گلخانه پاسارگاد

پاسارگاد مقبره کوروش بزرگ:
همان گونه که در این فرتورها دیده می شود شوربختانه روند فرسایش سنگهای این بنای یادبود ماندگار با ترسانش ها و تهدیدهای بسیاری روبروست به گونه ای که بر روی برخی از سنگهای آن می توان به سادگی رویش گلها - گیاهان و گلسنگ را به چشم دید بدون آنکه نهادهای دست اندر کار با وجود سازوبرگهای بسیاری که در کنار آرامگاه فراهم کرده اند به آنها توجهی داشته باشند.
شایان یادآوری است که این فرتورها در واپسین روزهای امردادماه امسال گرفته شده است و به احتمال بسیار هم اکنون نیز هنوز این وضعیت به همان روی باقی مانده است.گلخانه پاسارگاد!
بنای پاسارگاد که با آن داربست و چادر برزنتی چندان بی شباهت به ساختمانهای نیم ساخته تهران نیست.
کارشناسان خبر از بازسازی غیر اصولی این بنا داده اند!

گلخانه پاسارگاد!
نه گمراه نشوید. اینجا گلخانه یا صخره و کوه نیست. افسوس که اینجا پاسارگاد است


گلخانه پاسارگاد!
به سادگی می توان حدس زد که چه ریشه ای دوانده است.


گلخانه پاسارگاد!
اینجا هم که پاسارگاد اسلامیزه شده است!

شونده این آب ها هم سد سیوند است!
__________________
آنچه ما با خود می کنیم ، هیچ بیگانه نکرد

ای انسان، هر که هستی و از هر کجا که بیایی،
زیرا می دانم که خواهی آمد
منمکوروش، پادشاه هخامنشی که این امپراطوری گسترده را برایپارسیانبه یادگار گذاشته ام،پس بر مُشتی سنگ و خاک که مرا پوشانده،رشک مبر!
کوروش هخامنشی پدر ایران زمین