با همکاري مشترک ايران و ايتاليا؛


محوطه ميراث جهاني پاسارگاد حفاظت و معرفي مي شوددر ديدار سرپرست پژوهشگاه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با دبيرکل وزارت ميراث و فعاليت‌هاي فرهنگي ايتاليا و هيات همراه، حفاظت و معرفي ميراث جهاني پاسارگاد به عنوان پروژه پژوهشي مشترک مورد تاکيد قرار گرفت.

به نقل از روابط عمومي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي سيد مهدي موسوي در اين نشست با اشاره به مشترکات تاريخي و فرهنگي و سوابق همکاري‌هاي مشترک از ديرباز تاکنون خواستار تقويت فعاليت‌هاي فرهنگي پژوهشي بين دو کشور شد.

سرپرست پژوهشگاه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري انجام پروژه‌هاي باستان‌شناسي و مطالعات مربوط به آسيب‌شناسي و حفاظت از آثار سنگي را از جمله فعاليت‌هاي پژوهشي مشترک بين دو کشور برشمرد و همکاري‌هاي صورت گرفته در تخت جمشيد و ارگ بم را در زمره مهمترين تلاش‌هاي صورت گرفته عنوان کرد.

موسوي آثار معماري ايتاليا را در زمره کارهاي برجسته هنر جهاني ذکر کرد و تعامل فرهنگي را بهترين راه شناخت تفاهم بين ملتها دانست.

جوزپه پوري يتي دبير کل وزارت ميراث و فعاليت‌هاي فرهنگي ايتاليا نيز در اين نشست نقاط مشترک تاريخي فرهنگي بين دو کشور و ظرفيت‌هاي قابل توجه انجام پروژه‌هاي مشترک را مورد تاکيد قرار داد و آمادگي کشورش در زمينه آغاز فعاليت‌هاي پژوهشي در زمينه باستان شناسي، مرمت اعلام کرد.

وي مستندسازي محوطه پاسارگاد با استفاده از پيشرفته‌ترين فناوري‌هاي روز، تحقيقات آسيب‌شناسي و تعريف شيوه‌هاي حفاظتي بلند مدت را از جمله زمينه‌هاي همکاري بيان کرد.

حفاظت بازدارنده و مراقبت از مجموعه‌هاي موزه‌اي اعم از ظرفيت‌سازي و اجراي روش‌هاي بازدارنده با به اجرا درآوردن طرح نمونه حفاظت و نگهداري اشياي موزه‌اي از ديگر موضوعات مورد توافق حاضران در اين نشست محسوب مي‌شود.

بزرگداشت شخصيت‌هاي فرهنگي از قبيل باستان‌شناسان، مرمت‌گران، ايران‌شناسان فعال، در حوزه‌هاي فرهنگي ايتاليا و ايران، مرمت برج يک مجموعه تاريخي ارگ بم از جمله موارد مطروحه و توافق حاضران در اين نشست بود.

گفتني است قرار شد موضوعات مورد بحث و بررسي اين ديدار در قالب دو تفاهم نامه جداگانه تهيه و پس از بررسي طرفين و به امضاء رسيدن آن اجرايي شود .
__________________
زخشنودی ایزد اندیشه کن

خردمندی و راستی پیشه کن