فضیلت#زیارت_امین_الله

#حدیث

در روایتی از امام باقر علیه السلام آمده است که ان حضرت فرمودند :

«هر که از شیعیان، این زیارت و دعا را نزد قبر امیرالمؤمنین(ع) یا نزد قبر یکی از ائمه بخواند البته حق تعالی این زیارت و دعای او را در نامه‌ای از نور بالا برد و مهر حضرت محمد(ص) را به آن زند و هم چنین محفوظ باشد تا تسلیم نماید به قائم آل محمد(ع) پس استقبال نماید صاحبش را به بشارت و تحیت و کرامت.»

قمی، مفاتیح الجنان، ذیل زیارت امین الله