جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: طبق این روایت، امام محمدباقر ع بر چه اساسی قرآن تدریس میکرد!؟