امام زمان دوست دارم که یکی از یارانت باشم و هیچ وقت محبتهای شما را فراموش نمی کنم...

-آقا جون " سلام منو به بابام برسون...

-جمکرانتو دوست دارم آقا میشه من همسایتون باشم ...

-توی دنیا فقط یه موعود وجود داره اونم تویی من هر شب دعا

میکنم که خدا اجازه ی ظهورتو بده...
-امام من میخوام که تو خوابای قشنگمو تعبیر کنی...
اللهم عجل لوليك الفرج
نامه ای به امام زمان