جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: انفجار ستاره اي 1843 مي تواند نوع جديدي از انفجار ستاره باشد