سلام
ما برای تکمیل تحقیقات خود درباره دین اسلام لازم است بدانیم که :

قطعا هنگامی که حضرت ص به پیامبری رسید، توسط جبرئیل امین ع، نحوه ترتیب اقامه نماز را فراگرفت و بوسیله حضرت خدیجه س و امیرالمومنین ع اقامه میشد.
پس تا زمان شهادت او هم، نماز به همین سبک و سیاق بود و حتی خلفای راشدین هم به همان سیاق میخواندند. پس چرا بعد از شهادت تغییر یافت و تا حالا هم متفاوت است بین مسلمان گفته شده ها.

تلاوت قرآن چگونه بوده!؟ ما تحقیق کردیم با صدای بلند بوده ( نه دلخراش بلکه دلنواز )
وقتی از حفظ بودند و در نمازهای واجب و مستحب میخواندند، پس حجت گرفتن از دو نفر برای کنار هم قرار دادن آیات جهت تکمیل کتاب چه بوده!؟

قطعا یک اهل تسنن، واقعیت پذیر این سئوالات را خواهد پرسید اگر حلال زاده باشد. چرا که حلال زادگی تمایل به حق و حقیقت دارد و جدا نمیشود.

متشکریم