شرکت مایکروسافت به منظور تطبیق برنامه های ارتباطی خود با نیازهای کاربران خدماتی جدید را برای تکمیل این برنامه ها ارائه کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، مایکروسافت به منظور تکمیل دو برنامه ارتباطی اینترنتی خود و تطبیق آنها با نیازهای کاربران خدماتی جدید را ارائه کرد.
این شرکت طی برنامه ای جدید به بهبود دو سرویس Windows Live Messenger و Hotmail پرداخته و با قرار دادن سرویسی جدید، میزان عملکرد این دو برنامه را افزایش داده است.
با استفاده از این برنامه، کاربر می تواند لیست افراد موجود را به گروه هایی مجزا تبدیل کرده و ارتباط با آنها را از طریق ارسال نامه ها و یا پیامهای الکترونیکی تسهیل کند.
بر اساس گزارش مایکروسافت، کاربران در عین حال با استفاده از این خدمات می توانند تمامی برنامه های مرتبط با ارتباطات الکترونیکی خود را در سیستم Hotmail و در یک جا جمع آوری کنند.
به گفته مایکروسافت این خدمات جدید در حال حاضر در دسترس کاربران بوده و در عین حال امکان استفاده از آنها از طریق گوشی تلفن همراه نیز ممکن خواهد بود.