گزارش «شبكه خبر دانشجو» از رواج اشتغال‌هاي كاذب در بين دانشجويان

شب هنگام در شلوغي خيابان 15 خرداد به دنبال راه فراري براي رهايي از ترافيك سرسام آور تهران مي‌گردم كه ناگهان دختر جواني با ضربات ممتد خود به شيشه ماشين نظر من را به سمت خود جلب مي‌كند.
قبل از هر اقدامي با خود فكر مي‌كنم كه آدرس مكاني را مي‌خواهد يا در اين شهر هزار و يك رنگ به دنبال شخص خاصي مي‌گردد؛ لحظه اي بعد با بسته آدامس مواجه مي‌شوم كه جلوي چشمانم به اميد رسيدن دستان من به آنها بالا و پايين مي‌روند.
كنجكاو مي‌شوم كه از او در مورد اين كارش سئوال كنم؛ در ابتدا از جواب دادن امتناع مي‌كند، اما با اصرار من سرانجام خود را مريم 23 ساله و دانشجو رشته معماري معرفي مي‌كند.
وي مي‌گويد: براي خرج تحصيلش اين كار را مي‌كند و هيچ علاقه اي به انجام اين كار ندارد.
در حين صحبت كردن صورتش پر از اشك مي‌شود و مي‌گويد که مثل همه همسن و سال‌هايش دوست دارد بدون دغدغه بر سر كلاس درس حاضر شود، اما چه كند كه بدون كار كردن نمي‌تواند خرج دانشگاه آزاد را دربياورد؟!
سيگار و آدامس؟!
از او در مورد اجناسي كه مي‌فروشد سوال مي‌كنم، مي‌گويد: بيشتر اوقات سيگار و آدامس مي‌فروشد؛ چرا كه اين دو جنس در بين مردم بيشتر فروش مي‌رود؛ سيگار را مردان و آدامس را كودكان و زنان مي‌خرند.
وقتي از وي در مورد درآمد روزانه اش سوال مي‌كنم خيلي صادقانه از درآمدش صحبت مي‌كند؛ به گفته او درآمد روزانه اش بين 5 تا 10 هزار تومان است كه اين درآمد در روزهاي تعطيل و غيرتعطيل فرق دارد.
من خياباني نيستم!
با خود فكر مي‌كنم كه اين اقدام يك دختر جوان آن هم در شهري مانند تهران چه بازتاب‌هايي را در بين مردم مي‌تواند داشته باشد.
اين دختر دانشجو در مورد سختي‌هاي كارش مي‌گويد؛ تا كنون چند بار گشت‌هاي ارشاد نيروي انتظامي به جاي دختران خياباني از او تعهد گرفته اند.
وي در ادامه با اشاره به اينکه نحوه برخورد تحقير آميز ماموران نيروي انتظامي موجب دلسري از كار مي‌شود، مي افزايد: زماني كه براي اولين بار توسط اين ماموران بازداشت شدم تمام مسير را تا خانه با چشماني گريان دويدم، اما تنها انگيزه‌هايي كه باعث شد فردا دوباره به دستفروشي روي آورم ادامه تحصيل و درآوردن خرج دانشگاه بود.
بر اساس قانون، دستفروشي و اشتغال‌هاي كاذب در اماکن عمومي و خيابان‌ها جرم است و به طور حتم اين افراد هم اين نكته را به خوبي مي‌دانند، اما بر اساس نياز به اين كار مشغولند.
فاجعه در راه است!
دكتر غلامرضا توسلي، روانشناس و استاد دانشگاه در مورد اشتغال‌هاي كاذب در بين دانشجويان مي‌گويد: روي آوردن دانشجويان به اين نوع اشتغال‌ها مي‌تواند زنگ خطر جدي براي مسئولان باشد؛ چرا كه زماني که شغل مناسب براي يك شخص وجود نداشته باشد افراد از اين طريق احتياجات خود را رفع مي‌كنند.
وي با اشاره به اينكه اين نوع اشتغال هاي كاذب نوعي فرار از زندگي است، مي افزايد: در جامعه اي كه بيش از 70 ميليون جمعيت وجود دارد لزوم توجه ويژه به اشتغال بايد سرلوحه كاري مسئولان باشد و استفاده و بهره برداري صحيح از نيروي كار مي‌تواند نقش بسزايي در كاهش اين نوع فعاليت ها داشته باشد.
اين استاد دانشگاه در مورد نقش كارآفريني در اشتغال مي‌گويد: برنامه ريزي صحيح براي سرمايه گذاري در بحث كارآفريني مي‌تواند زمينه ساز به وجود آمدن اشتغال‌هاي جديد و جذب علاقه مندان، بويژه دانشجويان شود.
توسلي در ادامه گفت: ارائه تسهيلات لازم به دانشجويان براي روي آوردن آنها به كارآفريني و خوداشتغالي مي‌تواند نقش مهمي در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي داشته باشد و وزارت كار به عنوان اولين مرجع كار و اشتغال در كشور بايد تسهيلات لازم براي اشتغالزايي دانشجويان را در اختيار افراد متقاضي قرار دهد.
سيستم‌هاي اشتغالزايي دانشجويي تشكيل شود
شايد بتوان گفت كه يكي از راه‌هاي قديمي اشتغالزايي در بين دانشجويان، تشكيل گروه‌هاي چند نفره براي همكاري و همفكري در زمينه اشتغال بوده كه متاسفانه چند وقتي است به فراموشي سپرده شده است.
به عقيده بسياري از كارآفرينان موفق، طرح‌‌هاي اوليه براي اشتغال همواره در زمان دانشجويي و در بين دوستان اتفاق مي‌افتد و اين لزوم توجه به همفكري و تشكيل گروه‌هاي كارآفرين در انشگاه‌ها را مي‌طلبد.