جهت مشاهده مطالب کارشناسان و کاربران در این موضوع کلیک کنید   

موضوع: مناظره (روح)

 1. #1
  شروع کننده موضوع

  تاریخ عضویت
  جنسیت تير ۱۳۸۶
  نوشته
  1,183
  مورد تشکر
  1,666 پست
  حضور
  نامشخص
  دریافت
  0
  آپلود
  0
  گالری
  0

  مناظره (روح)
  موضوع : روحچیست؟
  sara.m 10:20 pm: مناظره امشب يک ساعت مي باشد
  bababozorg 10:17 pm: درباره روح سوال داشتيد؟
  bababozorg 10:19 pm: سوال خاصي داريد؟
  ramila 10:19 pm: درمورد روح انسانهاسوال دارم
  bababozorg 10:19 pm: بفرما
  ramila 10:19 pm: البته من سوالزياددارم
  ramila 10:19 pm: يکي يکي نه؟
  sara.m 10:20 pm: مناظره امشب يک ساعت مي باشد
  ramila 10:20 pm: خداوندفرموده و نفختفيه منروحي
  ramila 10:20 pm: انشاالله
  bababozorg 10:21 pm: خوب ؟
  ramila 10:21 pm: درنتيجه روح همه انسانها ازخداست
  ramila 10:21 pm: درسته ؟
  bababozorg 10:21 pm: بله البته
  ramila 10:21 pm: همه ديگه ؟
  bababozorg 10:21 pm: انسانها وغيرانسانها
  ramila 10:21 pm: يعني جسم و کالبدماحامل روح خداست؟
  bababozorg 10:22 pm: خوب؟
  ramila 10:22 pm: پس با اين حساب هرانسان ذره اي از وجود خود خداست؟
  ramila 10:22 pm: درسته ؟
  bababozorg 10:23 pm: ببين عبارت شما رااصلاح ميكنم
  ramila 10:23 pm: باورش برام خيليسخته !!!!!
  bababozorg 10:23 pm: روح ازخداست
  bababozorg 10:23 pm: معني اش اين نيست كه جزيي از وجود خداست
  ramila 10:24 pm: جلوه اياز خدا ؟
  bababozorg 10:24 pm: خوب اين تعبير شماچون اشتباه است برات قبولش سخته
  bababozorg 10:24 pm: اما براي ما قبولش نه تنها سخته بلكه محال است
  ramila 10:24 pm: اثر خدا ؟
  bababozorg 10:25 pm: خوب مايليد دراين زمينه بطور ريشه اي بحثكنيم؟
  bababozorg 10:25 pm: جلوه با وجود فرقداره
  bababozorg 10:25 pm: روح از خداست يعني از امر خداست نه جزي از وجود خدا
  bababozorg 10:25 pm: توجه فرمودي؟
  ramila 10:26 pm: بله
  bababozorg 10:26 pm: اگه مايليد روح رابراتون توضيح بدم
  ramila 10:26 pm: يعنيچي؟
  bababozorg 10:26 pm: ياكافيه؟
  ramila 10:26 pm: عالم امرو...
  bababozorg 10:26 pm: بنا براين روح جزي ازخدا نيست
  bababozorg 10:26 pm: خدا بسيط است
  ramila 10:26 pm: توضيح لطفا
  bababozorg 10:26 pm: وجزء لازمه ممكن الوجود است ومركب
  bababozorg 10:27 pm: پس روح جز ء نيست
  bababozorg 10:27 pm: حالابرات ميگم چيست
  bababozorg 10:27 pm: ببينيدبزرگوار
  bababozorg 10:27 pm: ما چند تا واژه را بايد بدونيم
  bababozorg 10:27 pm: 1-
  bababozorg 10:28 pm: رو ح چيست؟
  ramila 10:28 pm: ادامه فکر اشتباهم راهم اول بگم براتون؟
  bababozorg 10:28 pm: 2-
  bababozorg 10:28 pm: وواژه روح درقرآن به چه معاني آمد؟
  bababozorg 10:28 pm: 3-
  bababozorg 10:28 pm: منشاء روح ازكجاست؟
  bababozorg 10:29 pm: 4-
  bababozorg 10:29 pm: امر خداچيست؟
  bababozorg 10:29 pm: 5-
  bababozorg 10:29 pm: ويژگيهاي روح
  bababozorg 10:29 pm: البته بقدر وقت درخدمتتون هستم
  bababozorg 10:29 pm: اگه اين موضوعات روشن بشه
  bababozorg 10:29 pm: روح معلوم ميشه چيه؟
  bababozorg 10:30 pm: اگه رامایشي در برداشت اشتباهت داشتي بفرما
  ramila 10:30 pm: جنس روح؟
  bababozorg 10:30 pm: يا خودم توضيح بدم؟
  ramila 10:31 pm: تصورم اينبودکه
  ramila 10:31 pm: چون روح انسان ازخداست
  ramila 10:31 pm: اگه بتونهناخالصيهاي جسم راکه با اونترکيب شده
  ramila 10:32 pm: به انسان کامل بودن نزديک ميشه
  bababozorg 10:32 pm: خوب اجازه بده روح را معني كنيم اول
  bababozorg 10:32 pm: موافقيد؟
  ramila 10:32 pm: و برايهمينه که هر بااخلاصتر باشهانسان نوراني تر ميشه
  ramila 10:32 pm: همش اشتباست؟
  ramila 10:33 pm: بفرماييد
  bababozorg 10:33 pm: روح از خداست بزرگوار اما نه جزي از خدا
  bababozorg 10:33 pm: تعريف روح؟
  bababozorg 10:34 pm: امري استمجرد وغير مادي وغير قابل قسمت و..
  bababozorg 10:34 pm: كه فعاليت وحيات اعضاي بدن متكي به اوست
  bababozorg 10:35 pm: پس روح درحقيقت مبدء حيات است
  bababozorg 10:35 pm: همانطوريكه علامه طباطبايي هم درتفسيرش همينو ميگويد
  bababozorg 10:36 pm: اما واژه روح درقرآن؟
  bababozorg 10:36 pm: درقرآن آيات متعددي درباره روح آمد
  bababozorg 10:36 pm: وشامل روح انساني وروح غير انسان ميشود
  bababozorg 10:37 pm: مثلا تنزل ا لملائكة والروح
  bababozorg 10:37 pm: درسوره انزلنا آيه 4
  bababozorg 10:37 pm: منظور غيرانسان است
  bababozorg 10:37 pm: روح جبرئيل
  bababozorg 10:37 pm: يا فرشته ديگر
  bababozorg 10:37 pm: يا فرشته اعظم
  bababozorg 10:37 pm: ودر جاي ديگرمنظور روح انساني است مانند
  bababozorg 10:38 pm: يسئلوك عن الروح قل الروح من امر ربي..
  bababozorg 10:38 pm: ولي بيشتر موارد مراد از روح روح انساني است
  bababozorg 10:39 pm: وقتي از پيامبرسوال كردند روح چيه؟
  bababozorg 10:39 pm: فرمود : بگو روح از امر پروردگار است
  ramila 10:39 pm: جسم از عالم ملک و روح از عالمملکوت
  bababozorg 10:39 pm: ميبينيد كه نفرمود
  ramila 10:39 pm: جسم ازعالم خلق و روح از عالم امر
  bababozorg 10:39 pm: قل الروح مني
  bababozorg 10:39 pm: روح جزيي از من است
  bababozorg 10:40 pm: احسن دقيقا حالا درست فرمودين
  bababozorg 10:40 pm: فرمود قل الروح من امر ربي
  bababozorg 10:40 pm: واما سوال سوم؟
  ramila 10:40 pm: روح نباتيو روح حيواني چي؟
  bababozorg 10:40 pm: منشاء پيدايش روح چيست وكجاست؟
  bababozorg 10:41 pm: فرقي نداره بزرگوار
  bababozorg 10:41 pm: همه روح ها ازامر خدايند
  bababozorg 10:41 pm: اماكاملترين آن روح انسان است
  ramila 10:41 pm: عناصروطبايع
  bababozorg 10:41 pm: اما منشاءروح؟
  ramila 10:42 pm: در مرتبهانسان با عقل واختياره
  bababozorg 10:42 pm: درقرآن البته آيه اي داريم كه
  bababozorg 10:42 pm: درسته
  bababozorg 10:42 pm: فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
  bababozorg 10:43 pm: هرگاه جنين را تسويه ومساوي كردم
  bababozorg 10:43 pm: يعني قابليت انسان را پيدانمود
  bababozorg 10:43 pm: دراون حال
  bababozorg 10:43 pm: از روح خودم دراودميدم
  bababozorg 10:43 pm: پس همه سجده اشكنيد ............
  bababozorg 10:44 pm: كلمه مندراين آيه ومشابهه آن
  bababozorg 10:45 pm: از جنس وسنخ امر است
  bababozorg 10:45 pm: چرا كه خودش درآيه ديگر فرمود
  bababozorg 10:45 pm: قل الروح من امر ربي
  bababozorg 10:45 pm: درنتيجه روح يعني امر الهي
  bababozorg 10:45 pm: حالا بايد ديد امر الهي چيست؟
  bababozorg 10:46 pm: درآيه اي ديگراين را توضيح داده
  bababozorg 10:46 pm: فرمود:
  bababozorg 10:46 pm: انما امره اذااراد شيئا ان يقول له كن فيكن
  bababozorg 10:47 pm: قطعا امرخدا اينه كه هرگاه بخواهد چيزي بشود ميشود
  bababozorg 10:47 pm: نياز به اسباب وآلات مادي نيست
  ramila 10:47 pm: ايه 85 سوره اسرا هم هست
  bababozorg 10:48 pm: بنا براين دو تعبير داريم در هستي
  ramila 10:48 pm: روح از عالم امر پروردگارماست و بهشما حز علم اندکي ندادم
  bababozorg 10:48 pm: 1- خلقت
  bababozorg 10:48 pm: كه درمسير اسباب وعلل مادي وطبيعي است
  bababozorg 10:48 pm: 2- امر
  bababozorg 10:49 pm: كه پديده غير مادياست
  bababozorg 10:49 pm: و نشان دهنده ارتباط صاحب روح با دهنده روح است
  bababozorg 10:50 pm: كه درآن تدريج و..وجود ندارد
  bababozorg 10:50 pm: يك خلق جديد است درواقع
  bababozorg 10:50 pm: لذا وقتي مراحل 7 گانه خلقت را درسوره مومنون بيان ميكندوحج
  bababozorg 10:50 pm: اون مراحل 7 گانه را تدريجي ميشمرد
  bababozorg 10:51 pm: وليآخرين مرحله يعني دميدن روح را خلق جديد ميشمارد
  bababozorg 10:51 pm: كه با خلق قبلي فرق داره

  روح چیست؟ 2
  bababozorg 10:51 pm: بنا براين تااينجا استفاده ميشه از آيات كه
  bababozorg 10:52 pm: 1-
  bababozorg 10:52 pm: روح امري است مجرد وغير مادي
  bababozorg 10:52 pm: 2- روح از امروفرمان خداست نه جزيي از وجود خدا
  bababozorg 10:52 pm: 3- تكامل بدن انسان درسايه روح است
  bababozorg 10:53 pm: 4- ويژگيهاي روح
  bababozorg 10:53 pm: انسان يك روح دارد با ويژگيهاي مختلف
  bababozorg 10:53 pm: چنانچه امام صادق عليه السلام
  bababozorg 10:54 pm: درتفسير ونفس وما سواها فالهمها فجورهاوتقواها
  bababozorg 10:54 pm: فرمود
  bababozorg 10:55 pm: اي عرفهاواهملها ثم خيرها فاختارت
  bababozorg 10:55 pm: يعني خداوند
  bababozorg 10:55 pm: خير وشررا به بشر آموخت
  bababozorg 10:55 pm: سپس راه انتخاب خير وشر را دراختيار انسان قرارداد
  bababozorg 10:55 pm: تا آزادانه تصميم بگيرد
  bababozorg 10:56 pm: ونيز از حضرت علي عليه السلام است كه
  bababozorg 10:56 pm: ان النفس لجوهرهثمينه من صانها رفعها ومن ابتذلها وضعها
  bababozorg 10:57 pm: روح ونفس انسان حقيقتي است بزرگ
  bababozorg 10:57 pm: هر كس حف شكنه بزرگش ميكنه
  bababozorg 10:57 pm: وهركس نفسش را به ابتذال بكشه اونو ساقط ميكنه
  bababozorg 10:58 pm: اين ويژگي نفس انسان است
  bababozorg 10:58 pm: نفس وروح انسان
  bababozorg 10:58 pm: حالا توجه فرمودين جناب راميلا؟
  bababozorg 10:58 pm: با تشكر از صبر و متانت شما و دوستان ديگه
  bababozorg 10:59 pm: جايي ابهام داريدباز؟
  sara.m 10:59 pm: دوستان و بزرگواران ضمن خسته نباشيد ده دقيقه تا پايان مناظره زمان داريم
  ramila 11:00 pm: وين حالمعما نه توخواني و نهمن
  bababozorg 11:00 pm: بله
  sara.m 10:59 pm: دوستان و بزرگواران ضمن خسته نباشيد ده دقيقه تا پايان مناظره زمان داريم

  ramila 11:00 pm: هست از پسپرده گفتگوي من وتو
  bababozorg 11:00 pm: رازي كه ميان جان جانان منست
  ramila 11:00 pm: چون پردهبر افتد نه توماني و نهمن
  bababozorg 11:00 pm: دانسته نيست و گفتنش نيست روا
  bababozorg 11:01 pm: فرمايش ديگه نداريد بزرگوار؟
  ramila 11:01 pm: خيلي زيادممنون و متشکر
  bababozorg 11:01 pm: مجدد از حضوروحوصله شما وبقيه دوستان ممنونم
  ramila 11:01 pm: انحراف ذهنيم را برطرفنموديد
  ramila 11:02 pm: بقيه سوالهام چي ميشه ؟
  bababozorg 11:02 pm: خواهش ميكنم
  ramila 11:02 pm: کم کم داشتم فکر ميکردم که همه به نوعي خدان !!!!!!!
  bababozorg 11:02 pm: بازم با سارا خانم هماهنگ بفرما درخدمتتون هستمچشم
  نتیجه:
  bababozorg 11:03 pm: پس نتيجه را يبار ديگه ميگم
  bababozorg 11:03 pm: 1- روح يعني امر
  bababozorg 11:03 pm: 2- روح از امرپروردگار است
  bababozorg 11:03 pm: 3- امرالهي غير مادي ومجرد است و تدريج ندارد
  bababozorg 11:03 pm: روح درهر انسان يكي بيش نيست
  bababozorg 11:04 pm: 4- همين روح داراي ويژگيهاي متعدد ميتونه باشه
  bababozorg 11:04 pm: مانند يك انسان درعين يكي بودن ويه نفس داشتن
  bababozorg 11:04 pm:5- اما ماهیت روح وحقیقت آن چون از جنس مجردات است برای انسان مادی قابل درک کامل نیست .مانند کنه حقیقت خود خدا یا حقیقت وجود وعقل و...
  ramila 11:05 pm: روح در هر انسان يکي است بادرجات مختلف
  bababozorg 11:05 pm: گاهي ناراحت گاهي خوشحال گاهي ...ميشود
  bababozorg 11:05 pm: احست دقيقا درست فرمودين بزرگوار
  bababozorg 11:06 pm: خدا وند به همه شما خيرجزيل عنايت فرمايد
  ramila 11:06 pm: يهباروارد شدن زوح به جسم خودمرا حس کردم
  bababozorg 11:07 pm: خدا يار و نگه دارتون:rose:
  ویرایش توسط sara.m : ۱۳۸۷/۰۹/۱۵ در ساعت ۱۹:۳۹
  مهدیا کعبه شد از تاب تو بی تاب بتاب

 2. تشکر


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

اشتراک گذاری

اشتراک گذاری

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
^

ورود

ورود