نقل قول نوشته اصلی توسط مسلم نمایش پست
به نظرم این مسئله به کلام و اعتقادات مربوط نمیشود، اما برای ابراز نظر دقیق تر باید عین روایت را دید، اینکه می فرمایید پیامبر(ص) فرمود فرزندان را با پدرانشان بشناسید باید متن عربی روایت را به صورت دقیق دید که منظور شناخت صفات و خصوصیات است، یا اسم و نام!
قطعا با هم بودن نام و صفات، کمال هر فرد بود.
و گمان میکنیم که پیامبر ص، با کمال انسانها، کلام می فرمود.
هم کلام شدن با کمال انسانها، اوج‌خوش اخلاقی بود.
صبر زیادی می خواهد و کار هر فردی نیست.

لک الحمد