محققان با استفاده از اصل عدم قطعیت و قوانین کوانتمی، شبکه رایانه ای را طراحی و ارائه کردند که نفوذ به آن غیر ممکن خواهد بود.به گزارش خبرگزاری مهر، دلواپسی های افراد مبنی بر نفوذ هکرها به شبکه های رایانه ای با تولید شبکه رایانه ای مجهز به حفاظت کوانتمی به خاطره ای در گذشته های دور تبدیل خواهد شد.
شبکه "secoqc" با استفاده از 200 کیلومتر کابل نوری استاندارد که توسط شرکت زیمنس تولید شده است نزدیک به 6 منطقه را در وین و در نزدیکی شهر سنت پولتن به یکدیگر اتصال داده است.
شیوه های رایج ایجاد امنیت در شبکه های رایانه ای بر اساس شیوه های پیچیده ریاضی شکل گرفته و با اینکه خدشه وارد کردن به آن کاری مشکل است اما با صرف میزان کافی از اطلاعات محاسباتی و زمان غیرممکن نخواهد بود.
با این وجود شبکه کوانتومی با به کارگیری قوانین و تئوریهای کوانتم که به صورت ذاتی غیرقابل نفوذ هستند، امکان نفوذ را به صفر رسانده است. شبکه کوانتمی بر اساس نظریه دو دانشمند ibm و دانشگاه مونترال مبنی بر حفاظت کوانتمی در 25 سال پیش شکل گرفته است.
به گفته این دانشمندان تمامی الگوهای حفاظتی کوانتمی بر اساس اصل عدم قطعیت شکل گرفته و این به این معنی است که تا زمانی که به یک کوانتم و یا ذره خدشه وارد نشود، امکان دستیابی به اطلاعات آن نخواهد بود. به همین دلیل ارتباط افراد از طریق این شبکه با یکدیگر بسیار امن بوده و ورود هکرها غیرممکن می شود.
بر اساس گزارش بی بی سی، فعالیت این تکنولوژی بر اساس فرستادن ذرات شعاع های نوری یا فوتون ها بوده و به همین دلیل از امنیت بالایی برخورداراست و ردیابی و یافتن افرادی که قصد نفوذ به این شبکه را دارند بسیار سریع و آسان خواهد بود.
عملکرد شبکه حفاظتی کوانتمی secoqc در روزهای اخیر طی کنفرانس علمی در شهر وین با موفقیت نمایش داده شده است.