صفحه 1 از 6 123 ... آخرین
جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: پرسش و پاسخ افق و بابابزرگ: علم امام معصوم

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۶
  نوشته
  1,957
  مورد تشکر
  3,494 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  28
  آپلود
  0
  گالری
  0

  پرسش و پاسخ افق و بابابزرگ: علم امام معصوم
  باسلام به دوستان گرامی
  متن ذیل پرسش و پاسخ جناب افق با بابابزرگ است که در تاریخ 13/8/78 ساعت 50/9 وبا حضور دوستان هلو –ناصح –عسکری – سارا- اوما- کمال و... درچت عمومی کانون برگزار شد.
  .............
  ……ofogh63 9:50 pm: بابا بزرگ حضورداري؟؟
  ofogh63 9:50 pm: ميشه يه کم با همحرف بزنيم؟
  bababozorg 9:50 pm: بفرماجانم
  bababozorg 9:50 pm: خسته نباشيدعزيزم
  ofogh63 9:50 pm: مرسي
  ofogh63 9:51 pm: چرا حضرت علي که مي دانست قرار است در مسجد کشتهشود آن صبح نماز را در خانه خود نخواند؟
  ofogh63 9:54 pm: بله
  bababozorg 9:54 pm: ببينيد بزرگوار
  bababozorg 9:54 pm: علم امام معصوم ارادي هست
  ofogh63 9:55 pm: خوب
  bababozorg 9:55 pm: يعني هر گاه اراده کنند و بخواهند بدانند خداعلم اون موضوع را بهشون ميده
  ofogh63 9:56 pm: بالاخره مي دانستقرار است در مسجد کشته شود يا نه؟
  9:56 pm در خودمونيوارد شديد!خوش آمديد هلو
  bababozorg 9:56 pm: ميدونيد علم ارادي يعني چه؟
  هلو 9:56 pm: بچه هاسلام
  ofogh63 9:56 pm: يعني به محض ارادهکردن براي دانشتن چيزي اون مي فهمن
  ofogh63 9:56 pm: درسته؟
  9:57 pm در خودموني وارد شديد!خوش آمديدناصح
  bababozorg 9:57 pm: بله دقيقا
  bababozorg 9:57 pm: حالا ببينيد
  bababozorg 9:57 pm: روايت داريم که
  bababozorg 9:57 pm: اذا شاء ان يعلم علّم
  ofogh63 9:57 pm: خوب حالا سوال من اينه او مي دانست که قرار استدر مسجد کشته شود؟
  bababozorg 9:57 pm: هرگاه بخواهندچيزي رو بدانند ميدانند
  ofogh63 9:58 pm: سلسله اين حديثظاهرا مخدوش است
  ofogh63 9:58 pm: يکي ازدوستان که تو کار حديث بود مي گفت
  bababozorg 9:58 pm: ضعف اين حديث درکجاست؟ بايد دقيقا نظر بديد
  ofogh63 9:58 pm: ظاهرا بعضياز روات مشکل دارند
  bababozorg 9:58 pm: مثلا؟
  ofogh63 9:59 pm: عرض کردم يکي از دوستانممي گفت
  ofogh63 9:59 pm: خودم که چکنکردم باشه ازش ميپرسم باشه
  bababozorg 9:59 pm: خوب اگه مايل باشياصل حديث و سندش را براتون در جلسه بعد ميارم خوبه؟
  ofogh63 9:59 pm: حالا فرض مي کنيم که علم اماماراديه
  ofogh63 9:59 pm: مرسي ازلطفتون
  bababozorg 9:59 pm: خوب برا فردا شبخوبه؟
  ofogh63 10:00 pm: بالاخره امام علي مي دانست که قرار است در مسجدکشته شود يا نه؟
  bababozorg 10:00 pm: پس اگرفرض را بزاريد که علم امام ارادي بود
  bababozorg 10:00 pm: برا اساس اينفرض چه بسا حضرت اراده دونستن اين مطلب را از خدا نکرده بود
  ofogh63 10:01 pm: يعني چه؟
  bababozorg 10:01 pm: يعني نميخواست بداند که واقعا الان شهيد ميشهيا نه بنابراين اين مشکل هم حل ميشه و به سوالتون پاسخ داده ميشه براين فرض
  ofogh63 10:02 pm: ولي مي دانست که قراراست در اين مسجد ضربت بخورد يا نه؟
  bababozorg 10:02 pm: فرقي نداره
  bababozorg 10:02 pm: ضربت هم از همون نوع ميشه
  ofogh63 10:02 pm: من که نفهميدم چه جوري مشکل حلشد
  bababozorg 10:03 pm: دوستمن
  bababozorg 10:03 pm: مگر شما فرض را بر علمارادي خدا قبول نکردي؟
  ofogh63 10:03 pm: خوبقبول
  10:03 pm در خودموني وارد شديد!خوشآمديد oma1
  bababozorg 10:04 pm: دراين صورت و دراينفرض
  bababozorg 10:04 pm: حضرت چه بسا نميخواست کهبداند در مسجد چه بر سر او مي ايد
  10:04 pm درخودموني وارد شديد!خوش آمديد askari110
  bababozorg 10:05 pm: بنابر اين مشکل علم هم حل ميشه درسته؟
  ofogh63 10:05 pm: چرا نمي خواست بداند که قرار است در اين مسجدچه اتفاقي برايش مي افتد؟
  bababozorg 10:05 pm: اصولا امامان علم را درجايي که لزومي داشت مصرف نميکردن
  askari110 10:05 pm: سلام برهمه دوستان
  bababozorg 10:05 pm: خوب اون ديگه سوال ديگري استعزيزم
  bababozorg 10:05 pm: سلام بر استادعسکري
  ofogh63 10:05 pm: لزوم از اين بالاتر کهمسئله مرگ و زندگيست اينچه فرمايشي است که مي فرمايين
  bababozorg 10:06 pm: پلسخ سوال اصلي و اول را گرفتيد؟
  ofogh63 10:06 pm: نه
  askari110 10:06 pm: سلام بر بابابزرگ مهربون
  bababozorg 10:06 pm: خوب کمي دقتبفرما
  bababozorg 10:06 pm: خوش امدياستاد
  هديه فاطمي 10:07 pm: بنا م خدا و سلاممجدد
  ofogh63 10:07 pm: اين که مي گيد امامنمي خواست بداند که در مسجد چه اتفاقي ممکنه برايش پيش بياد منو به اصل علم اراديهم مشکوک ميکنه
  bababozorg 10:07 pm: مگر شماقبول نکردي فرض ارادي بودن علم امام را؟؟؟
  bababozorg 10:07 pm: بحث را قاطي نکن بزرگوار
  bababozorg 10:07 pm: يکي يکي بريم جلو
  bababozorg 10:07 pm: شما فرض علم ارادي امام را قبول نموديدرسته؟
  ofogh63 10:08 pm: شما گفتين که امامهر گاه اراده کنه چيزي رو بدونه چيزي رو مي دونه
  bababozorg 10:08 pm: خوب همين فرض را خودت قبولکردي
  ofogh63 10:08 pm: درسته؟
  bababozorg 10:08 pm: درسته؟
  ofogh63 10:08 pm: بسيارخوب
  bababozorg 10:08 pm: حالا ببينعزيزم
  bababozorg 10:09 pm: سوال اينه اياامام ميدونست کشته ميشه تو مسجد ؟
  ofogh63 10:09 pm: وقتي هنوز آينده نامشخص است اراده او بايد بر دانستن چه چيزي تعلقبگيرد
  bababozorg 10:09 pm: با اين فرضميگيم به عرضم توجهبفرما ميگيم
  ofogh63 10:09 pm: باشه
  bababozorg 10:10 pm: چه بسا امامنميخواست بداند که در مسجد چه اتفاقي براش پيش مياد
  ofogh63 10:10 pm: چرا؟
  ofogh63 10:10 pm: مگه خبر داشته که ممکنه مسئله اي در مسجد پيشبياد؟
  bababozorg 10:10 pm: بنا بر اين ايناتفاق بصورت جز بجز ميتونه نباشه
  bababozorg 10:11 pm: مشکل شما اينه که رو ذهنيت خودت تکيه ميکني
  sepide13620 10:11 pm: کدوم امام لطف ميکنيد بگيد
  ofogh63 10:11 pm: امام علي جانم
  ofogh63 10:11 pm: ببين مسئله بزرگي مثل مرگ و زندگي مسئله کمي نيست
  bababozorg 10:11 pm: ولي براي قضاوت امري بايد مبتني بر واقعياتسخن گفت
  ofogh63 10:11 pm: يعني چي که امامنمي خواست بداند
  bababozorg 10:12 pm: خوب
  ofogh63 10:12 pm: چه چيزي از اينواجب تر و لازم تر
  bababozorg 10:12 pm: مثلخيلي چيزاي ديگر که امام نميداند يعني نميخواست بداند
  sepide13620 10:12 pm: شرمنده بابا بزرگ ول ياين جوري که عموميت ميدونن امام خودشون ميدونستن کشته ميشناون هم به دست ابن ملجم
  ofogh63 10:12 pm: آرهراست ميگه
  bababozorg 10:12 pm: بصورت کليبله
  ofogh63 10:13 pm: عموم منبريان همينجورميگن که امام علي آگاه بوده
  bababozorg 10:13 pm: گفتم توجه نفرموديد
  ofogh63 10:13 pm: اين مسئله بغرنجيه
  bababozorg 10:13 pm: جز بجز حادثه
  bababozorg 10:13 pm: مهماينه که سخن بر اساس سند منطقي باشه
  bababozorg 10:13 pm: کجاش بغرنجه بزرگوار
  sepide13620 10:13 pm: و باز هم روايت که هيچ کس نميخواست اوشون اتون روز به مسجدبره
  bababozorg 10:13 pm: اين که پاسخنشد
  ofogh63 10:13 pm: پس بصورت کلي ميدونستنکه قرار است در مسجد اتفاقي بيفتد که ممکنه به مرگشان منتهيبشود
  ofogh63 10:14 pm: درسته؟
  bababozorg 10:14 pm: بطور کليميدونست که شهيد ميشه
  bababozorg 10:14 pm: وبدست ابن ملجم هم شهيد ميشه
  ofogh63 10:14 pm: در مورد مسجد هيچي نمي دونستن؟
  bababozorg 10:14 pm: بله دقيقا بازم رفتي رو ذهنيت خودتکه بزرگوار
  bababozorg 10:15 pm: پس اون فرض علم اراديرا برا چي 3 بار توضيح دادم
  ofogh63 10:15 pm: ولي ظاهرا مرغابي هايي که جلوي او رو گرفتن مي دونستن فقط امام علي خبرنداشت؟
  bababozorg 10:15 pm: کدوممرغابي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  bababozorg 10:15 pm: لطفا سند بياريد
  ofogh63 10:15 pm: اتفاقا تو فيلم امام علي نشان داد
  sepide13620 10:16 pm: مثل شهيد شدن امام حسين که حضزت محمد ميون 2انگشتشون نشون اون حضصرت دادن
  bababozorg 10:16 pm: اي بابا
  ofogh63 10:16 pm: ظاهرا ريشه يروايتي بايد داشته باشه
  bababozorg 10:16 pm: فيلم کدومه
  bababozorg 10:16 pm: عزيز منداريم بحث علمي ميکنيم نه فيلم
  bababozorg 10:16 pm: خوب روايت را برام بياريد چشم اما فيلمها نيازبه سند قطعي داره والادر حد فيلم باقي ميمونه
  bababozorg 10:16 pm: بقول علما نحن ابناء الدليل
  ofogh63 10:16 pm: يعني مرغابي ها ريشه روايتي ندارن؟
  ofogh63 10:16 pm: بسيار خوب
  bababozorg 10:17 pm: شما ريششو برام بفرما ممنون از لطف شما
  ofogh63 10:17 pm: من از شما مي پرسم
  ofogh63 10:17 pm: شما استاد هستيد
  bababozorg 10:17 pm: و تواضع شما عزيزم
  ofogh63 10:17 pm: مرسي استاد
  bababozorg 10:17 pm: خدا خيرتون دهد
  bababozorg 10:17 pm: همين امروز بود که استا د آیه الله مکارم شيرازي تودرس فقه بمناسبتي گفت :علم امام ارادي است و بههمين روايتي که براتون نوشتم استناد نموده
  ofogh63 10:18 pm: پس نتيجه اين شد که امام بطور کلي مي دانست کهقرار است شهيد شود آنهم بدست ابن ملجم
  bababozorg 10:18 pm: بله درسته اينا جزو قطعيات هست
  10:18 pm در خودموني وارد شديد!خوش آمديد kamal804
  ofogh63 10:18 pm: ولي اصلا نمي دانست که قرار است در آن صبح و درآن مسجد کشته شود درسته؟
  10:19 pm در خودمونيوارد شديد!خوش آمديد sara.m
  bababozorg 10:19 pm: تمام جزئيات را اگر فرض علم ارادي بگيريم نه لزومي نداره
  sara.m 10:19 pm: سلام بر همه
  bababozorg 10:20 pm: از شماممنونم
  ofogh63 10:20 pm: پس من از شما مي پذيرم کهامام اصلا نمي دانست در آن صبح و در آن مسجد قرار است کشته شود
  ofogh63 10:20 pm: و کوچکترين احتمالي همنمي داد
  bababozorg 10:20 pm: سلام بر سارا خانم
  bababozorg 10:21 pm: با تشکر از شما دوست خوبم افقگرامي و حوصله سايردوستان عزيزم
  bababozorg 10:21 pm:
  ofogh63 10:21 pm: مرسياستاد
  bababozorg 10:21 pm: خدا يارتونباشه
  bababozorg 10:21 pm: سند رو هم براتونميارم
  ofogh63 10:22 pm: امام هيچ احتمالي همنمي داد که در آن صبح و در آن مسجد قرار است کشته شود؟
  bababozorg 10:22 pm: بحث احتماي نيستبزرگوار ببين بار پنجمهست
  bababozorg 10:22 pm: امام علي عليهالسلام که اومد مسجد و شهيد شد
  bababozorg 10:23 pm: به علم ارادي از خدا نخواست که بداند دقيقا چه بر سر او خواهدامد
  bababozorg 10:23 pm: اگه از خدا طلبميکرد حتما متوجه ميشد
  ofogh63 10:23 pm: شمامي گوييد دقيقا يعنيجزييات امر را
  bababozorg 10:24 pm: وليبصورت کلي ميدونست که عاقبت شهيد ميشه و بدست ابن ملجم منافق
  bababozorg 10:24 pm: جزئيات امر را نميخواستبداند
  ofogh63 10:24 pm: پس کليت کار را ميدانست که قرار است در اين مسجد به نحوي از انحا کشته شود
  bababozorg 10:24 pm: بله احسن برشما اما نه دراين مسجد اين مشخصه را از خدا نخواستهبود
  bababozorg 10:24 pm: بازم ميگم کليت رانه جزئيات
  ofogh63 10:25 pm: خوب وقتي ميدانست که قرار است به نحوي از انحا در اين صبح و در اين مسجد کشته شود اصلا به مسجدنمي رفت در خانه نماز را مي خواند
  bababozorg 10:25 pm: توجه نکردي گفتم
  bababozorg 10:25 pm: اما نه دراين مسجد
  bababozorg 10:25 pm: بالا رو نگاه کن
  bababozorg 10:26 pm: ونه با ذکر جزئيات
  ofogh63 10:26 pm: پس اصلانمي دانست که در اين مسجد و در اين صبح قرار است در اين مسجد کشتهشود
  ofogh63 10:26 pm: درسته؟
  bababozorg 10:26 pm: کليت شهيدشدن را ميدانست
  ofogh63 10:26 pm: اينوفهيمدم
  bababozorg 10:26 pm: بنابر فرض علمارادي و عدم اراده امام بله
  ofogh63 10:27 pm: من آن صبح کذايي و آن مسجد خاص کار دارم
  bababozorg 10:27 pm: ممنونم عزيزم
  bababozorg 10:27 pm: رو علم ارادي و قيد جزئيات کمي دقت بيشتربفرما مشکل براحتي حلميشه
  ofogh63 10:27 pm: پس به طريق اولي امامرضا نيز نمي دانست که آن انگور خاص در آن زمان خاص زهر آگيناست؟
  ofogh63 10:27 pm: درسته؟
  bababozorg 10:28 pm: با تشکر ازشما و بقيه دوستان
  bababozorg 10:28 pm: بحث امام رضا سوالديگري است
  ofogh63 10:28 pm: هر چند من بههيچ وجه قانع نشدم ولي شما را به خداي بزرگ مي سپارم
  bababozorg 10:28 pm: ما بايد در اطاق مناظره بحثميکرديم
  ofogh63 10:28 pm: موفقباشيد
  bababozorg 10:28 pm: تا مزاحم دوستانديگه اينجا نشيم
  ofogh63 10:29 pm: اگرمايليد همين الان برويم آنجا
  bababozorg 10:29 pm: اما اين سوال را درجلسه بعد پاسخ ميدم چشم .هرچند بحث علم ارادی امام شامل امام رضا علیه السلام هم میشه.
  ofogh63 10:29 pm: هر جور راحتيد استاد
  bababozorg 10:29 pm: اگه ممکنه با مدير محترم مناظره جناب ساراخانم هماهنگ بفرما
  bababozorg 10:29 pm: هرسوال ديگه داشتيد درخدميتم
  ofogh63 10:29 pm: والا من زمان خاصي براي فراغت ندارم گذري نظري مي آيم و مي روم
  bababozorg 10:29 pm: خدا يار همگي شما
  bababozorg 10:30 pm: الان هم يه نفر ديگه پشت خط سوالهست سند حدیث را هم برا ت میارم خدا نگهدار
  -------------------------
  خلاصه پاسخ:
  1- امام معصوم عالم به امور است اگر خود از خدا بخواهد. لذا چه بسا مسائلی مانند جزئیات شهادت خود را از خدا نخواستند بدانند.
  امام صادق علیه السلام : ان الامام اذا شاء ان یعلم علّم. (اصول کافی ج1 ص258) تحقیقا امام هرگاه اراده کند چیزی را بداند -خداوند-اوراعالم میکند.
  2- امام درامور محو واثبات طلب علم از خدا میکردند.
  ویرایش توسط hoseintabar : ۱۳۸۷/۰۸/۱۳ در ساعت ۲۱:۳۳
  الهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد

 2. تشکرها 3


 3. #2

  تاریخ عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۷
  نوشته
  211
  مورد تشکر
  177 پست
  حضور
  45 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  سلام بر دوستان گرامی
  سوالی داشتم در این باره که ابتدا در چت عنوان کردم کسی جواب حقیر را نداد به ناچار آمدم به اینجا
  سوالم این است که شما میگویید اما نخواسته که بداند و اگر میخواست میدانست
  اما میدانیم زمانی که میخواستند پیامبر را ترور کنند ، خداوند بر او وحی فرستاد و او را آگاه کرد.ممکن نیست که او از خدا خواسته باشد.خدا خود بر او وحی فرستاد.
  چگونه است؟
  این همدیگر را نقض میکنند.
  تشکر از توجه ی شما.
  گویند رمز عشق مگویید و مشنوید
  مشکل حکایتی که تقریر میکنند

  فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر
  این کارخانه ایست که تغییر میکنند

  می خور که شیخ وحافظ ومفتی و محتسب
  چون نیک بنگری همه تزویر میکنند

 4. #3

  تاریخ عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۷
  نوشته
  6
  تشکر:
  1
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  جناب فردوس براي پاسخ تفصيلي به اين پرسش ميتونيد با مدير مناظره هماهنگ كنيد.
  اينجا فقط بحث مناظره قرارداده ميشود.
  ولي اجمالا بدون كه اين دو قضيه ربطي بهم ندارن بزرگوار
  ميدونيد در تناقض 8 شرط وجود داره . درخواست نكردن پيامبر و اطلاع خدا به چه ربطي بهم دارند؟؟! موفق باشيد

 5. #4

  تاریخ عضویت
  جنسیت شهريور ۱۳۸۷
  نوشته
  1,007
  مورد تشکر
  3,000 پست
  حضور
  17 ساعت 3 دقیقه
  دریافت
  12
  آپلود
  0
  گالری
  0  هو
  سلام خدمت دوستان بزرگوار.
  حضرت مولا از ریز شهادت خودشون خبر داشتن:
  چرا که روزی در بازار کوفه به یکی از یاران خودبه نام میثم بر می خورند . میثم در حال فروش خرما بودند
  چند نوع خرما داشتن.با قیمتهای مختلف. حضرت فرمودندکه این خرماها رو چطور خریداری کردید؟ میثم در پاسخ گفتند
  همه را یک جا خریدم : مولا در جواب گفتند پس همه ی خرما ها را باهم مخلوط کن و به یک قیمت بفروش.
  در ان زمان میثم که یکی از یاران حضرت بودند : گفتند یا علی من فرق سر شما را شکافته می بینم .
  مولا در جوابشان گفتند به کسی نگو این حرف را.
  من هم دست و زبانت را بریده می بینم.
  مولا از نحوهی مرگ خود خبر داشتن:
  چرا که: در ایه ای از قران که العان در نظرم نیست خدا فرموده که
  وقتی مرگ شما فرا رسید هر کجا باشید خواهید مرد.
  پس مولا با داشتن این علم وثابت کردن حقانیت خود به همه ی مردم و جلوه دادن اسلام به مردم
  و اگاهی به این علم که خواهند مرد تو سط چه کسی و چطوری به محراب رفتند.

  شا د باشی.
  یا علی مدد
  اگه دستام خالی باشه وقتی باشم عاشق تو
  غیر دل چیزی ندارم که بدونم لایق تو

  دلمو از مال دنیا به تو هدیه داده بودم
  با تموم بی پناهیم به تو تکیه داده بودم.... 6. #5

  تاریخ عضویت
  جنسیت اسفند ۱۳۸۶
  نوشته
  348
  مورد تشکر
  1,058 پست
  حضور
  9 ساعت 5 دقیقه
  دریافت
  3
  آپلود
  0
  گالری
  9  جواب بسيار روشن است در ست است كه امام علي ( ع ) مي دانست به مسجد برود كشته مي شود اما علي الظاهر ائمه اجازه ندارند به علم غيبيشان عمل بكنند .
  حدیث قدسی
  عبدی اطعنی اجعلک مثلی
  بنده من تو مرا عبادت کن من تو را مثل خودم قرار می دهم.
  عبد وافعی شدی قدرت خدایی پیدا می کنی

  آي دي من در ياهو مسنجر unas120@yahoo.com

 7. #6

  تاریخ عضویت
  جنسیت اسفند ۱۳۸۷
  نوشته
  409
  مورد تشکر
  490 پست
  حضور
  14 ساعت 43 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  اول این که علمی که اجازه ندارند از آن استفاده بکنند به چه دردی می خورد؟ مگر سرتاسر مجوعه ی آحادیث و روایات بر عمل کردن به علم نمی چرخد؟
  و سوال مهمتر این که اصلا چگونه می توان وجود چنان علمی را اثبات کرد؟ علمی که هیچ بروز و ظهوری ندارد؟
  ویرایش توسط azadeh2009 : ۱۳۸۸/۰۱/۰۸ در ساعت ۱۲:۵۶
  " ما اینجاییم چون: از سر اتفاقی نادر گروهی از ماهی هایی که باله های عجیب داشتند توانستند باله های خود را به پا تبدیل کنند و ساکن خشکی شوند. چون همه جای زمین در عصر یخبندان یخ نبست. چون دویست و پنجاه هزار سال قبل گونه ای کوچک و ضعیف در آفریقا پدید آمد که تاکنون به هر زحمت و جان کندنی بوده است توانسته است زنده بماند و منقرض نشود. ممکن است ما با شور و اشتیاق تمام بدنبال پاسخ " متعالی تری" باشیم، ولی چنین پاسخی واقعاً وجود ندارد."
  استفن جی گولد

 8. #7

  تاریخ عضویت
  جنسیت اسفند ۱۳۸۷
  نوشته
  409
  مورد تشکر
  490 پست
  حضور
  14 ساعت 43 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  نقل قول نوشته اصلی توسط hoseintabar نمایش پست
  bababozorg 10:10 pm: چه بسا امام نمي خواست بداند که در مسجد چه اتفاقي براش پيش مياد
  bababozorg 10:23 pm: به علم ارادي از خدا نخواست که بداند دقيقا چه بر سر او خواهدامد
  bababozorg 10:23 pm: اگه از خدا طلب مي کرد حتما متوجه ميشد
  -------------------------
  خلاصه پاسخ:
  1- امام معصوم عالم به امور است اگر خود از خدا بخواهد. لذا چه بسا مسائلی مانند جزئیات شهادت خود را از خدا نخواستند بدانند.
  پس طبق نظر جناب بابا بزرگ و حسین تبار اگر امام علی اراده کرده بود می توانست جزییات زمان و مکان و نحوه شهادتش را بداند ولی فعلا که چنین اراده ای نکرده اند ( معلوم هم نیست به چه دلیل !) فقط کلیت کار را می دانند. یعنی این که قرار است شهید شوند آن هم به دست ابن ملجم.
  بسیار خوب
  حال مطلب بالا را با فرازی از خطبه 149 نهج البلاغه که امام علی قبل از مرگش ایراد کرده اند مقایسه می کنیم.
  كَمْ اءَطْرَدْتُ الْاءَيّامَ اءَبْحَثُها عَنْ مَكْنُونِ هَذا الْاءَمْرِ فَاءَبَىاللَّهُ إِلا إِخْفَاءَهُ، هَيْهاتَ! عِلْمٌ مَخْزُونٌ.
  چه روزگاران كه براى دانستن راز اجل كنجكاويها نمودم ، ولى مشيت خداى تعالى آن بودكه هر بار پوشيده ترش دارد هيهات ، دانشى است در خزانه اسرار.
  پس طبق این بخش از نهج البلاغه در می یابیم که امام علی با همه کوششی که کردند نتوانستند راز مرگ را بدانند.
  دوباره مقایسه کنید:
  بابابزرگ: اگه ( امام علی) از خدا طلب مي کرد حتما متوجه ميشد.
  امام علی:كنجكاويها نمودم ، ولى مشيت خداى تعالى آن بودكه هر بار پوشيده ترش دارد.
  قضاوت به عهده خودتان
  " ما اینجاییم چون: از سر اتفاقی نادر گروهی از ماهی هایی که باله های عجیب داشتند توانستند باله های خود را به پا تبدیل کنند و ساکن خشکی شوند. چون همه جای زمین در عصر یخبندان یخ نبست. چون دویست و پنجاه هزار سال قبل گونه ای کوچک و ضعیف در آفریقا پدید آمد که تاکنون به هر زحمت و جان کندنی بوده است توانسته است زنده بماند و منقرض نشود. ممکن است ما با شور و اشتیاق تمام بدنبال پاسخ " متعالی تری" باشیم، ولی چنین پاسخی واقعاً وجود ندارد."
  استفن جی گولد

 9. #8
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت فروردين ۱۳۸۶
  نوشته
  1,957
  مورد تشکر
  3,494 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  28
  آپلود
  0
  گالری
  0  نقل قول نوشته اصلی توسط azadeh2009 نمایش پست
  پس طبق نظر جناب بابا بزرگ و حسین تبار اگر امام علی اراده کرده بود می توانست جزییات زمان و مکان و نحوه شهادتش را بداند ولی فعلا که چنین اراده ای نکرده اند ( معلوم هم نیست به چه دلیل !) فقط کلیت کار را می دانند. یعنی این که قرار است شهید شوند آن هم به دست ابن ملجم.
  بسیار خوب
  حال مطلب بالا را با فرازی از خطبه 149 نهج البلاغه که امام علی قبل از مرگش ایراد کرده اند مقایسه می کنیم.
  كَمْ اءَطْرَدْتُ الْاءَيّامَ اءَبْحَثُها عَنْ مَكْنُونِ هَذا الْاءَمْرِ فَاءَبَىاللَّهُ إِلا إِخْفَاءَهُ، هَيْهاتَ! عِلْمٌ مَخْزُونٌ.
  چه روزگاران كه براى دانستن راز اجل كنجكاويها نمودم ، ولى مشيت خداى تعالى آن بودكه هر بار پوشيده ترش دارد هيهات ، دانشى است در خزانه اسرار.
  پس طبق این بخش از نهج البلاغه در می یابیم که امام علی با همه کوششی که کردند نتوانستند راز مرگ را بدانند.
  دوباره مقایسه کنید:
  بابابزرگ: اگه ( امام علی) از خدا طلب مي کرد حتما متوجه ميشد.
  امام علی:كنجكاويها نمودم ، ولى مشيت خداى تعالى آن بودكه هر بار پوشيده ترش دارد.قضاوت به عهده خودتان
  با سلام به شما دوست گرامی
  خطیه 149 نهج البلاغه ربطی به علم امام از جزئیات شهادتش ندارد.
  ببینید : بحث ما درباره این بود که آیا امام معصوم علم به جزئیات شهادت خود دارد. اگر چنین است چرا بسوی آن رفت؟
  پاسخ این بود که علم امام ارادی است یعنی اگر از خدا بخواهد که بداند خدا به او این علم را میدهد و چه بسا امام خود نخواسته لذا از جرئیات آگاه نبود.
  اما این خطبه درباره راز مرگ هست گه جیستی است . نه چگونگی آن . بحث ما در چگونه به شهادت رسیدن ویا مردن بود. که گفتیم اگر اراده مبگرد که بداند خدا یادش میداد. اما اینکه حقیقت مرگ چیست؟ این امر فقط یر خدا آشکار است. مثل حقیقت روح که قرآن می فرماید روح از امر پروردگار است یعنی کسی نمیداند.
  بعبارت ساده تر بحث ما در باره جزئیات مردن یا شهادت مثل مکان و زمان و قاتل و.... بود اما سخن نهج البلاغه در باره این است که اساسا راز وحقیقت اصل مرگ چیست؟ که حضرت فرمود جز خدا کسی نمیداند یعنی نمیتواند بداند . مثل حقیقت خود خدا که هیچ مخلوقی نمیتواند بفهمد که چیست.
  امیدوارم متوجه این فرق شده باشید. موفق باشید.
  الهمّ صلّ علی محمّد وآل محمّد

 10. #9

  تاریخ عضویت
  جنسیت اسفند ۱۳۸۷
  نوشته
  409
  مورد تشکر
  490 پست
  حضور
  14 ساعت 43 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  نقل قول نوشته اصلی توسط hoseintabar نمایش پست
  خطبه 149 نهج البلاغه ربطی به علم امام از جزئیات شهادتش ندارد.
  ... این خطبه درباره راز مرگ هست که چیستی است . نه چگونگی آن .
  ...سخن نهج البلاغه در باره این است که اساسا راز و حقیقت اصل مرگ چیست؟ که حضرت فرمود جز خدا کسی نمیداند یعنی نمیتواند بداند.
  با تشکر از دوست ارجمند جناب حسین تبار
  شما طبق فرموده بالا نوشته اید که منظور از این عبارت از خطبه 149 علم امام به جزییات و نحوه شهادت ایشان نبوده بلکه منظور آگاهی یافتن از چیستی مرگ است. یعنی علمی که مخصوص باریتعالی است.
  در پاسخ توجه شما را به موارد ذیل جلب می کنم:
  1- بعید است از امام معصوم و صاحب علم لدنی و خزانه علم الهی که تفاوت علم مخصوص باریتعالی و علم غیر مخصوص ذات اقدس اله را نداند تا اینگونه وقت و انرژی خود را صرف آگاهی یافتن از چیزی که مخصوص او نیست نکند. با این صحبتی که فرموده اید ناخواسته چنین گفته اید که امام علی تفاوت این دو نوع علم را نمی دانسته و بیهوده سعی در دانستن آن کرده است!!
  2- علامه محمد تقی جعفری در شرح این خطبه می نویسد:
  در تفسير اين امر ( راز نهانى ) كه امير المؤمنين عليه السلام در اين سخنان مبارك فرموده است ، اختلاف نظر وجود دارد . ابن ابى الحديد و ابن ميثم بحرانى مى‏گويند :
  "منظور آن حضرت از « امر مخفى » چگونگى قتل او و زمان و مكان آن بوده است ."
  نظر ابن ابی الحدید را در لینک زیر بخوانید:
  http://www.tebyan.net/index.aspx?pid...Language=1#p81
  نظر ابن میثم بحرانی را در لینک زیر بخوانید. با این توضیح که شماره خطبه در این شرح 148 است:
  http://www.imamalinet.net/k/new/T-MA....HTM/index.htm
  این نظر دو شارح بسیار بزرگ نهج البلاغه.
  در ادامه می نویسد که مرحوم هاشمی خویی نظر بالا را صحیح ندانسته و عبارت را اینگونه توجیه(!) می کند:
  "مخفى بودن حق بر مردم و مظلوميت اهل حق و غلبه باطل و اصحاب و ياران باطل و كثرت كمك‏كنندگان آن است ، زيرا آن بزرگوار در آغاز امر حكومت براى گرفتن حق خود ، نهايت كوشش را انجام داد و با اينحال به مقصود خود نرسيد ."

  مجلسی نیز همین نظر را دارد. ولی مرحوم جعفری در رد نظر مرحوم خویی و مجلسی اینگونه استدلال می کند که:

  "اولا آن حضرت بر همه آن حوادث كه در روزگار زمامدارى او به وقوع مى‏پيوست ، عالم بود و در بعضى از موارد صريحاً مى‏فرمود كه من اين جريانات را مى‏دانستم و بطور فراوان از حوادث آينده خبر مى‏داد . ثانياً اينكه آن حوادث ، تاريك‏تر از مسئله مرگ و آن امور غيبى كه خبر مى‏داد [ و باتفاق مفسران نهج البلاغه مانند ابن ابى الحديد و ديگران همه آن امور تحقق مى‏يافت ] نبود . ثالثاً بسيار بعيد بنظر مى‏رسد كه امير المؤمنين عليه السلام رازهاى ناگشودنى قضا و قدر را از اسرار قابل گشوده شدن تشخيص نداده و روزهاى فراوانى را به بحث و كاوش از رازهاى ناگشودنى سپرى فرمايد(= یعنی همان مطلبی که در ابتدا عرض کردم) . امّا اينكه مرحوم خويى در آخر جملاتش مى‏گويد : « و خداوند نخواست مگر اينكه اين راز را از شما پوشيده بدارد » ، « زيرا عقول شما از فهم چنين راز بسيار شگفت‏انگيز ناتوان است » خلاف ظاهر بسيار روشن كلام آن حضرت است كه روزهايى را سپرى فرموده است كه آن راز مخفى براى خود او گشوده شود ، نه براى مردم جامعه .
  يك احتمال ديگر در تفسير و توجيه جمله آن حضرت بر مبناى همان است كه ابن ميثم بحرانى و ابن ابى الحديد متذكر شده‏اند كه منظور آن حضرت موقع قتل او و بقيه خصوصيات آن بوده است ."

  پس همانگونه که گذشت به نظر ابن میثم و ابن ابی الحدید و علامه جعفری که هر سه، سه تن از فحول شارحین نهج البلاغه بوده اند منظور از این عبارت نهج البلاغه کیفیت و جزییات زمان و مکان شهادت است که بر وی پوشیده مانده است. و منظوری که شما از این عبارت مبنی بر دانستن چیستی مرگ و اختصاص آن به علوم مخصوصه ی باریتعالی گرفته اید، با توجه به مورد شماره 1 که عرض کردم مخدوش است.
  موفق باشید.
  ویرایش توسط azadeh2009 : ۱۳۸۸/۰۱/۰۸ در ساعت ۲۲:۴۹
  " ما اینجاییم چون: از سر اتفاقی نادر گروهی از ماهی هایی که باله های عجیب داشتند توانستند باله های خود را به پا تبدیل کنند و ساکن خشکی شوند. چون همه جای زمین در عصر یخبندان یخ نبست. چون دویست و پنجاه هزار سال قبل گونه ای کوچک و ضعیف در آفریقا پدید آمد که تاکنون به هر زحمت و جان کندنی بوده است توانسته است زنده بماند و منقرض نشود. ممکن است ما با شور و اشتیاق تمام بدنبال پاسخ " متعالی تری" باشیم، ولی چنین پاسخی واقعاً وجود ندارد."
  استفن جی گولد

 11. #10

  تاریخ عضویت
  جنسیت آبان ۱۳۸۷
  نوشته
  211
  مورد تشکر
  518 پست
  حضور
  12 ساعت 42 دقیقه
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0  من فکر میکنم جواب افق را باید اینجوری داد.انسان موجودی مختار است به جز در دو مورد.این دو مورد تولد ومرگ است که

  خداوند متعال ان دو را تعیین می کند.انسان چه از مرگ خود اگاهی داشته باشد چه نداشته باشد چون خدا حکم کرده باید

  این امر اتفاق بیافتد .چه انسان جزییات را بداند چه نداند باید اتفاق بی افتد .امام علی (ع) ویا امام رضا (ع) با دونستن

  جزییات شهادتشون به مسجد رفتند یا امام رضا جام زهر را نوشید.چون در این قسمت اراده خداوند بود نه اختیار انسان

  وقتی خدا اراده می کند به موجودی را بیافریند همانطور هم اراده می کند تا مرگ انسانی راهم برساند.امام علی(ع)و امام

  رضا(ع) اگه دست خودشان بود از مرگ جلوگیری می کردند چون حفظ امانت (جان)یکی از وظایف مومن است ولی در انجا

  اراده از ایشان سلب شد و اجبار رخ داد تا اختیار خداوند حاکم گردد.

صفحه 1 از 6 123 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود