جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: کوچک شمردن ميراث فرهنگي بي‌حرمتي به ايرانيان است!

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۷
  نوشته
  332
  مورد تشکر
  299 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0

  کوچک شمردن ميراث فرهنگي بي‌حرمتي به ايرانيان است!
  کوچک شمردن ميراث فرهنگي بي‌حرمتي به ايرانيان است

  درود دوستان گرامی


  معاون پژوهشي پژوهشکده باستانشناسي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هر نوع کوچک شمردنسازمان ميراث فرهنگي را نه تنها بي احترامي به تمام مردم ايران بلکه بيحرمتي به فرهنگ و هويت تمام ايرانيان در تمام دوره‌ها مي‌داند.ويمي‌گويد:«چگونه و از چه ديدگاهي مي‌توان حوزه تمدن و تصدّي بر آن را محدودساخت و در مقابل تاريخ پاسخ گو نبود؟»

  سازمان ميراث فرهنگي


  معاون پژوهشي پژوهشکده باستان شناسي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
  به حرمت تاريخ ايران، و به حرمت شکوه تمدن ايراني ، و به حرمت فرهنگ مردمايران سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري را دستخوش تغييرنگردانيم .


  شخصيت و منزلت انسان هاي هر جامعه در آينه ميراث فرهنگي آن مملکت تجليمي‌يابد و سازمان ميراث فرهنگي ايران تجلي گاه نبوغ ايرانيان از زمان ظهورانسان در اين سرزمين تا به امروز است. لذا، هر نوع کوچک شمردن سازمانميراث فرهنگي نه تنها بي احترامي به تمام مردم ايران بلکه بي حرمتي بهفرهنگ و هويت تمام ايرانيان در تمام دوره هاست.

  زنهار آگاه باشيم که چه تصميم مي گيريم. تصميم، امروز مجلس محترم شوراياسلامي کشور دغدغه خاطر تمام نسل هاي گذشته، حال و آينده است.

  هزاران ايراني در تمام جهان به ياد وطن عزيز خود با افتخار از گذشتهپرشکوه اين سرزمين ياد مي کنند، احتياط کنيم که خاطر بزرگان ديروز و فرداو عزيزان امروز به احترام ايران و نام مقدس آن بيش از اين آزرده خاطرنشود.

  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به عنوان متولي هزاران اثرتاريخي، فرهنگي جامعه ايراني پاسبان و نگاهبان هويت ملي – مذهبي تمدن دههزار ساله ايراني است. اين تمدن بزرگ روزگاري از هند تا مصر، روزگار ديگردر تمام آسياي ميانه و در پهنه روزگار، بر سر تاسر خاورميانه حکمرواييداشته است.

  به گواه صدها متن و نبشته دانشمندان جهان، ايران ميراث دنياست و دنياميراث تمدن ايراني است. افتخار هر ايراني به تمدن گذشته خود است و تماممردم جهان، ايران و ايراني را با شخصيت تاريخي آن مي شناسند. چگونه ميتوان و از چه ديدگاهي مي توان حوزه تمدن و تصدّي بر آن را محدود ساخت و درمقابل تاريخ پاسخ گو نبود؟

  به واسطه شناخت و حضور ميراث فرهنگي کشور در عرصه تعاملات جهاني، نه تنهاريشه هاي تاريخي مردم کشور ما با کشورهاي همسايه استوارتر مي شود بلکهتعامل بين کشورهاي منطقه بيشتر و جايگاه واقعي فرهنگ ها در حوزه تمدنايراني و در محدوده مشرق زمين تعيين و تبيين مي شود.

  هدف سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، حفظ شان و منزلت فرهنگ ايراني، معرفي و شناخت فرهنگ ايران به جهانيان است.

  امروز، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور مراکز علمي دنيارا از مباحث تاريخي فرهنگ ايراني تغذيه مي نمايند. در تمام حوزه ها، اينسازمان از روش هاي سنتّي خارج و با تعريف و بکارگيري پژوهش هاي چند بعدي ونوين خود را با پژوهش هاي جهاني در اين حوزه همسو و هماهنگ نموده است.

  طرح مبحث ضرورت همکاريهاي بين المللي در شناخت فرهنگ ايراني به اين دليلبيان مي شود که بايد بپذيريم عملکرد حوزه سازماني ما بايد به درک عظمتتاريخ و فرهنگي کشور منجر شود. زيرا، بزرگي فرهنگ ايرانيان در روزگارمعاصر به شکوه تاريخ و تمدن آن ها وابسته است.

  ملت ايران، ملت بزرگي است و به همين نسبت شايستگي آن را دارد که در حوزهفرهنگ و تمدن ايراني – اسلامي، سازماني بزرگ براي هزاران اثر تمدني، پژوهشدر آن و بهره برداري از اين فرهنگ غني در تمام حوزه ها داشته باشد.

  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تلاش دارد تا با حفظ منزلتتاريخي مردم ايران بر شکوه هر چه بيشتر دستاوردهاي تاريخي ملت ايران روزبه روز بيافزايد. اين سازمان مفتخر است تا در حوزه برنامه ريزي، نظارت ومديريت بر تمام حوزه هاي تمدني کشور ايران ضمن معرفي و پژوهش، برنامه ريزيلازم را بعمل مي آورد تا با هماهنگي سازمان هاي متعدد ديگر توسعه پايدارفرهنگي کشور محقق شود.

  در جريان تحولات سياسي، اقتصادي جهان معاصر شاهد هستيم که يگانه عامل وحدتو يگپارچگي ملي، ارضي و مذهبي کشور ايران، ميراث مشترک گذشته آن است وهويت يکپارچه جهان ايراني و هويت مشترک با تمدن بزرگ اسلامي رمز جاودانگيملت بزرگ و مسلمان ايران است.

  چگونه مي توان در عرصه اين تحولات بزرگ جهاني، تنها سازمان متولي هويتبزرگ بخش عمده اي از مردم مشرق زمين را محدود ساخت در حالي که اساسا تمدنايراني جوهره و روح بخش بزرگي از ميراث پايدار و هويت واقعي بيش از 20کشور حوزه خاورميانه را در خود جاي داده است
  .
  درجائي که ديگران نام و هويت تمدن ايراني را جعل مي کنند و فرهنگ ايراني رابه نام خود ثبت مي کنند از هزاران اثر تاريخي متعلق به فرهنگ ايراني درحوزه کشورهاي ترکيه، تاجيکستان، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، گرجستان،عراق، سوريه، مصر، هند، و تمام کشورهاي عربي حوزه خليج فارس غافل ماندهايم. در اين حال و شرايط جهان امروز، مديريت و نظارت خود را به محدودساختن حوزه نظارت و کم اهميت پنداشتن فرهنگ و هويت ايراني معطوف ساخته ايمدر حالي که اگر با تدبير بهتر بنگريم با بيگانگان و دشمنان جامعه ايرانيبرنامه خود را همسو ساخته ايم.

  امروز، سازمان هاي متولي ميراث فرهنگي جهان، سرتاسر اين كره خاكي را در پيشناخت انديشه بشري كاويده اند و فهم و شناخت گذشته را براي جامعه و فرهنگمعاصر حياتي و با اهميت دانسته اند. به گونه اي كه ميراث فرهنگي را بهمنزله نوعي رجوع و رويكرد به تاريخ، زمان و انسان و وضع وجودي او پس ازظهور شرايط جديد تاريخي از خصلتهاي بنيادي انديشه معاصر و عالم مدرن تلقيمي نمايند. در اين شرايط، سرزمين ما نيز به عنوان بخش مهمي از جامعهجهاني، سالهاست که نه تنها در محافل دانش و انديشه آكادميك جهان مطرح استبلکه جهان خود را وامدار و ميراث دار تمدن ايراني مي داند. چگونه مي توانبراي برافراشتن پرچم تمدن و حيات فرهنگي جامعه ايراني در جهان معاصر بدونوجود سازماني بزرگ و مستقل عمل کرد؟
  از تانمای خبرگذاری میراث :http://www.chn.ir/news/?section=2&id=48034

  سپاس
  به امید روزی که مانند 100 کشور جهان ، وزارتخانه میراث فرهنگی داشته باشیم!

  در پناه یزدان
  __________________

  ای انسان، هر که هستی و از هر کجا که بیایی،زیرا می دانم که خواهی آمد
  منمکوروش، پادشاه هخامنشی که این امپراطوری گسترده را برایپارسیانبه یادگار گذاشته ام،پس بر مُشتی سنگ و خاک که مرا پوشانده،رشک مبر!
  کوروش هخامنشی پدر ایران زمین

  تصاوير کوچک فايل پيوست تصاوير کوچک فايل پيوست برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید

نام: pasargadae_tomb_cyrus_2.jpg
مشاهده: 104
حجم: 38.1 کیلو بایت  
  ویرایش توسط shapour : ۱۳۸۷/۰۷/۰۴ در ساعت ۲۱:۱۲

 2. تشکرها 2


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود