا رحيما بعباده المومنين
  خدايا در اين روز مرا سراپا به رحمت خود در پوشان وهم توقيق وحفظ از گناهان روزي فرما ودلم را از تاريکيهاي مشکوک واوهام پاک دار اي مهربان بر بندگان مومنت .
  روز سي ام
  اللهم اجعل صيامي فيه بالشکر و القبول علي ما ترضاه و يرضاه الرسول محکمه فروعه بالاصول بحق سيدنا محمد و اله الطاهرين و الحمد لله رب العالمين.
  خداوندا در اين روز روزه مرا با جزاي خير ومقبول حضرتت آن گونه قرار ده که مورد پسند خود ورسولت واقع گردد وفروع آن را به واسطه اصول آن که ايمان وتوجه به توست محکم اساس گردان به حق سيد ما محمد وآل اطهارش وستايش خداي را که پروردگار عالميان است.
  التماس دعا
  منبع.www.miadgah.org
  محمد رسول الله

 2. تشکرها 3


 3. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت دي ۱۳۸۷
  نوشته
  10,035
  مورد تشکر
  25,834 پست
  حضور
  17 روز 15 ساعت 28 دقیقه
  دریافت
  6
  آپلود
  0
  گالری
  2  دعاى روز اول ماه مبارك رمضان
  بسم الله الرحمن الرحیم
  اللهمَ اجْعلْ صِیامی فـیه صِیـام الصّائِمینَ وقیامی فیهِ قیامَ القائِمینَ ونَبّهْنی فیهِ عن نَومَةِ الغافِلینَ وهَبْ لی جُرمی فیهِ یا الهَ العالَمینَ واعْفُ عنّی یا عافیاً عنِ المجْرمینَ.
  خدایا قرار بده روزه مرا در آن روزه‌داران واقعى و قیام و عبادتم در آن قیام شب‌زنده‌داران و بیدارم نما در آن از خواب بى‌خبران و ببخش به من جنایتم را در این روز اى معبود جهانیان و در‌گذر از من اى بخشنده جنایات‌كاران.  یَا إِلَهِی وَ سَیِّدِی وَ مَوْلاَیَ وَ رَبِّی صَبَرْتُ عَلَى عَذَابِکَ فَکَیْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِکَ  اگه مي خواي اهل آسمون بهت رحم كنن به اهل زمين رحم كن

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود