چرا شیعه « غدیر » را مهم میىداند
هجدهم ذی الحجه هر سال یادآورواقعه ای مهم و نقطه عطفی در تاریخ اسلام است که شیعیان از آن به عنوان یکی ازاعیاد بزرگ اسلامی یعنی « عید غدیر » یاد می کنند. در این روز شیعیان و محبان اهلبیت (علیهم السلام ) به جشن و شادی و سرور می پردازند و این روز عظیم را به یکدیگرشادباش می گویند.

موضوع حادثه مهم و تاریخی غدیرخم از زمانهای دورهمواره از مباحث اصلی و اساسی تاریخ اسلام بوده که این امر ناشی از سرنوشت ساز بودناین واقعه عظیم در مسئله امامت و خلافت حکایت دارد.
جانشینی پیامبر عظیم الشاناسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) نقطه اصلی اختلاف بین دو طایفه عمده مسلمانانبعد از رحلت رسول خدا بوده است . شیعیان معتقدند جانشینی پیامبر یک امر الهی است وهیچگاه این مهم به امت اسلامی واگذار نشده است . از سویی دیگر اهل سنت معتقدند کهتعیین جانشینی پیامبر امری الهی نبوده و بعد از رحلت پیامبر اسلام به امت او محولگردیده است . با این مقدمه به بررسی دلایل شیعیان جهت گرامیداشت روز غدیر میپردازیم :
۱) شیعیان از آن رو روز غدیرخم را عظیم و بزرگ می شمارند چون اعتقاددارند این واقعه مهم بیانگر حقیقتی است که هیچگاه از متن اسلام جداشدنی نیست و آنمسئله امامت و ولایت است . به عقیده شیعه این مسئله صرفا واقعه تاریخی نیست بلکهیکی از پایه های مهم دین مبین اسلام بوده و سرنوشت دین و دنیای مسلمین به آن بستگیدارد. مگر نه اینست که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم ) در آن روز عظیم بنابه فرمان و تاکید پروردگار حضرت علی (علیه السلام ) را بعنوان جانشین خود و اماممسلمین بعد از خویش معرفی کرد و فرمود : این علی بن ابیطالب برادر وصی و جانشین منو امام بعد از من است . (۱ ) قطعیت واقعه غدیر چه در متون روایی اهل سنت و چهشیعیان کمتر از قطعیت بعثت رسول خدا نیست و مدارک آن در جای جای کتب تاریخی این دوفرقه بزرگ اسلامی به وفور یافت می شود. حال که چنین است مگر پیامبر در آن روزشخصیتی را از طرف پروردگار تعیین نکرد و اطاعتش را بر عرب و عجم کوچک و بزرگ سفید وسیاه واجب نکرد فرمان او را نافذ و مخالفانش را آمرزیده نخواند مگر در آن روز او راپس از خود برترین مردم از زن و مرد معرفی نفرمود (۲ ) اگر اینطور است پس آیا تلاشبرای شناخت امام علی (ع ) و شناساندن آن حضرت به دیگران چیزی جز کمک کردن به پایههای اساسی اعتقادی مسلمانان می تواند باشد اکنون که اعتقاد داریم امام علی (علیهالسلام ) جانشین بلافصل پیغمبر و منصوب از طرف خداوند است آیا نباید آن روز را بزرگبداریم همچنانکه روز بعثت رسول خدا را بزرگ میداریم .
۲) در بزرگداشت حادثهغدیر احادیث زیادی از معصومین (علیهم السلام ) نقل شده است . برای نمونه به قسمتیاز خطبه غدیریه حضرت علی (علیه السلام ) اشاره می شود. آن حضرت در رابطه با این روزتاریخی اسلام فرمود : « رحمت خدا بر شما باد. پس از پایان این تجمع به خانه هابرگردید و به خانواده های خود وسعت و گشایش دهید. به برادران خود نیکی کنید وخداوند را بر نعمتی که ارزانی کرده است سپاس گویید. از نعمت الهی به یکدیگر هدیهدهید آنگونه که خداوند بر شما منت نهاده و پاداش آن را در این روز چندین برابرعیدهای گذشته و آینده قرار داده است . نیکی در این روز ثروت را می افزاید و عمر راطولانی می کند ابراز عاطفه و محبت به هم در این روز موجب لطف خدا می شود. تا میتوانید در این روز خرج خانواده و برادرانتان کنید و در برخوردها و ملاقات هاشادمانی و سرور نمائید . (۳ )
۳) شیعه به ماجرای غدیر تنها به دیده واگذاریخلافت و به عنوان یک مسئله تاریخی نمی نگرد بلکه به نص صریح قرآن اسلام را بدونولایت ائمه (علیهم السلام ) دینی ناقص می داند. آیه اکمال نشان می دهد همان طور کهدر قیامت تنها دین اسلام از آدمیان پذیرفته می شود اسلام کسانی نیز که ولایت حضرتعلی (ع ) را قبول ندارند کامل ندانسته و لذا مورد پذیرش و رضای پروردگار نخواهدبود. شیعه امامت را هرگز به زمامداری محدود نمی داند بلکه لازمه امامت پذیرش مقامعلمی اهل بیت (علیهم السلام ) به عنوان تنها آگاه به علوم قرآن و سنت نبوی است . چرا که فقط آنانند که قرآن و سنت را بی کم و کاست می شناسند و به درستی به دیگرانیاد می دهند. پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) در تفسیر آیه « واعتصموابحبل الله جمیعا و لاتفرقوا » سوره عمران فرمود : ریسمان خدا که باید به آن تمسکبجوئید علی و اهل بیت اویند . (۴ ) و در جای دیگر نیز حضرت علی (علیه السلام ) خدمترسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) عرض کرد : ای رسول خدا فرقه نجاتیابنده کدام است پیامبر فرمودند : آنهایی که روش تو و یاران تو را دارند و به آنتمسک می جویند . (۵ )
۴) رسول خدا(صلی الله علیه و آله و سلم ) پس از بیان خطبهخود و انتصاب حضرت علی (علیه السلام ) به جانشینی خویش فرمودند : « این سخن را بایدحاضران در این مکان به دیگر افرادی که در این جان نیستند برسانند. » بدون تردیدموضوع امامت حضرت علی (علیه السلام ) به طوری جدی از اهمیت بالایی نزد پیغمبربرخوردار بوده است به گونه ای که حاضر نبودن در آن روز و در آن مکان خاص عذری برایندانستن و نپذیرفتن سخنان رسول خدا نیست . این پیام همه مسلمانان را در برمی گیرد ومرز زمان را در می نوردد همانگونه که امروزه ما نیز مخاطب عبارات آن حضرت می باشیم .
روش و مشی همه ائمه هدی (علیهم السلام ) هموار به امر خطیر امامت و ابلاغحاضران به غایبان اشاره دارد. برای نمونه خود حضرت امیرالمومنین (علیه السلام ) درموارد مختلف به این وظیفه عمل کرده اند. از جمله در مسیر شام هنگامی که ایشان عازمصفین بودند خطبه ای بیان فرمودند و ضمن اشاره به رخداد غدیر فرمودند : « مگرنمیدانید که بیعت با من هم بر شاهدان و هم بر غایبین واجب و لازم شده است . » (۶ )
۵) رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) در ضمن خطبه مهم غدیر بهامامت دوازده امام بعد از خود پرداخته و آنرا به مردم رسما وعلنا اعلام کرده است . در این روز عظیم تاریخی پیامبر عظیم الشان اسلام جانشینی امامان را از سوی خدا ورسول در حلال و حرام و در جمیع علوم اعلام فرموده و سپس نتیجه گرفتند که هرکس دراین امر شک کند مورد غضب الهی است . (۷ )
برخی سخنان پیامبر در مورد دوازدهامام معصوم (علیهم السلام ) که در روز غدیر فرمودند به شرح زیر است :
من صراطمستقیم خداوندم که خداوند شما را به پیروی از آن فرمان داده است و بعد از من علی وسپس فرزندانم از نسل اویند هم آنان که امامان هدایت کننده به سوی حقند.
امامتدر نسل من از فرزندان علی است تا روز قیامت که خدا و رسولش را ملاقات می کنید .
قرآن به شما می گوید که امامان بعد از علی فرزندان او هستند و من هم به شمامعرفی کردم که امامان از نسل من و او هستند.
۶) یکی از مباحث و موارد بسیارمهمی که پیامبر گرامی در خطبه خویش در غدیرخم به آن پرداختند موضوع ظهور حضرت مهدی(عجل الله تعالی فرجه الشریف ) در آخر الزمان است و این در حالی است که آن خطبهحدود ۲۵۰ سال قبل از تولد امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف ) ایراد گردیده است. این مسئله نشان از اهمیت موضوع مهدویت و ضرورت اعتقاد به آن در دین اسلام دارد.
پیامبر در آن خطبه فرمودند : نور از طرف خداوند در من و سپس در علی و نسل او تامهدی قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف ) قرار داده شده است و مهدی حق خداوند را وهر حقی را که برای ماست خواهد گرفت و خاتم امامان مهدی قائم از ماست .
۷) تاریخگواه است معاویه که حکومت شام را در اختیار داشت می دانست که حضرت علی (علیه السلام) میدان را برای حیف و میل بیت المال مسلمانان را به وی نخواهد داد و از سوییتابعیت از مولا را نیز نمی پذیرفت . و به ناچار بنای مخالفت با حضرت را در پیش گرفت. معاویه در سب و ناسزاگویی حضرت علی (علیه السلام ) اصرار می ورزیدو تا زنده بوداز آن دست برنداشت . او با تطمیع پاره ایی از راویان و صحابه های معلوم الحالاحادیثی به نام حضرت رسول خدا بر ضد حضرت علی (علیه السلام ) جعل کرد و صریحا اعلامکرد که به خدا سوگند دست از این کار برنمی دارم تا کودکان با این عادت بزرگ وبزرگان با آن پیر شوند تا آنجایی که او را به نیکی یاد نکند. این عمل آنچنان رایجشد که در کلیه ممالک اسلامی در خطبه های نمازجمعه و منابر و در تعقیب نمازهای جماعتحضرت علی (علیه السلام ) را سب و لعن می کردند.
زمخشری در ربیع الابرار مینویسد که در روزگار بنی امیه بیش از هفتاد هزار منبر بوده که در روی آن بهامیرالمومنین علی (علیه السلام ) لعن می شد. این عمل تا زمان خلافت عمربن عبدالعزیزادامه داشت . بی سبب نیست هنگامیکه حضرت امیرالمومنین را در محراب عبادت به شهادترساندند برخی می گفتند آیا حضرت نماز نیز می خوانده است .
این اوج مظلومیتانسانی وارسته و امامی منصوب از طرف خداوند است . در مقابل این همه ستم و ظلم کهنسبت به امام معصوم و جانشین پیغمبر شده است آیا شیعیان و پیروان آن حضرت حق نداردبرای جبران بخشی از آن ستم ها و مظلومیت ها به حادثه غدیر نظر ویژه داشته باشند
۸) از منظر شیعه پرداختن به غدیر و حضرت علی (علیه السلام ) صرفا پرداختن به یکواقعه تاریخی و یک شخص نیست . بلکه مهمتر از آن معرفی یک الگوی حکومتی کامل و بینقص به بشریت در تمام دنیاست و معرفی شخصیتی است که بقول جرج جرداق مسیحی کشتن اوخیانت به تمام بشریت بوده است . او می گوید; ای دنیا چه می شد اگر همه نیروهایت رادر هم می فشردی و شخصیتی مانند علی را با آن عقل و قلب و زبان و شمشیر نمودار میکردی یا بقول دکتر تیجانی اگر برای علی میسر شده بود که سی سال طبق سیره پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم ) بر مردم حکومت کند همانا اسلام امروز جهان رافراگرفته بود و عقیده متین و محکم در قلوب مسلمانان جایگزین شده و فتنه های کوچک وبزرگ رخ نمی داد و نه کربلایی می بود و نه عاشورایی . اگر همانطور حکومت سایر ائمهکه پیامبر آنان را به نام وصی خود قرار داده بود ادامه می داشت جز مسلمانان ملتی برروی زمین وجود نداشت و دنیا نه چنین بود که امروز مشاهده می کنیم و زندگی ما بهمعنای واقعی اش زندگی انسانی بود.
و جبران خلیل جبران از علمای مسیحیت در اینباره می گوید : علی بن ابیطالب شهید عظمت خویش شد او از دنیا رفت در حالی که نمازبر زبانش جاری و دلش از شوق خدا لبریز بود مردم عرب حقیقت مقام او را درک نکردند تاگروهی از مردم کشور همسایه آن (ایران ) برخاسته این گوهر گرانبها را از سنگ تشخیصدادند و او را شناختند. مقام و شان او در بصیرت و بینایی مانند پیغمبران بود.
البته جای تاسف دارد که در بزرگداشت این حادثه مهم و روز تاریخی غدیر در بعضیمحافل مذهبی و حتی گاهی در رسانه ملی بجای جا انداختن « غدیر » بعنوان یک مدلحکومتی کامل که در صورت اجرای آن سعادت کامل دنیا و آخرت بشریت را تضمین می کند بهمراسمی که نتیجه ای جز محدود نمودن شعاع این واقعه و کوچک کردن این حادثه عظیم الهیندارد اکتفا میگردد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
پینوشتها:
۱ـ خطبه غدیر ـ بحارالانوار ج ۲۷ ص ۲۰۱
۲ـ خطبه غدیر
۳ـمصباح المتهجد ـ ۵۲۴
۴ـ صواعق المحرقه ـ ۹۳۱
۵ـ الاصابه فی تمییزالصحابهج ۲ ص ۱۷۴
۶ـ بحارالانوار ج ۳۲ ص ۳۸۸
۷ـ کفایت الطالب ـ ۲۱۴ و حلیهالاولیا ۸۶۱۱ (اهل سنت )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
منابع :
1)
روزنامه جمهری اسلامی