سلام
من دانشجوی مدیریت رسانه است برای یک از درس‌ها باید موضوع دیدگاه قرآن نسبت به سرمایه و کار را بررسی کنم. می‌خواستم اگر ممکن است آیات مرتبط را برایم بفرستید.خود آیات را می‌خواهم تا منابع تفسیری را