سلام
میلاد قاسم بن الحسن ع مبارک باد.


جهت خشنودی امام عصر عج، صلوات

یا ایهالامومنون منتظرون