پرسش:
چرا خانه خدا را کعبه می نامند؟ آیا نام های دیگری هم برای خانه خدا ذکر شده است؟

پاسخ:
در علت نامگذاری «کعبه» بدین اسم، دو وجه ذکر شده است:
1 ـ چون کعبه دارای ارتفاع و بلندی از سطح زمین می باشد، هم چنان که کعبه در لغت نیز به معنای ارتفاع آمده است.
2 ـ زیرا خانه خدا به شکل مربّع است و عرب این اسم را به هر خانه ای که چهار گوش باشد اطلاق می کند. ولیکن با کثرت استعمال (وضع تعیّنی) برای خانه خدا عَلَم گردید. بنابراین هر گاه اسم کعبه برده می شود، به خانه خدا انصراف دارد.
كعبه در اصل از ماده "كعب" به معنى برآمدگى پشت پا است، سپس به هر نوع بلندى و برآمدگى اطلاق شده. و اگر به "مكعب" نيز مكعب گفته مى ‏شود به خاطر آن است كه از چهار طرف داراى برآمدگى است. به هر حال اين كلمه (كعبه) هم اشاره به بلندى ظاهرى خانه خدا است و هم رمزى از عظمت و بلندى مقام آن مى‏ باشد.(1)
نام های دیگر خانه خدا:
* به کعبه، «بیت» هم گفته می شود؛ در بسیاری از آیات، اسم بیت بر کعبه اطلاق شده است:
الف. «ما کان صلاتهم عندالبیت اِلاّ مکاءً و تصدیة.»؛ و دعایشان در نزد خانه کعبه جز صفیر کشیدن و دست زدن، هیچ نبود.
(2)
ب. «فَلْیعبدوا ربّ هذاالبَیْت»؛ پس باید پروردگار این خانه را بپرستد.(3)
* به کعبه، مسجدالحرام نیز گفته شده است:
الف. «و من حیث خَرجت فَوَلّ وجهک شَطرالمسجدالحرام...»؛ و هرگاه (یا هرجا) بیرون شدی، روی خود را به جانب مسجدالحرام برگردان.(4)
ب. «ولا تقاتلوهم عندالمسجدالحرام...»؛ «و در مسجدالحرام با آن ها (کافران) جنگ مکن، مگر آن که با شما بجنگند و چون با شما جنگیدند بکشیدشان، که این است پاداش کافران.(5)
ج. «ولا یجر منّکم شنئان قوم اَنْ صدّوکم عن المسجدالحرام»؛ و دشمنی با قومی که می خواهند شما را از مسجدالحرام باز دارند، وادارتان نسازد که از حدّ خویش تجاوز کنید.(6)

___________
(1) تفسير نمونه، ج ‏5، ص 91.
(2) انفال/ 35.
(3) قریش/ 3.
(4) بقره/ 150.
(5) همان/ 191.
(6) مائده/ 2.

لینک اصلی