جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: مناظره بابابزرگ وسپيد(1) دليل نياز ممكن الوجود به واجب الوجود دربقاء

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۶
  نوشته
  1,957
  مورد تشکر
  3,494 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  28
  آپلود
  0
  گالری
  0

  مناظره بابابزرگ وسپيد(1) دليل نياز ممكن الوجود به واجب الوجود دربقاء
  با سلام به همه دوستان عزيز
  پرسش و پاسخ سپد با بابابزرگ درباره(دليل نياز ممكن به واجب در بقاء
  كه درتاريخ 7/6/87 درساعت 10/10 صيح وبا حضور غير متناوب دوستان. ب خدا. سعيد 623 – تمنا – ساره – صبا - عسكري - آقا محمدي و... .
  [bababozorg] 11:44 pm: سلام به دوستان گرامي
  [سپيد] 11:44 pm: صبح شما هم به خيرممنون
  [bababozorg] 11:44 pm: حالادرخدمتتون هستم
  [سپيد] 11:45 pm: بابابزرگ منمي خواستم بگم كه همه ي حرفاي شما رو با بنده ي خدا خوندم اما يه سوالدارم.
  [bababozorg] 11:46 pm: بله بفرما جناب سپيدگرامي
  [سپيد] 11:48 pm: بابابزرگ اگه به من ثابت شه كه ما يي كه براي بهوجود آمدنمان به علت نياز داريم و ممكن الوجوديم يعني مي توانستيم نباشيم حالا بههمان خالق خود نيازمند و محتاجيم من به وجود خدا يقين مي كنم
  [سپيد] 11:48 pm: اما علت اين احتياج رامتوجه نمي شوم
  [سپيد] 11:49 pm: چرا به فقير و محتاج به همان كسي هستيم كه ما را خلقكرده؟
  [bababozorg] 11:48 pm: درودبر شما جناب ب. خدا
  [بی خدا 11:49 pm: درود
  [bababozorg] 11:50 pm: خوب ببين عزيزم چونكه شما مخلوقيد معلوليد
  [bababozorg] 11:50 pm: جواب تو سوالتون هستفقط دقت ميخواد بزرگوار
  [bababozorg] 11:50 pm: حالا به سوالم پاسخ ميديد؟
  [سپيد] 11:50 pm: بفرمايد
  [bababozorg] 11:53 pm: ببين
  [bababozorg] 11:53 pm: دليل نياز ممكن الوجودبه واجب الوجود چيه؟
  [سپيد] 11:55 pm: چون ممكن الوجو خود به خود نمي توانسته به وجودبياد پس بايد براي به وجود آمدنش علتي وجود داشته باشه كه اين علت هم نمي تونه ممكنالوجود باشه پس يه واجب الوجودي بايد او را خلق كرده باشه
  [سپيد] 11:55 pm: دليل نيازش براي به وجودآمدنشه
  [bababozorg] 11:56 pm: اگه بخواي يك كلمه بگي چه ميگي؟
  [سپيد] 11:56 pm: من اينو ميدونم ولي براي بقا نمي دونم چرا بايد به واجب الوجودي نياز داشتهباشه؟
  [سپيد] 11:56 pm: ممكن بودنش
  [bababozorg] 11:57 pm: مشكلت اينه كه به سوالمبرا جوابت دقت نميكني
  [bababozorg] 11:57 pm: حالا درست شد ديدي ممكن احسن حالا دقتبفرما به قسمت بعد ببين
  [bababozorg] 11:57 pm: اين صفتامكان بعد از حدوث و وجودش همينطور ادامه داره يانه؟
  [سپيد] 11:58 pm: نه
  [bababozorg] 11:58 pm: دراين صورت اسم اين وجود چيه ممكنه ياواجب
  [سپيد] 11:58 pm: اگه وجود داشته باشهوجود خدا براي من ثابت مي شه
  [bababozorg] 11:59 pm: چون دو وجود هم بيشتر نداريم عقلا؟
  [bababozorg] 11:59 pm: لطفا به نوشته من دقتكن
  [bababozorg] 11:59 pm: منطقي بريمجلو
  [سپيد] 11:59 pm: الان ديگه واجبه چون ديگه از بين نمي رهو وجودش حتمي مي شه نه 50 50
  [bababozorg] 11:59 pm: خوب حالا بفرما ويژگي واجب الوجودچيه؟
  [سپيد] 12:00 am: يعني ديگه نسبت به عدمو وجود يكسان نيست
  [bababozorg] 12:00 am: اگه ميگيد واجبه؟
  [bababozorg] 12:00 am: واجب الوجود را تعريف كن؟
  [سپيد] 12:01 am: مي دونم كه وجب الوجود آفريننده اي نداره
  [bababozorg] 12:01 am: به زبان ساده واجب الوجود يعني وجوش ازغير نباشه درسته؟
  [سپيد] 12:01 am: درسته
  [bababozorg] 12:01 am: خوب درحاليكه اوني كه شما الان واجبش دونستي قبلا آفريننده داشت درسته؟
  [سپيد] 12:02 am: به خاطر اين مي گم واجب كه بعد از به وجود آمدناز بين نمي ره
  [سپيد] 12:02 am: بله
  [bababozorg] 12:02 am: پس اون ممكن ا لوجود نميتونه حتي بعد از حدوث هم واجب الوجود بشه
  [bababozorg] 12:02 am: اشتباه ميكني ديگه بزرگوار
  [bababozorg] 12:02 am: تعريف را بامصداق قاطي ميكين
  [سپيد] 12:02 am: واجبنميشه اما ديگه ممكن هم نيست
  [bababozorg] 12:02 am: بايد اول تعريفت درست باشه حالا گوش بفرما گفتي:واجب نميشه اما ديگه ممكن هم نيست مگه ما از نظر عقلي دو نوع وجود بيشتر ميتونيم پيداكنيم؟ بغير از واجب وممكن؟
  [سپيد] 12:04 am: نميدونم
  [bababozorg] 12:04 am: اگه عقل شماسراغ داره نام ببر؟
  [سپيد] 12:04 am: همين انسان كه الان نه واجبه و نه ممكن
  [سپيد] 12:04 am: در به وجود آمدنش ولي ممكن بود
  [bababozorg] 12:04 am: پس چيزي كه نميدوني بهتر نيست بپرسي و خودت نام ننهي؟
  [bababozorg] 12:04 am: موضوع را عوض نكنبزرگوار
  [سپيد] 12:05 am: خب شمابگو
  [bababozorg] 12:06 am: شما گفتيد:
  [bababozorg] 12:07 am: همين انسان كه الان نه واجبه و نهممك
  [bababozorg] 12:07 am: اين حرفتوناشتباست ديگه
  [bababozorg] 12:07 am: شما پايه تونو اشتباه ميريزي معلومه نتيجه غلط ميگيري
  [سپيد] 12:07 am: اشتباهم روبگيد
  [bababozorg] 12:07 am: ببين
  [bababozorg] 12:07 am: ما دو وجود بيشترنداريم كه در تمامشرائط يا ممكن ياواجب درسته؟
  [سپيد] 12:08 am: نميدونم
  [bababozorg] 12:08 am: خوب پس چطورميگيد: همين انسان كهالان نه واجبه نه ممكن؟
  [سپيد] 12:09 am: من فقط مي خوامبدونم چرا ممكن بعد از به وجود آمدنش به واجب محتاجه
  [bababozorg] 12:09 am: خوب بابا شما كه نميدونيد دارم برات توضيحميدم ديگه چرا پس پاسخهاي اشتباه ميدي؟ هي بايد دور بزنيم
  [سپيد] 12:09 am: براي اين كه نمي تونم بپذيرم كه الان احتمالوجود من 50 50 باشه
  [bababozorg] 12:09 am: چون ممكنه عزيزم
  [bababozorg] 12:10 am: وممكننيازمند به واجب هست
  [bababozorg] 12:10 am: ذاتش امكان فقر و نياز هست
  [bababozorg] 12:10 am: ذاتش معلول بودنه
  [bababozorg] 12:10 am: مخلوق بودنه
  [bababozorg] 12:10 am: وقتي ذاتش اينه
  [bababozorg] 12:10 am: خوب علت را (واجب) ازش برداري معنيش اينه كه ممكن معلول بدون علت داره به كارش ادامه ميده و اين محال عقليهعزيزم
  [سپيد] 12:11 am: يعني الان 50 % احتمل داره من به وجودم ادامه بدم و 50% احتمال داره كه از بين برم و عدم بشم درسته اين حرفم بابابزرگ؟
  [bababozorg] 12:11 am: سپيد جان شما بايد اول اون ذهنيت اشتباهت را بريزي دور اگه ميخواي ياد بگيري
  [[bababozorg] 12:12 am: اگر هم بلدي بايد مستدل دفاع كني
  [سپيد] 12:12 am: باشه مي ريزم اما بعد از اين كه قانع شدم
  [bababozorg] 12:12 am: ببخشيدا يكم ديگه صريح گفتم ببين عزيزم
  [سپيد] 12:12 am: خواهش مي كنم درست مي گيد
  [bababozorg] 12:12 am: شما بايد اول ذهنتو خالي كني از خيالات
  [bababozorg] 12:13 am: بعد دلائل را از نظر عقلي گوش بدي تا به قانع شدن برسي
  [bababozorg] 12:13 am: بعد از قانع شدن معني نداره ذهنيت رو دور ريختن
  [سپيد] 12:13 am: بابابزرگ خواهش مي كنم بگيد اون حرفي كه زدم درسته يا نه
  [bababozorg] 12:13 am: كدوم حرف عزيزم؟
  [سپيد] 12:14 am: همون 50% كه گفتم
  [bababozorg] 12:14 am: پس ببين شما رو همون حرفتي ديدي گفتم؟
  [سپيد] 12:14 am: چي بابابزرگ؟
  [bababozorg] 12:14 am: خوب اين ربطي به بحث و سوال اول شما نداره كه عزيزم
  [bababozorg] 12:15 am: سوال شما اينه كه چرا ممكن الوجود بعد از وجودش به واجب نياز داره درسته؟
  [سپيد] 12:15 am: ولي اگه من جواب اين سوال رو بفهمم به جواب سوال اولم هم نزديك مي شم
  [سپيد] 12:15 am: بله
  [bababozorg] 12:15 am: خوب دوست عزيزم دارم ميگم تو سوالت هم هست
  [bababozorg] 12:16 am: دليل نياز ممكن به واجب صفت امكانش هست يعني همون معلول بودن
  [bababozorg] 12:16 am: قبول داري معلول هميشه به علت نياز داره؟؟؟؟
  [سپيد] 12:16 am: صفت امكان رو برام توضيح مي ديد؟
  [bababozorg] 12:17 am: به زبون ساده امكان يعني
  [سپيد] 12:17 am: نه چرا معلول هميشه بايد به علت خودش نياز داشته باشه?؟
  [bababozorg] 12:17 am: صبر كن ديگه بزرگوار
  [سپيد] 12:17 am: چشم يكي يكي بگيد
  [bababozorg] 12:18 am: قبول داري كه چيزي كه هميشه معلوله . هميشه به علت نياز داره؟؟؟؟
  [سپيد] 12:19 am: اگه هميشه معلول باشه بله مشكل من اينه كه نمي دونم چرا بايد هميشه معلول باشيم مگه در حدوثمون معلول نبويم فقط
  [bababozorg] 12:20 am: خوب معلول بودن زمان خلق شدنش را قبول داري؟ حالا ببين
  [سپيد] 12:20 am: بله حتما
  [bababozorg] 12:20 am: دقت بفرما حالا
  [سپيد] 12:20 am: چشم
  [bababozorg] 12:22 am: ببينيد
  [bababozorg] 12:22 am: ما از نظر عقل دو وجود درعالم واقع بيشتر نداريم درسته؟ نه درذهن
  [سپيد] 12:23 am: بابابزرگ اگه ممكنه از راه ديگه اي جوابمو بدين
  [bababozorg] 12:23 am: لطفا گوش كن ساده ترين راه اينه
  [bababozorg] 12:23 am: ميخواي برهان صديقين را بگم
  [سپيد] 12:24 am: من قانع نمي شم كه ما الانم ممكنيم اگه قانع شم كه ممكنيم همه چيز رو مي پذيرم
  [bababozorg] 12:24 am: يا اخسرواسد و..
  [بی خدا] 12:24 am: نميشه که از راه عقلي بايد قبول کني
  [bababozorg] 12:24 am: چرا گوش نميدي بزرگوار؟؟
  [سپيد] 12:24 am: بفرماين
  [bababozorg] 12:24 am: درود بر شما ب خدا اين ديگه عقل محضه عزيزم
  [سپيد] 12:24 am: خب باشه عقلي
  [bababozorg] 12:24 am: من دارم با عقل خودت صحبت ميكنم و نتيجه ميگيرم كه
  [bababozorg] 12:25 am: پس قبول داري كه ما درعالم واقع و اين جهان دو وجود بيشتر نداريم؟؟
  [سپيد] 12:26 am: ولي اگه اون 50% رو پرسيدم به خاطر اين بود كه بفهمم ما الان ممكنيم بعد چون ممكنيم به واجب نياز داريم و همه چيز حل مي شه
  [saeed623] 12:26 am: ببخشيد من قصد دخالت ندارم
  [bababozorg] 12:26 am: چرا جواب منو نميدي بزرگوار؟
  [bababozorg] 12:26 am: مگه نميخواي تابع عقلت باشي؟
  [سپيد] 12:26 am: حتي اگه قبول كنم كه دو وجود بيشتر نداريم مي خوام برام جا بندازيد كه ممكنيم
  [bababozorg] 12:26 am: بفرما سعيد آقا
  [bababozorg] 12:26 am: حالا صبر كن تا جا افتادن
  [bababozorg] 12:27 am: فعلا دارم ميگم قبول داري دو وجود را فقط يانه؟
  [bababozorg] 12:27 am: سوالم كه خيلي ساده هست بزرگوار هر عقلي ميتونه جواب بده
  [بی خدا] 12:28 am: واجب الوجود آن است كه وجود بر آن ضرورت داشته باشد وبعبارت ديگر وجود ذاتي آن باشد مانند خداي متعال . ممتنع الوجود آن است كه عدم بر آن ضرورت داشته باشد مانند اجتماع نقيضين. ممكن الوجود آن است كه هيچ يك از وجود و عدم بر آن ضرورت نداشته باشد يعني مي تواند موجود شود و مي تواند موجود نشود مانند انسان.
  [bababozorg] 12:28 am: شما بيش از دو وجود در هستي ميبيني؟
  [سپيد] 12:28 am: بابا بزرگ منو قانع كنيد كه ما ممكنيم از روي تعريف ممكن نه از روي اين كه فقط واجب و ممكن داريم و چون واجب نيستيم پس ممكنيم
  [bababozorg] 12:28 am: درود بر ب خداي گرامي ديگه از اين ساده تر سپيد جان؟
  [bababozorg] 12:29 am: همون حرف ب خدا رو يبار دقيق بخون
  [bababozorg] 12:29 am: چر ا حاشيه ميري عزيزم مگه نيومدي ياد بگيري؟
  [saeed623] 10:56 am: همين كه ما زماني نبوديم بعد بود شديم
  [saeed623] 10:57 am: همينكه ازلي و ابدي نيستيم
  [saeed623] 10:57 am: همين كه وجود و عدم در ما ممكنه
  [سپيد] 10:57 am: ابدي نيستيم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  [saeed623] 10:57 am: همه دليل اينه كه ما ممكن هستيم
  [saeed623] 10:58 am: منظورم اين كه بدنيا ميايم و ميميريم
  [saeed623] 10:58 am: زماني نبوديم بعد بود شديم
  [saeed623] 10:58 am: كون و فساد
  [bababozorg] 12:30 am: خوب بايد گوش بدي و با عقلت تحليلكني ديگه
  [bababozorg] 12:30 am: البته در لوح محفوط وجود ما هميشه با خدا بود
  [bababozorg] 12:31 am: ازباب ظل و ذي ظل
  [bababozorg] 12:31 am: ولي در حوزه زمان بله چون بخشي از وجودمون ماديه
  [bababozorg] 12:31 am: زماني نبوديم بعبارت ديگه ما واجب الوجود ربطي هستيم وبالغير
  [سپيد] 12:31 am: بابا بزرگ من اگه جواب اين سوالم رو بگيرم قانع مي شم ما وجودمان قطعي نيست؟
  [سپيد] 12:32 am: يعني ممكنه كه از بين بريم چون ممكنيم؟
  [bababozorg] 12:32 am: خوب بله
  [بی خدا] 12:32 am: قطعي بودن فقط براي واجب الوجوده
  [بی خدا] 12:32 am: اصلا ممکنه بوجودم نياي
  [bababozorg] 12:32 am: از بين رفتم چند معني داره بزرگوار
  [سپيد] 12:32 am: يعني الان ما ممكنه كه از بين بريم؟
  [bababozorg] 12:32 am: همه رو نميتوني قاطي كني كه
  [سپيد] 12:33 am: الان كه ديگه به وجود اومديم چي؟
  [bababozorg] 12:33 am: حقيقت وجودتون از بين نميره عزيزم
  [bababozorg] 12:33 am: مگه تو فيزيك نخوندي اصل بقاء ماده و انرژي رو؟ همينجا از ب خدا بپرس
  [سپيد] 12:33 am: اگه حقيقت وجودمون از بين نمي ره پس چرا مي گيد ممكنيم؟
  [bababozorg] 12:33 am: كه ليسانس فيزيك داره درست گفتم يانه؟ احسن
  [سپيد] 12:33 am: بله خوندم اين قانون رو مي دونم درسته
  [بی خدا] 12:34 am: تعريف ممکنر رر بخون
  [bababozorg] 12:34 am: خوب پس هر چيز كه لباس وجود بخود گرفته ديگه از بين نميره
  [bababozorg] 12:34 am: احسن فقط تغيير حالت ميده
  [بی خدا] 12:35 am: ممكن الوجود آن است كه هيچ يك از وجود و عدم بر آن ضرورت نداشته باشد يعني مي تواند موجود شود و مي تواند موجود نشود مانند انسان.
  [saeed623] 12:35 am: ولي به هر حال ضرورت نداريم چون ضرورت نداريم ممكنيم
  [سپيد] 12:35 am: در تعريف ممكني كه بي خدا گفتي شما فقط در به وجود آمدن گفتي كه ممكن است به وجود بياييم يا نه در بقا نگفتي
  [bababozorg] 12:35 am: بله درسته اوندفعه هم گفتم ممكن الوجود نسبتش با وجود و عدم مساويه عزيزم اينهمه ملت دارن ميگن
  [saeed623] 12:36 am: همين كه نسبتمون به وجودو عدم مساوي شد مي شيم ممكن
  [bababozorg] 12:36 am: يكم به پاسخها دقت بفرما بزرگوار درسته
  [saeed623] 12:36 am: بحث سرزمان وجودمون نيست
  [bababozorg] 12:36 am: وقتي ضرورت وجود نداره يعني ممكن ديگه
  [bababozorg] 12:36 am: حالا متوجه شدي عزيزم
  [bababozorg] 12:37 am: وجود ممكن يعني وجودي كه ضرورت نداره بياد درمقابل وجود واجب كه ضرورت داره بودنش هميشه
  ادامه دارد...
  الهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد


 2. #2
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۶
  نوشته
  1,957
  مورد تشکر
  3,494 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  28
  آپلود
  0
  گالری
  0

  بخش 2
  [سپيد] 12:37 am: من آخر نفهميدم ماحقيقت وجودمان ابدي هست يا اين كه نه نسبتمون نسبت به عدم و وجود 50 50هه
  [bababozorg] 12:37 am: بله ابدي هستبزرگوار اما ازلينيست
  [bababozorg] 12:38 am: بزرگترين فرقممكن با واجب همينه
  [bababozorg] 12:38 am: وجود واجب ازلي و ابدي است
  [bababozorg] 12:38 am: ولي وجود ممكن ابدي هست
  [سپيد] 12:38 am: خب اين كه نشد
  [سپيد] 12:38 am: ما فقط مسبوق به عدميم؟
  [bababozorg] 12:38 am: ببين قرآن ميگه بله از نظر زمانيمسبوق به عدميم
  [بی خدا] 12:38 am: 1. معدوم بودن موجودي در برهه‌اي از زمان به معناي ممكن الوجود بودن و نيازمندي آناست. پس واجب الوجود ازلي است.
  2. چون واجب الوجود خودبخود وجود دارد ونيازمند به هيچ موجودي نيست هميشه موجود خواهد بود. پس واجب الوجود ابدياست
  [bababozorg] 12:39 am: احسن ب خداجون
  [saeed623] 12:38 am: همينكهمسبوق به عدم شديم يعني ممكنينم يعنيوجودمون ضرورت نداره
  [bababozorg] 12:39 am: حالامتوجه شدي سپيد گرامي؟
  [سپيد] 12:39 am: پسالان ديگه براي بقائمون چه احتياجي به مخلوقمون داريم ما كه ابديهستيم
  [bababozorg] 12:39 am: پس چون ماازلي نيستيم به وجود ازلي كه واجب باشه نياز داريم هميشه در حدوث و بقاء
  [سپيد] 12:39 am: بابابزرگ همه ي حرفاتونومتوجه شدم ولي به نظرم خيلي راه جالبي براي اثبات خدا نيست
  [bababozorg] 12:39 am: اي بابا
  [bababozorg] 12:40 am: دقت نميكني عزيزم الان 10 باره دارمميگم
  [سپيد] 12:40 am: مگه ابدي نيستيم پس چرا بقاي ما هم ممكنه
  [bababozorg] 12:40 am: ابديت ما درگرو اون وجود واجب هست عزيزم
  [سپيد] 12:41 am: پس اگه نخواد ما ابدينيستيم؟
  [bababozorg] 12:41 am: انا لله وانااليه راجعون همه ازخدا اومديم وهمهبسوي او ميريم
  [bababozorg] 12:41 am: او موندياست پس ما همموندييم قانون فيزيكرا هم كه گفتم برات
  [بی خدا] 12:41 am: معناياذليت و ابديت چيست؟خداوند متعال اذلي است يعني اول ندارد و ابدي است يعنيآخر ندارد
  [bababozorg] 12:42 am: اصلا سپيد گراميميدوني فرق ازليت با ابديت چيست؟؟؟؟
  [bababozorg] 12:42 am: بگو لطفا
  [سپيد] 12:42 am: بله كه ميدونم
  [bababozorg] 12:42 am: حالا ب خدا براتمعني كرد دقيقا
  [bababozorg] 12:43 am: پسمعلومه نميخواي حقيقت را قبول كني
  [سپيد] 12:43 am: دستشون درد نكنه ولي مي دونستم
  [bababozorg] 12:43 am: يا فقط تكيه به ذهنيت خودتداري
  [bababozorg] 12:43 am: اولشگفتم بايد ذهنت رااز اشتباهات پاك كني عزيزم
  [bababozorg] 12:43 am: خوب يبار ديگه ازليت را بگو برا كيست؟
  [سپيد] 12:44 am: نه بابابزرگ بالاخره ما قطعا ابدي هستيم يا نهممكن ابدي باشيم؟
  [سپيد] 12:44 am: ازليتبراي خالقمون هست
  [bababozorg] 12:44 am: ديدي متوجه معني ابدي و ازلي نشدي؟
  [bababozorg] 12:44 am: شما اول تعريف كن ايندورا؟
  [بی خدا] 12:44 am: ابدي باشيم ولي ازلي کهنيستيم پس ميشيم ممکن
  [سپيد] 12:44 am: ازليتبراي واجب الوجوده
  [bababozorg] 12:45 am: ماممكن هستيم و چون ممكنيم نياز به علت داريم
  [bababozorg] 12:45 am: وعلت ما چون ابدي است
  [bababozorg] 12:45 am: ما هم ابدي هستيم بله اينو هم عقل ميگه هم فلسفه و هم قرآن وروايات
  [سپيد] 12:45 am: آيا در بقا هم ممكنيم؟
  [سپيد] 12:46 am: اگه ابدي هستيم پسچرا مي گيد در بقا هم ممكنيم؟
  [bababozorg] 12:46 am: اي بابا تا حال روضه كيو داشتيمميخونديم؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  [سپيد] 12:46 am: اين درتناقض داره
  [bababozorg] 12:46 am: بله عزيزمدر بقاء هم ممكنيم اكه ممكن نباشي بايد واجب باشي درحال يكه شما واجب نيستي سپيد گرامي ؟
  [سپيد] 12:47 am: بله
  [bababozorg] 12:47 am: بخشيد يه سوالدارم حمل بر جسارت نميكني؟
  [بی خدا] 12:47 am: موجود شدن ماها ممکنه ن هدر بقا
  [سپيد] 12:47 am: آفرين بي خدا منم منظورم همينه
  [سپيد] 12:48 am: سوالتون چيه بابابزرگ؟
  [bababozorg] 12:48 am: خوب درسته ناراحت نيمشيد؟ سوال شخصيه
  [سپيد] 12:49 am: اگه ناراحتكننده باشه ناراحت مي شم
  [bababozorg] 12:49 am: شما تحصيلاتتون تا كجاست و چه رشته اي؟
  [bababozorg] 12:49 am: خوب پس بگذريم
  [سپيد] 12:49 am: دانشجو ام رشته ي كامپيوتر
  [سپيد] 12:50 am: تا حالا هم اصلا نه فلسفه نه هيچ درس انساني روخوندم
  [bababozorg] 12:50 am: خوببزرگوار پس يكم لااقل به نوشته ديگران اهميت بده عزيزم داريم مو بمو برات عقليميگيم
  [سپيد] 12:51 am: باور كنيد اهميت ميدم
  [bababozorg] 12:51 am: خوب پس چرا زومميكني رو ذهنيت خودت چيزيرو كه نخوندي؟
  [سپيد] 12:51 am: بابابزرگ من همه ي حرفا رو با دقت خوندم و متوجه شدم
  [bababozorg] 12:52 am: اين حرفت با عملنميسازه
  [bababozorg] 12:52 am: من ميگم درعالم هستي چند تا وجود داريم ؟همين
  [bababozorg] 12:52 am: چند نوع
  [سپيد] 12:52 am: بابابزرگ من از اون راه به جواب سوالم نمي رسم
  [bababozorg] 12:53 am: اگه متوجه شدي پاسخم را لطفابده
  [bababozorg] 12:53 am: ببينعزيزم
  [bababozorg] 12:53 am: خواهش ميكنمپاسخم را بده تا به پاسخت برسي
  [bababozorg] 12:53 am: از نظر عقل سليم شما و ما در عالم واقع چند نوع وجودداريم؟
  [سپيد] 12:54 am: واجب و ممكن اما اين دو تعريفبه به وجود آمدن ربط دارن كه يكي مي گه براي به وجود آمدن به علت نياز داره و يكينداره
  [bababozorg] 12:54 am: خوب صبر كنعجله نكن عزيزم
  [سپيد] 12:54 am: يعني ممكنعلت مي خواد و واجب نمي خواد
  [bababozorg] 12:55 am: فقط با عقل بريم جلو قبوله؟
  [سپيد] 12:55 am: ببخشيد بابابزرگ آخه من عجله دارم كلاس دارم بايد برم
  [bababozorg] 12:55 am: واجب و ممكن را تعريفكن؟ مگه نميخوايباعقل سخن بگويي؟
  [سپيد] 12:55 am: چرا الان ميگم
  [سپيد] 12:58 am: واجب : براي وجودش حتمي استو براي وجود داشتن احتياج به دليل نداره و ممكن: نسبت به وجود آمدن و به وجودنيامدنش با هم برابر است پس بربي به وجود آمدن به دليل احتياجداره
  [bababozorg] 12:58 am: خوب قبول داري خودت؟ همين تعريف را؟
  [سپيد] 12:58 am: بابابزرگمي تونستم تعريف بي خدا رو كپي كنم اما خواستم خودم بگم تا اگه اشتباه فكر مي كنمبهم بگيد
  [bababozorg] 12:58 am: خواهش ميكنمفقط بر اساس عقلت و آرام بريم جلو
  [سپيد] 12:59 am: بله چيزي بود كه خودت پذيرفتم
  [bababozorg] 12:59 am: ممنونم عزيزم
  [سپيد] 12:59 am: بابابزرگ كلاسمديرمي شه بايد برم چي كار كنم؟
  [bababozorg] 12:59 am: اين ممكن كه به علت نياز داره دليلش چيه؟
  [bababozorg] 12:59 am: 3 دقيقه ديگه خوبه؟
  [سپيد] 1:00 am: چون به وجود آمدنش حتمي نيست بله خوبه
  [bababozorg] 1:00 am: خوب يعني همون ممكن بودنش.ازلي نبودنش. معلولبودنش .درسته؟
  [aqamohammadi] 1:01 am: دوستان همراه سلام بر شما
  [bababozorg] 1:01 am: سلامعليك حاج آقا
  [سپيد] 1:01 am: بله ممكن بودنشدر به وجود آمدن
  [bababozorg] 1:01 am: احسن حالا ببينلطفا
  [bababozorg] 1:02 am: خوب اين ممكن بودن معلول بعد از خلق شدنهمينطور ادامه داره يانه؟؟؟
  [bababozorg] 1:02 am: با دقت پاسخ بده لطفا
  [سپيد] 1:02 am: همين رو مي خوام بدونم چون به نظر من ممكن بودن در بقا با ابدي بودن درتناقضه
  [bababozorg] 1:03 am: پس اگه نميدونيلطفا گوش كن
  [سپيد] 1:03 am: چشم
  [bababozorg] 1:03 am: ببين عزيزم الان شايد باردهمه جناب بخدا همميدونه دقتبفرما
  [bababozorg] 1:04 am: دليل نياز ممكنبه واجب الوجود همون ممكن بودنشه
  [bababozorg] 1:04 am: همون صفت امكانيشه
  [سپيد] 1:04 am: خب بگيدچرا در بقا هم ممكنه مگه ابدي نيست؟
  [bababozorg] 1:04 am: وچون اين صفت امكاني بعد از خلقت ادامه داره
  [bababozorg] 1:04 am: بنابراين ممكن الوجود در بقاء هم نياز بهعلت داره
  [سپيد] 1:04 am: چرا ادامهداره؟
  [bababozorg] 1:05 am: اي بابا ميگمچون ممكن هست ديگه
  [bababozorg] 1:05 am: خوب بفرما
  1:05 am در مناظره وارد شديد!خوشآمديد askari110
  [bababozorg] 1:05 am: مگه ممكنالوجود بعد از خلقتش از صفت امكان دراومده ؟
  [bababozorg] 1:05 am: و واجب شده مگه واجبمستقل؟
  [سپيد] 1:05 am: خب ممكن بودن در بقابا ابدي بودن در تناقضه. نيست؟
  [askari110] 1:05 am: سلام بر همه دوستان
  [bababozorg] 1:06 am: فقط به همين پاسخ بده آري ياخير؟
  [bababozorg] 1:06 am: سلام اقاي عسكري بزگوار
  [سپيد] 1:07 am: خب وقتي ابدي هست پس در بقا واجب شده ديگه يعنيبه علت براي بقا احتياج نداره
  [bababozorg] 1:07 am: نه عزيزم چه تناقضينه ديگه ببين عزيزم الان تموم ميشه ببين
  [سپيد] 1:07 am: ااااا تناقضه ديگه
  [bababozorg] 1:07 am: ابديت ممكن الوجود درسايه ابديت واجب الوجوده
  [bababozorg] 1:08 am: يعني وجودابديشو از واجب گرفته
  [bababozorg] 1:08 am: يه مثال ساده بزنم برات تموم بشه؟
  [سپيد] 1:08 am: بفرما
  [bababozorg] 1:08 am: شما تو آفتابوجود داري يا خير؟
  [سپيد] 1:08 am: توآفتاب بله منظورتون كه توو خورشيدنيست؟
  [سپيد] 1:09 am:
  [bababozorg] 1:09 am: سايه ات هم وجودداره يا خير؟
  [سپيد] 1:09 am: بله
  [bababozorg] 1:10 am: خوب حالا بفرما تازماني كه شما زير خورشيديد سايه باهاتون هست ياخير؟
  [سپيد] 1:10 am: بله هست
  [bababozorg] 1:10 am: حالا بفرما كدوم يك از شما اصل هستيد وكدوم فرع؟
  [سپيد] 1:11 am: من اصلم و سايم فرع
  [bababozorg] 1:11 am: سايه هميشه با شماهست درسته؟
  [سپيد] 1:11 am: بله
  [bababozorg] 1:11 am: درودبرشما حالاببين
  [سپيد] 1:11 am: اگه آفتاب نباشه كه نيست
  [bababozorg] 1:12 am: ممكن و واجب درمثال چنينند
  [bababozorg] 1:12 am: اگه واجب نباشه اصلا ممكن الوجود نيست درسته؟
  [سپيد] 1:12 am: بله درسته
  [bababozorg] 1:13 am: اما با اومدنواجب و خلقت ممكن
  [bababozorg] 1:13 am: اين ممكن الوجود تا زماني كه واجب الوجود هست با اوست درست شد؟
  [bababozorg] 1:13 am: مانند سايه با صاحبسايه
  [سپيد] 1:14 am: درسته
  [bababozorg] 1:14 am: پس ابديت هممعنيش روشن شد
  [bababozorg] 1:14 am: احسنت عزيزم
  [سپيد] 1:14 am: فقط يه چيزي
  [bababozorg] 1:14 am: ممكن الوجود ابدي استاما در سايه واجبالوجود خدا خيرتون بدهبزرگوار اگه جسارتيديد ببخش منو
  [سپيد] 1:14 am: نه باباچه جسارتي شما سرز تا پامحبتيد
  [bababozorg] 1:15 am: من دوستدارم ديگه نميتونستمساده ترش كنم
  [سپيد] 1:15 am: ممنون از همه يزحماتتون
  [bababozorg] 1:15 am: شما همبزرگواريد
  [سپيد] 1:15 am: من جواب سوالموگرفتم
  [سپيد] 1:15 am: ممنون
  [سپيد] 1:16 am: خداخيرتون بده
  [bababozorg] 1:16 am: منم تو رشتهكامپيوتر تدريس دارم سخت افزارو نرم افزار
  [سپيد] 1:16 am: جدي
  [بی خدا] 1:16 am: بابا بزرگ گله
  [bababozorg] 1:16 am: اين رشته را دوستدارم خواهش ميكنمعزيزم
  [bababozorg] 1:16 am: خودتون گلي
  [سپيد] 1:16 am: واقعا انسان شريفي هستيدبابابزرگ
  [bababozorg] 1:16 am: بله خوشماومد با يه هم رشتم مناظره داشتم شما بزرگواريد و با محبت و اهل منطق
  [سپيد] 1:17 am: با اجازه تا از كلاس محرومم نكرده استاد منرفتم
  [سپيد] 1:17 am: ممنونبابابزرگ
  [bababozorg] 1:17 am: خدا يارت عزيزم موفقباشيد
  [bababozorg] 1:17 am: از حضو همهدوستانم بخصوصي ب خدا گرامي تشكر ميكنم
  [سپيد] 1:17 am: بابابزرگ راستي من ولتون نمي كنم بازم سوال دارم
  [bababozorg] 1:18 am: كمكم كرده
  [سپيد] 1:18 am: خداحافظ
  [bababozorg] 1:18 am: شما بزرگواريد
  [bababozorg] 1:18 am: من برات دعا ميكنم قبول بشيدعزيزم
  [bababozorg] 1:18 am: خدا نگهدار
  نتيجه:
  ممكن الوجود هميشه نياز به واجب دار ه . چه د رحدوثش و چه دربقائش
  الهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد

 3. تشکرها 2


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود