سلام
در سوره الرحمن آیه ۱۷ کلامی از دو مشرق و دو مغرب آمده!

منظور از دو مشرق و دو مغرب چیست!؟راهنمایی فرمایید