جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: خاطره ای از* شهید عمران پستچی( فرمانده گردان حبیب لشکر 27)***