فردی نقل می کند که در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیه اسلام از آیت الله روح الله شاه آبادی نصیحتی خواستم که ایشان فرمودند: دعای توسل را هر روز بخوان که اثر اصلی آن مربوط به هر روز خوانده شدنش است و اگر هر روز آن را بخوانید در اثر هر روز خواندن آن را حفظ نیز خواهید کرد. مداومت بر خواندن این دعا در هر روز کلیدی است که به هر قفلی می خورد و در براورده شدن حاجات بسیار نافع می باشد. خواندن مرتب این دعا باعث افزایش ایمان انسان می شود و بهترین مونس انسان است. در هنگام تنهایی و وقتی که به خواسته و حاجت خود رسیدید متوجه خواهید شد دعای توسل واسطه شده که حاجت خود را از خدا گرفته اید، بنابراین هر بار که حاجتی داشتید باز هم دعای توسل خواهید خواند و دفعه بعدی که گرفتاری و حاجتی داشته باشید نیز به سراغ این دعا خواهید آمد.