انتقاد اصلي مخالفان اين‌گونه برخوردها با خرافات با روش حذفي در اين خلاصه مي‌شود كه چگونه با توجه به راهكارهايي كه بايد از آغاز تا پايان در فرايند خرافه‌زدايي مد نظر قرار گيرد، با حذف صورت مسأله، موضوع به حاشيه رانده شده و سرفتنه اصلي همچنان باقي است.
كد خبر: ۲۷۷۲۳تاريخ انتشار: ۱۳:۵۰ - ۱۲ آذر ۱۳۸۷تعداد بازديد: ۵۳۶۳
قطع درخت مقدس‌نما در استان گيلان، قطع درخت مقدس‌نما در شهر ... تخريب مجموعه و محل مقدس‌نما در فلان شهر و استان و برخي اخبار حاشيه‌اي مقدس‌نما، اين روزها تيتر داغ اخبار اجتماعي و فرهنگي رسانه‌هاست؛ اما آيا اين راه، پاسخگوي اهداف مورد نظر است؟

به گزارش خبرنگار «تابناك»، با رشد سريع و روزافزون پديده‌هاي خرافي در جامعه كه منبع درآمد خوبي براي شيادان و جاعلان شده است، از چندي پيش، طرح ضربتي مقابله با پديده‌هاي خرافي در دستور كار مقامات فرهنگي كشور و به ويژه سازمان اوقاف و امور خيريه قرار گرفته است و در اين ميان، با توجه به انتقال سريع شيوه سوءاستفاده از اين اشيا و پديده‌ها به قالب‌هاي نو و موضوعات نوين، چگونگي برخورد با اين‌گونه مسائل خرافي، محل تأمل و نظر است.

بنا بر اين گزارش، انتقاد اصلي مخالفان اين‌گونه برخوردها با خرافات با روش حذفي در اين خلاصه مي‌شود كه چگونه با توجه به راهكارهايي كه بايد از آغاز تا پايان در فرايند خرافه‌زدايي مد نظر قرار گيرد، با حذف صورت مسأله، موضوع به حاشيه رانده شده و سرفتنه اصلي همچنان باقي است.

از سوي ديگر، چرا بايد قطع درختان و اشيايي كه از لحاظ زيست محيطي داراي ارزش فراواني هستند، تاوان ‌كوتاهي‌‌هاي صورت‌گرفته در ريشه رواني خرافات را بدهد؟

اين در حالي است كه دادستان كل كشور نيز در مصاحبه‌اي از رويه قطع درختان مقدس‌نما انتقاد كرده و از تذكرات مدعي‌العموم به دستگاه‌هاي مسئول در اين‌باره و لزوم خودداري از تخريب محيط زيست خبر داده است.

گفتني است، در آسيب‌شناسي‌هاي به عمل آمده از سير صعودي ظهور چنين پديده‌هايي، عملكرد ضعيف نهادهاي فرهنگي و حتي رسانه‌اي در تبليغ و ترويج چنين معضلاتي و فراگير كردن آنها، از غلظت و شدت قابل توجهي برخوردار است.