سياهچاله ها مي توانند فقط تا يک حدي بزرگ شوند!

چنين تصور مي شود که سياهچاله ها در تمام کيهان پراکنده هستند ولي بزرگترين و پرجرم ترين سياهچاله ها در مرکز بزرگترين کهکشانها پيدا مي شوند. نشان داده شده است که اين سياهچاله هاي ابَرپرجرم بيش از يک ميليارد برابر جرم خورشيد، جرم دارند.
معمولا سياهچاله ها با جذب و بلعيدن ستارگان و توده هاي گاز و غبار اطراف خود، آهسته آهسته به جرم خود مي افزايند. حتي سياهچاله هاي کوچک معمولي که بعد از مرگ يک ستاره ي پرجرم بوجود مي آيند، اگر ستاره اي در اطراف خود ببينند، شروع به خوردن آن مي کنند!
اين مواد به سمت سياهچاله سقوط مي کنند و قسمتي از جرم بسيار بسيار فشرده و چگالِ اين جسم شگفت انگيز مي شوند. بدين ترتيب سياهچاله کم کم رشد مي کند و پر جرم تر مي شود.
ولي يک ستاره شناس هندي که روي سياهچاله ها مطالعه مي کند اخيرا گفته يک حد بالايي براي اندازه ي سياهچاله ها مي توان يافت. خانم «پريام وادا ناتاراجان» Priyamvada Natarajan، استاد ستاره شناسي و فيزيک در دانشگاه ييل فرانسه معتقد است که حتي بزرگترين هيولاهاي گرانشي هم نمي توانند تا ابد رشد کنند. بلکه زماني که به حدود 10 ميليارد برابر جرم خورشيد مي رسند، ديگر بايد جلوي رشد خود را بگيرند.
اين سياهچاله هاي فرا - پرجرم، که درون کهکشانهاي بيضوي غول پيکر در خوشه هاي کهکشاني بزرگ يافت مي شوند، پرجرم ترين اجرام در کيهانِ شناخته شده هستند. حتي سياهچاله ي بزرگ مرکز کهکشان خودمان هزاران بار کم جرم تر از اين موجودات عظيم الجثه است. ولي اين سياهچاله هاي غول پيکر، که با مکيدن مواد اطراف مثل گاز و غبارو ستارگان رشد مي کنند، به نظر مي رسد نمي توانند بيشتر از اين حد چاق شوند.

زماني که سياهچاله ها به حدود 10 ميليارد برابر جرم خورشيد مي رسند، ديگر بايد جلوي رشد خود را بگيرند.
مطالعات ناتاراجان اولين حد بالايي براي جرم سياهچاله ها را مطرح کرد. وي با استفاده از داده هاي اشعه ي ايکس و مرئي از اين سياهچاله هاي فراپرجرم، به اين نتيجه رسيده است. در واقع اين طرح بر اساس رصدهاي گوناگوني مي باشد که سياهچاله ها با رسيدن به يک نقطه ي خاص ديگر نمي توانند به رشد خود ادامه دهند.
چرا؟
يک توضيح احتمالي اين است که سياهچاله ها زماني که به اين حد از جرم مي رسند، چنان تابش پر انرژي از خود مي تابند که مواد اطراف را از خود مي راند و گاز و غبار ديگر نمي تواند به خورد سياهچاله برسد. واين خود مي تواند تأثيراتي بر فرايند هاي ستاره سازي در آن حوالي داشته باشد.
ناتاراجان مي گويد: شواهدي درباره نقش کليدي سياهچاله ها در فرآيند کهکشان سازي بدست آمده است... بنظر مي رسد که آنها نقش اول در اين نمايش فضايي هستند.

منبع:
http://www.universetoday.com/