سلام
روایات و احادیث زیادی منقول از ائمه ع را در کتابهای مختلف شیعه دیدیم و خواندیم و بکار بستیم.

اما نگاهی به برخی روایات، و شکافتن روایت ما را در شناخت بهتر خود و همسر رهنمون میسازد و قعا راه و روش دوره حجت خدا، ماشاالله لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم


یک روایت یادم آمدم متاسفانه نمیدانم در کدام کتاب بود در سرچ اینترنت هم مطلبش را نیافتم.

موضوع جلوگیری کردن بود.

امام جعفرصادق ع فرمودند: امیرالمومنین ع در مقاربت ها جلوگیری نمیکردند ( استنباط ما - قصد اینکه زیاد جماع غیر باروری نمیکردند ) اما ما جلوگیری میکنیم از مقاربت ها برای جلوگیری از تشکیل فرزند.

سیکل زنانه، و دانستن وقت تخمک گذاری، میتواند جماع را بدون جلوگیری کند و نطفه ای تشکیل شود یا نشود.

قطعا استفاده از مصنوع شرعی، ( کاپوت ( کاندوم،مردانه و زنانه) ، قرض ، aud و ... لذت جماع را کم میکند.

لطفا در مورد وقتی که تخمک گذاری صورت میگیرد، بفرمایید که یکی از مشغله های جوانان، هم در جهت تشکیل فرزند هست و هم عدم بارداری.

متشکریم