جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: گزينش همسر،مسابقه دو نیست آهسته گام بردارید

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۷
  نوشته
  125
  مورد تشکر
  251 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  7
  آپلود
  0
  گالری
  1

  نیشخند گزينش همسر،مسابقه دو نیست آهسته گام بردارید
  می خواهم از رخدادیبا شما صحبت كنم كه اكثریت قریب به اتفاق ما انسانها بالاخره یك روزی با آن روبرومی شویم ، بله . ازدواج ؛ پدیده ای بسیار عمومی امّا بسیار مهم : از این جنبه كهتغییرات زیادی را در زندگی ایجاد می كند و تبعات زیادی بر این پدیده مترتب است .

  ابتدا از شما سؤالی می كنم ، ازدواج خوب است یا بد ؟ اگر درست حدس زدهباشم خواهید گفت : (( بستگی دارد با چه كسی ازدواج كنید )) خیلی ها عیناً پاسخ شمارا می دهند ، به اعتقاد اكثر مردم خوبی و بدی ازدواج تا حد زیادی بستگی به این داردكه با چه كسی ازدواج كنید ، البته اعتقاد من كمی فرق می كند ، معتقدم ازدواج ذاتاًخوب است اما این انتخابها هستند كه مناسب یا نامناسبند و پس از انتخاب همسر ،رفتارهای پس از ازدواج هستند كه مناسب یا نامناسبند . اما ما در این كتاب فقطدربارهء موضوع اول صحبت می كنیم . (( انتخاب )) البته در باره فلسفه، ضرورت وپیامدهای ازدواج در فصل آینده بحثهای مختصری با هم خواهیم داشت اما مدار اصلی بحثما در این كتاب (( انتخاب )) است . یعنی با چه كسی ازدواج كنید تا اینكه یك زندگیخوب ، با صفا و آرامی را شروع كنید.

  در اطراف ما زنان و مردان زیادی هستندكه زندگی تلخی را می گذرانند به این دلیل كه همسر نامناسبی دارند ، همسرشان كسینیست كه به وی احترام بگذارد ، نیازهای او را درك كند ، خوش خلق و خوش رفتار باشد ،ازدواجی كه می توانست برای اینها فرصتی برای رشد و بالندگی باشد همچون جهنم نقدیشده كه در آن می سوزند و می سازند كه یا از ترس آبرو یا بخاطر فرزندان و یا … آن راتحمل می كنند اما قلباً تعلق خاطری به پیوندشان ندارند و تنها از سر درماندگی وناچاری به ادامه این وضعیت رقت بار و تأسف آور تن می دهند .

  همسر گزینی دریاز بهشت یا جهنم دنیا را برای انسان باز می كند .

  ((
  زنی 45 ساله هستم ، سیسال قبل ازدواج كرده ام همسرم 50 سال دارد آنقدر كه در این 30 سال سختی كشیده ام كهمتأسفانه دچار ضعف اعصاب شده ام . مهمترین مشكل و ناراحتی من مربوط به همسرم است . او در طول زندگی مشتركمان اصلاً به زندگی اهمیت نمی داد و مشكل اخلاقی داشت من باوجود تمام این مشكلات هیچ گاه گله و شكایتی از او نكرده ام . به طوریكه اقوام تصورمی كنند او بهترین مرد دنیا ست . لطفاً بگویید او را چگونه متوجه اشتباهات گذشته اشبكنم ؟ ))

  این قبیل افراد یا به خاطر ساده دلی و خوش بینی ، یا بخاطر اجبار، یا به دلیل كمی غفلت و یا به هر دلیل دیگر در این دام مهلك افتاده اند لذا زندگیزناشویی را بدون هیچ نقطه روشن و امید بهبودی می گذرانند و یا هم ممكن است كارشانبه طلاق و جدایی ختم شود .

  حضرت علی (علیه السلام) :

  ((
  صاحب السوءقطعه من النار ))

  رفیق بد ، پاره ای از آتش است .

  ((
  از همان روزیكه من بدبخت و بینوا با این مرد ازدواج كردم مرگ آرزوهایم را احساس كردم ، این مردكه اسیر نفس و منیت و خودپرستی بود ، با رفتارش زندگی را به كام من تلخ كرد ، همسرمرضا مرد زندگی نبود ، هر وقت كه خشم بر تنش شلاق می كشید مانند دیوانه ها به طرفمحمله می كرد و مرا به شدت كتك می زد ، سه سال فشارهای روحی را تحمل كردم و عاقبت باكوله باری از غم و رنج از او جدا شدم و به خانه پدر برگشتم . ))

  از اینگونهاتفاقات در پیرامون ما زیاد رخ می دهد و یك سؤال در ذهن ایجاد می شود كه واقعاً چراباید اینگونه مسائل و مشكلات باشد ، آیا این اتفاقات ، پدیده های گریز ناپذیریهستند كه نمی توان از آنها گریخت و جزء قضا و قدرهای حتمی هستند یا اینكه می تواناز آنها اجتناب كرد و می توان با تأمل و روشن بینی جلوی وقوع آنها را گرفت .

  اگر تمامی مردان بد خلق یا فاسد گرفتار زنانی همچون خود می شدند و یا اگرتمامی زنان عفیف و نجیب و مهربان یار مردان همسان خویش می شدند آن وقت نه تلخیزندگی گروه اول مایه ناراحتی بود و نه سرخوشی و شادكامی گروه دوم مایه حسرت و حسادت، چرا كه هر كسی نصیب همان كسی شده كه هم سنخ وی بوده است ، اما عكس حالتهای فوقبسیار اتفاق افتاده است و همین نكته است كه هم مایه ناراحتی انسان است و هم هشداردهنده و ایجاد كننده یك سؤال مهم كه چرا و چگونه این وصلتها صورت می گیرد .

  گرفتار شدن در بند همسر نامناسب همیشه نتیجه گناهان فرد نیست كه بگوئیم (( نوشش باد )) ، چه بسا یك غفلت او را به آن سیه روزی دچار كرده باشد ، چه بسا واسطهای كه شاید نیت خیر هم داشته است سهواً او را در آن آتش انداخته باشد ، چه بسا پدرو مادر مقصر باشند و … بنابراین اولین مطلبی كه می توان به افراد به هنگام انتخابهمسر گفت این است كه :

  ((
  مواظب باشید )) .

  اما چه كار می توان كردكه ازدواج ، مایه شور و نشاط باشد نه مایه رنج و عذاب و چگونه می توان كسی رابرگزید كه انس با وی مایه لذت باشد نه باعث محنت .

  انتخاب همسر یعنی انتخابیك فرد از میان هزاران نفر ، این سخن دو پیام دارد ، اولاً : گستره انتخاب ما بسیاروسیع است ، ثانیاً : انتخاب كردن هم مشكل است و هم آسان ، به چه دلیل ؟ به هماندلیل اول ، چرا كه نمونه های فراوانی از انسانها در پیش چشم ما وجود دارند و ما درانتخاب آنها مختاریم و تنها یك چیز ، آن هم (( دقت نظر داشتن )) می تواند اینانتخاب مشكل را آسان كند .

  برای اینكه بتوانید یك انتخاب خوب داشته باشیدحداقل باید به این 4 اصل زیر اعتقاد داشته باشید .

  1
  ـ خودتان ، زندگی تان وآینده تان ، برایتان مهم باشد و ازدواج را نیزمهم بدانید :

  غالباً انسانهابه هنگام انتخاب همسر ، آنرا (( انتخابی یكبار و برای همیشه )) در نظر می گیرند . این مسئله اهمیت انتخاب را صد چندان می كند چرا كه تبعات آن بر شما و بر كیفیتزندگی و آینده تان تأثیر شگرفی دارد ، تا زمانی كه وجود خودتان و زندگیتان ،برایتان مهم نبود و تا وقتی به ارزش وجودی خودتان قائل نبودید ، آن وقت شما چه دقتنظری خواهید داشت تا دریابید كه این وجود وقف چه كسی خواهد شد و از انس با وی چهبهره ای نصیب خواهد شد ، و تا وقتی كه بجز فكر امروز یا افكار روزمره گی ، فرداییرا برای خود تصور نكنید و برنامه ای نداشته باشید چگونه می توان صحبت از تناسبات والزامات كرد و تا وقتی ازدواج و اهمیت انتخاب برایتان جلوه أی نداشته باشد چگونه میتوان از ملاك و معیار سخن به میان آورد .

  مشكل برخی از جوانهای ما این استكه ازدواج را یك امر سطحی می گیرند ، زیاد در باره آن فكر نمی كنند ، طغیان شهوت ونیاز به همسر ، فزونی احساسات ، رؤیاها ، بلند پروازیها ، تصورات غیر واقعی ازازدواج و … پیچیدگی این انتخاب را افزونتر می كند ، از اینرو به مقدار كافی ، دقت ،تامل و آخربینی را ملاك انتخاب خویش قرار نمی دهند و احساسات بیشتر بر آنهاحكمفرمایی می كند تا عقل و منطق ، نتیجتاً پای سندی را امضاء می كنند كه چندان تصورروشنی از عاقبت آن ندارند و خود را برای آن آماده نكرده اند .

  حضرت علی(علیه السلام) :

  ((
  پیش از پرداختن به كاری بیندیش و پیش از اقدام كردنمشورت كن و پیش از یورش بردن تدبیر را به كار بند ))

  ((
  دختری 21 ساله هستم، چندی پیش وقتی كه در دوران بلوغ بودم به جوانی علاقمند شدم و علیرغم اصرار پدر ومادر و به اجبار و اصرار خودم به عقد او در آمدم ، بعد از عقد فهمیدم كه او جوانینیست كه قصد داشته باشد مرا خوشبخت كند ، از همین رو تلاش خودم را برای جدایی بهكار بستم ، حق با پدر و مادرم بود ، آنها تلاششان را كردند كه مانع جدایی ما بشوند، اما من طلاق گرفتم و الآن با پدر و مادرم زندگی می كنم … ))

  ازدواج از یكدیدگاه مثل تجارت خیلی بزرگ است ، حسن آن در این است كه سود فراوانی در این معاملهخوابیده است ، اما خطر آن در این است كه بایستی خیلی مواظب باشید كه سرتان كلاهنرود و ورشكست نشوید . یعنی خوشیهای آن در صورت موفقیت كم نظیر است اما در صورتشكست ، به همان میزان ضررهای آن تلخ و زجر آور است .

  نهایت اینكه ازدواج یكانتخاب بسیار مهمی است ، اگر انتخاب عاقلانه ای داشته باشید یك نعمت بزرگ نصیبتانگشته است اما اگر از روی هوی و هوس انتخاب كردید به یك نقمت و بلا دچار می شوید ،به یك فتنه و مصیبت مبتلا می شوید كه خلاصی از آن كاری است بس مشكل .

  پیامبراكرم (صلی الله علیه واله):

  ازدواج نوعی تسلیم است ، پس هر یك از شماها بایددقت كند كه خود را با چه كسی در یك جایگاه قرار می دهد ( یا به چه كسی تسلیم مینماید ) .

  2
  ـ انتخاب صحیح ، قاعده و قانون دارد :

  اگر این سؤال رااز شما بپرسم كه انتخاب مناسب به چه عواملی بستگی دارد ، صادقانه چه جوابی می دهید، آیا به شانس معتقدید ؟ یا اینكه می گوئید تا قسمت و سرنوشت چه باشد ، یا اینكهانتخاب شایسته را مشروط به داشتن موقعیت عالی می دانید . لحظه ای فكر كنید ، پیشخود این سؤال را بطور جدّی مطرح كنید كه براستی انتخاب مناسب ، چگونه اتفاق می افتد، جوابتان هر چه باشد اما اگر انتخاب مناسب را به عوامل جبری یا شانس و تصادف مربوطدانستید و جایی برای اختیار و اراده خود نبینید ، به شما خواهم گفت كه یك اندیشهبسیار خطرناك در وجودتان رخنه كرده است كه همین اندیشه شما را به فلاكت می كشاند .

  ازدواج موفق از یكسری قواعد و دستورات خاصی پیروی می كند ، در یك ازدواجناموفق هم یكسری قواعد و دلایلی در كار هست ، اما هیچ گاه در این دوگونه ازدواج ،قواعد و دستورالعملها شبیه به هم نیستند از اینرو نه پای شانس و بخت و اقبال بهمیان می آید و نه قسمت در آن دخیل است ، این دو نوع ازدواج ، دو پدیده هستند ومانند تمامی پدیده های جهان خلقت دارای علل منحصر به خودشان هستند . از این روازدواج موفق دارای نشانه های خاصی است كه با نشانه های ازدواج ناموفق بسیار متفاوتاست و این نشانه ها از ابتدای كار و در همان زمان انتخاب بارز و هویداست و نیازی بهاین نیست كه زمانی كوتاه یا بلند صرف شود تا نتایج آن مشخص شود .

  معمولاًاكثر انسانها در تحلیل وقایع ، به ساده ترین تجزیه و تحلیلها دست می زنند ،مخصوصاًاگر بخواهند در پس این تجزیه و تحلیلها ، به آرامشی هم دست یابند ، مطمئناً كسی كهمی گوید : (( قسمت ما همین بود )) هم علتی برای انتخاب خود پیدا كرده و هم آرامشیبه خود ارزانی داشته است اما واقعیت مطلب مطمئناً غیر از این است .

  آنهاییكه در زندگی كارشان به بن بست رسیده و یا از ازدواجشان چندان خرسند نیستند ،مطمئناً اگر كمی منصف باشند دلایل معقول تری را برای وضعیت نامطلوب خود بیان میكنند ، دلایلی همچون (( بدون تحقیق ازدواج كردم )) ، (( فریب مال و جمالش را خوردم)) ، (( به تفاوتهای بین هم توجه نكردم )) ، (( ضعفهایش را جدی نگرفتم )) و …انسانرا بیشتر قانع می كند تا اینكه امور را مربوط به مسائلی ماورای كنترل و اختیار آدمیمنوط كنند و متقابلاً آنهایی كه ازدواج موفقی داشته اند ، مطمئناً دلایل واقعی تر وملموسانه تر از توهمات رایج در جامعه دارند ، بنابراین هر دو گروه راه متفاوتی راطی كرده اند و دو نتیجه متفاوتی هم گرفته اند .

  گرچه ممكن است افراد درانتخاب همسر ، قادر نباشند كه اصول و فنون آن را كامل شرح دهند و راز موفقیت یاشكست خویش را به صورت قاعده و قانون برایتان بازگو كنند اما مطمئن باشید نهموفقیتشان بی دلیل بوده و نه شكستشان بی علت .

  ((
  ما معتقدیم كه این انتخابهرگز به شانس بستگی ندارد ،یافتن همسر شایسته پاداش كسانی است كه از اصول صحیحانتخاب همسر پیروی می كنند . اگر روی شانس و خوشبیاری حساب می كنید و اگر به شهوت وعشق و عاشقی معتقدید با احتمال بیش از 50% ازدواج موفقی نخواهید كرد )) .

  پس این نكته را به خاطر داشته باشید كه اگر می خواهید انتخاب موفقی داشتهباشید باید راه خاصی را طی كنید و اصول و قواعدی را مراعات كنید و مقید شدن به اصولخاص ، مطمئناً دوری و عدم پیروی از اصول مغایر را به همراه خواهد داشت . امروزه همتحقیقات پیرامون مسائل ازدواج و زناشوئی اصول و قواعد ازدواجهای موفق و ناموفق راروشن كرده است ، هم تعقل انسانها می تواند آنها را در این راه یاری نماید و هم مكتبما اسلام ، بطور همه جانبه این مسئله را مورد توجه و كالبد شكافی قرار داده است .

  ((
  مطمئناً در كار انتخاب همسر هم نظم و قاعده أی وجود دارد ، دیگر نیازیبه این نیست كه اشخاص كوركورانه ازدواج كنند ، دیگر نمی توانیم بگوئیم كه نمی دانیمچه عواملی ازدواج ما را به شكست می كشانند می توانیم جوانهای خود را آموزش بدهیم تابرای خود همسرانی مناسب انتخاب كنند ، موضوع به نظر ساده می رسد اما این یك واقعیتاست كه می تواند نظام جامعه را متحول سازد ، واقعیتی است كه می توانیم از شدتنابسامانیهای موجود در زندگی های زناشوئی بكاهیم )) . 9

  3
  ـ در انتخاب همسرعجله نكنید :

  اگر به 2 اصل قبلی معتقد شدید یعنی زندگی ، آینده و ازدواجبرایتان مهم بود و انتخاب مناسب را یك امر قانونمند دانستید ، خودتان به این نتیجهمی رسید كه نبایستی در انتخاب همسر عجله كنید ، گر چه امروزه سن ازدواج در میانجوانان نسبت به گذشته بلاتر رفته ، اما این بدان معنا نیست كه آنها احتیاط بیشتریرا در انتخاب همسر كرده و زیاد عجله نمی كنند ، بلكه برخی از جوانها به هنگام تصمیمبرای ازدواج ، خیلی عجولانه به این كار اقدام می كنند و اگر تأخیر در ازدواج چندینسال طول كشیده ، تصمیم گیری آنها در حد چند هفته یا حتی كمتر رخ می دهد . (( اشتیاقبیش از حد به ازدواج اغلب با احساس قدرتمند هیجان ناشی از ازدواج همراه است ، البتهواقعیتی است كه ازدواج ماجرایی جالب و هیجان انگیز است اما كسانی كه بیش از حد تحتتأثیر هیجان ازدواج قرار می گیرند ، متوجه مسئولیت سنگینی كه ازدواج بر دوش آنان میگذارد نیستند ، از اینرو ممكن است تن به ازدواجی بدهند كه از بوته آزمایش زمانسربلند بیرون نرود ، خیلی ها چنان برای ازدواج بی تاب می شوند كه مشكلات موجود رالمس نمی كنند . اشتیاق بیش از حد به ازدواج یكی از علل شكست ازدواجهاست . تن دادنبه ازدواجی برای همه مدت عمر به ذهنی روشن و عاری از شتاب احتیاج دارد )) 10

  عجله نكردن بدین معنا نیست كه چند سال دیگر هم صبر كنید ، بلكه بدینمفهوم است كه پای هر انتخابی كه به میان آمد با دقت فراوان جنبه های مختلف آن موردبررسی قرارگیرد ، بینش و منش فرد مقابل روشن گردد ، تحقیقات به طور كامل و مفصلصورت گیرد . معیارها و ملاكها به دقت در نظر گرفته شود ، تناسبات به حساب آید وعلاقه ها مشخص گردد آن وقت است كه تصمیم گیری در مورد قبول یا رد صورت گیرد .

  4
  ـ خودتان فعالانه در میدان انتخاب حضور داشته باشید و نهایتاً تصمیم نهاییرا خودتان بگیرید :

  چون انتخاب همسر با سرنوشت شما بیش از همه در ارتباطاست پس لازم است كه اولاً : بسیار تأمل و دوراندیشی كنید ، ثانیاً : تحقیق جامعیكنید . ثالثاً : خودتان تصمیم نهایی را بگیرید .

  از دیگران كمك بگیرید ، باآنها مشورت بكنید ، نظرات آنها را جویا شوید اما نهایتاً چون شما می خواهید ازدواجكنید و نه كسی دیگر ، لازم است كه تصمیم نهایی را خودتان بگیرید و برای اینكار لازماست خود را از موضع منفعلانه در آورید و فعالانه عمل كنید .

  اگر به چهار اصلفوق معتقد شوید همین چهار اصل تغییرات مهمی را در اندیشه و عمل شما ایجاد می كند وبرای ادامه كار ، شما را از اضطراب و سر در گمی نجات می دهد و این مژده را می توانمبه شما بدهم كه انتخاب خوبی خواهید داشت . انشاءالله

  در این كتاب سعی بر اینبوده است كه موضوع انتخاب همسر را از دیدگاه قرآن بررسی كنیم . نمی دانم شما چهتصوری از قرآن دارید و این كتاب را چگونه كتابی می دانید اما من بر تمامی لحظات ازعمرم كه بی قرآن گذشته است افسوس می خورم .

  حضرت علی (علیه السلام) ـ آنكهحقیقت قرآن را شناخت ـ اینگونه قرآن را وصف می كند كه : (( كسی با قرآن ننشست مگراینكه چون برخاست یا چیزی به او زیاد شد یا چیزی از او كم گشت : زیادی در هدایت وكاهش در كوری ،و بدانید كه برای كسی ، با داشتن قرآن ، حاجت دیگری نباشد و بی قرآنغنایی نیز نباشد ، پس خودتان را با داروهایش شفا دهید و در سختیها از او طلب یارینمائید ))

  شما مطمئناً در كوچه و خیابان ندیده اید كه بچه ها با طلا وجواهرات بازی كنند چرا كه بزرگترها قدر و قیمت آنرا می دانند و در دسترس بچه ها نمیگذارند . اما چه می توان گفت كه ارزشمندترین درّ و جواهر قابل دسترس نظام هستی گههزاران هزار نفع و فایده دارد به بازی گرفته شده است اما این دفعه در دست بزرگترها، بگذریم كه شرح مهجوریت قرآنبسیار است . شاید اگر توفیقی حاصل شد در نوشتاری دیگربه آن خواهیم پرداخت . انشاءالله

  اما آنچه در گفتارهای بعدی می آید مدعایاین نیست كه فهمی دقیق و برداشتی عمیق از آیات قرآنی است بلكه باب بحث و گفتگو ونقد و نظر مفتوح است و اگر نگاشته ها موجب این گردند كه خوانندگان خود به تأمل وتفكر بیشتر روی آورند و گاهاً مطالب را نقد كنند یا رد نمایند و به بهتر از آن دستیابند ، نویسنده در همت خویش توفیق یافته و از سعی خویش خرسند گردیده چرا كه بهفرموده قرآن ناطق مولی الموحدین حضرت علی (علیه السلام) : (( اِنَّ الْقُرآنَظاهرهُ اَنیق وَ باطنه عَمیق‏‏ٌ لا تَفْنی عجائبه و لا تنقضی غرائبه و لا تكشفالظلمات الّا به ))

  براستی كه قرآن ظاهرش دلنواز و مسرت بخش و باطن و معنایشگود و عمیق است . دریایی است كه عجائب آن تمام نگردد و غرائبش پایان نیابد و پردهتاریكیها جز با انوار تابان آن از پیش پرده ها برداشته نشود )) .

  غواصی دراقیانوس بیكران قرآن هر چه بیشتر صورت گیرد درّ و جواهرات بیشتری نصیب می گردد ، ازاینرو درخواست قلبی نویسنده ، نه تنها این است كه با مطالب نگاشته شده با دیدهنقادانه بنگرند بلكه این است كه با آیات قرآن به دیده متفكرانه نظر نمایند تا خودنیز به مطالبی افزونتر و وزین تر دست یابند و مطمئناً لذتی كه از جهد آدمی بدست میآید بسی شیرین تر و ماندنی تر است تا اینكه وصف آن را بشنوند .

  احاديث برگرفته از كتاب ارزشمند غررالحكم و نهج البلاغه ،ترجمه دكتر جعفر شهیدی ، خطبه 176
  نقل قولها مجله خانواده ، شماره 151
  متونبا اندكي تلخيص و اضافه : در جستجوی عشق زندگی ، كلارك وارن ، ترجمه مهدی قراچهداغی

 2. تشکرها 3


 3. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۷
  نوشته
  2,087
  مورد تشکر
  2,686 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  1
  آپلود
  0
  گالری
  0  ازدواج يكي مسائل مهم جامعه ما در اين زمان به حساب مي آيد چرا كه در جامعه كنوني ما شناخت افراد نسبت به هم كمتر شده پس ريسك ازدواج بالا رفته و به همين نسبت آمار طلاق چرا كه جامعه در بحران بين مدرن شدن و سنتي بودن مانده است هنوز نه كاملا مدرن شده نه كاملا سنتي است هنوز خيلي از رسوم سنتي است كه اين خيلي خوب است چون در امر ازدواج سنتي بودن يعني در واقع ازدواج هاي سنتي درصد خطاي كمتري دارد و همچنين به علت حضور مداوم خانواده ها در كل مراسم شناخت ها بيشتر بود اما در حال حاضر مراحلي از ازدواج مدرن انجام ميگيرد مثل آشنايي جوانان و پافشاري آنها
  خلاصه اينكه ازدواج در جامعه كنوني بسيار سخت است مثال همان هندوانه در بسته است


  بهترين كارها سه كار است:
  تواضع به هنگام دولت ، عفو هنگام قدرت و بخشش بدون منت
  پيامبر اكرم (ص)
  http://www.hamdardi.com/my_documents....com_8.com.jpg


 4. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۷
  نوشته
  402
  مورد تشکر
  884 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  4  مطلب طولانی بود دست مریزاد اما تا اونجایی که خوندم دست مریزاد خوب بود ممنون
  ویرایش توسط NASIME BEHESHT : ۱۳۸۷/۰۷/۱۴ در ساعت ۱۴:۲۶
  *** مولا دلم هواییه ***
  میخوام بیام بین الحرمین
  اونجا که عشاق میمونن
  بگن" عباس" یا "حسین"

 5. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت مهر ۱۳۸۷
  نوشته
  34
  مورد تشکر
  48 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  سلام ، به مسئله مهمی اشاره کردید ، ازدواج واقعا در جامعه کنونی موضوع خیلی مهمیه که باید عاقلانه و منطقی بهش نگاه کرد و از آموزه های دینی و علمی و تجربه بزرگترها در این زمینه استفاده کرد . آشنایی برای ازدواج امر خیلی مهمیه ولی من خیلی معتقد نیستم که شیوه سنتی ، شیوه کاملا صحیحی باشه ، چون خیلی وقتا دیده شده که طبق آداب و رسوم و یا طبق نظر پدر و مادر و مخصوصا پدر ازدواجی صورت میگیره ، در ظاهر دو طرف خوبن و شاید به صورت انفرادی هیچ مشکلی وجود نداشته باشه ولی دو نفر با هم نتونن جمع شن و یک زندگی رو شروع کنن ، آشنایی لازمه ولی من فکر میکنم اگه جوانها با دیدی عاقلانه و منطقی سعی کنن با هم آشنا بشن و حسنها و ضعفای هم رو بشناسن و در این میان خانواده از موضوع آگاه باشه و آشناییهای خانوادگی نیز صورت بگیره و همه منطقی و بدونه غرض مسئله رو پیگیری کنن و تصمیم بگیرن نتیجه بهتر گرفته میشه البته صبر و توکل در این امر مهم نباید فراموش بشه و طرفین هم باید با هم صادق و رو راست باشن ، من معتقدم ترکیبی از مدرنیته و سنت بهتر نتیجه میده یعنی ترکیب قسمتهای مثبت هر دو دیدگاه .
  ولی در این میان نباید از مشیت خدا چشم پوشی کرد ، در قرآن اومده که ما بعضی از شما رو برای بعضی دیگر وسیله آزمایش قرار می دهیم ، پس چه بسا ازدواجی هم به صورت کاملا منطقی و با آشنایی صورت بگیره ولی طرفین وسیله آزمایش هم باشن، ولی موافقم ، این دلیل نمیشه که آدم مشکلات زندگیشو به گردن قضا و قدر بیاندازه ، چون من معتقدم بیشتر مشکلاتی که برای هر کسی در زندگی بوجود میاد بیشتر از اینکه خواست خدا باشه ، نتیجه دنیایی اعمال خود ماو انتخابهای غلط ما ست .
  با این حال امیدوارم که همه جوانها بتونن همسر مناسب خودشونو پیدا کنن و خوشبخت بشن و از همه مهمتر عاقبت بخیر
  ویرایش توسط آسمانی : ۱۳۸۷/۰۷/۱۴ در ساعت ۲۰:۴۴

 6. تشکر


 7. #5

  تاریخ عضویت
  جنسیت اسفند ۱۳۸۵
  نوشته
  5,435
  مورد تشکر
  4,566 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  27  آری...در انتخاب همسر دقت کنید...قدیمی ها راست گفتن که مثل هندنه در بسته می مونه ازدواج کردن...
  خیلی ها سعی کردن این هندونه رو یه جورایی با افزایش دوران نامزدی بیشتر بشناسن اما نشد که نشد...
  بهتره به جای دوران هپروت نامزدی روی توانایی های فردی و شخصی طرفمون حساب باز کنیم!  دست به دست من بده
  پا به پای من بیا
  نگو امروز مال ما
  بگو فردا رو میخوام


  به لطف الهی فردا از آن ماست....
 8. تشکرها 2


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود