سلام دوستان كسي ميدونه كه اقاي پناهيان اين رو تو تهران كلاسي دارن كه براي عموم آزاد باشه چون چند سال پيش كلاسي داشتن با موضوع چگونه با خدا صحبت كنيم اگه ميدونيد ادرسشو برام بنوييسيد