می دانیم که بناهای مذهبی همیشه مورد توجه انسان های مختلف با ادیان مختلف قرار داشته است. امروزه با ساخت این بناها به صورت مستحکم تر و با کمک انواع مصالح ومقاطع فولادی و فلزی همچون تیرآهن ، میلگرد و غیره طور عمر و دوام آن ها نیز بیشتر می شود.