عبادت بودن نگاه به فرزندان پیامبر صلّ الله علیه و اله وسلّم
حضرت رضا علیه السلام فرمودند: نکاه کردن به فرزندان ما عبادت است؛ (النظر الی ذریتنا عباده). به ایشان گفته شد: ای پسر رسول خدا آیا نگاه کردن به امامان عبادت است یا نگاه کردن به همه فرزندان شما عبادت شمرده می شود؟ حضرت فرمودند: نگاه کردن به همه فرزندان پیامبر عبادت است مشروط بر اینکه از روش پیامبر جدا و به گناهان آلوده نشده باشند؛ (بل النظر الی جمیع ذریه النبی عباده ما لم یفارقوا منهاجه و لم یتلوّثوا بالمعاصی).
دیدن فرزندان پیراسته از گناه ایشان، یادآور کسانی است که خداوند پلیدی را از آنها زدوده، ایشان را پاک کرده است و این یادآوری عبادت است، بر خلاف نگاه به کسی که آلوده به گناهان است. زیرا او مانعی برای به خاطر آوردن آن پاکان است، پس چگونه می تواند عبادت باشد! پس این روایت دلالت میکند که عبادت بر مدار حق میچرخد، نه بر اساس نسبت داشتن با کسی یا آرزو و گمان.
از آنچه که در حضرات ائمه علیهم السلام هیچ ستایش و نکوهشی اثر نمیگذارد، امام رضا در پاسخ مردی که به ایشان گفت: به خدا سوگند هیچ کس از ناحیه پدر از شما شریف تر نیست، حضرت فرمودند: تقوا سبب شرافت ایشان شده است و اطاعت خداوند آنان را بهره مند ساخته است؛ (التقوی شرّفهم و طاعه الله احظتهم).
نیز در پاسخ فرد دیگری که به ایشان گفت: به خدا سوگند تو بهترین مردم هستی. حضرت فرمودند: قسم مخور. بهتر از من کسی است که از تقوای خدای متعالی بیشتر برخوردار بوده، طاعتش برای او بیش تر باشد. به خدا سوگند این آیه نسخ نشده است: ( و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عند الله اتقاکم).