مناظره ای بین جناب بابابزرگ و جناب وصال
موضوع : فرقه نئیسم neism
bababozorg 1:37 pm: جناب وصال اگه سوالي داشتين درخدمتم
sara.m 1:37 pm: ممنونم
bababozorg 1:37 pm: ساراخانم؟
وصال 1:37 pm: چشم
وصال 1:37 pm: درواقع سوال من در باره ي فرقه ي انحرافي هست كه
وصال 1:38 pm: دو سه ساليه كه پا گرفتند
وصال 1:38 pm: اين فرقه بر مبناي اسلام فعاليت خودشون رو شروع كردند
bababozorg 1:39 pm: با اجازه دوستان ديگه
وصال 1:39 pm: طبق تحقيقي متوجه شدم كه
وصال 1:39 pm: اونها اسلام رو بدون شريعت قبول دارند
bababozorg 1:39 pm: بله بفرما..
bababozorg 1:40 pm: خانم وصال؟
bababozorg 1:40 pm: ؟
bababozorg 1:41 pm: :no:
bababozorg 1:43 pm: اسلام بدون شريعت يعني چي؟
bababozorg 1:44 pm: تشريف داريد خانم وصال؟
bababozorg 1:44 pm: چرا؟
bababozorg 1:45 pm: درسته سارا خانم
sara.m 1:46 pm: اللهم صل علي محمد و آل محمد
bababozorg 1:49 pm: اسلام بدون شريعتيعني چي؟
وصال 1:49 pm: بله هستم
sara.m 1:49 pm: خب پس ادامه بحث
وصال 1:49 pm: اين نظريه اون فرقه ي جديده
وصال 1:49 pm: منم ميخوام ببينم شمااطلاعي در مورد اين فرقه ي جديد داريد؟
bababozorg 1:49 pm: اسلام بدون شريعت يعني چي؟
وصال 1:50 pm: يعني خدا رو قبول داشته باش اما نيازي نيست كه نماز بخوني وروزه بگيري
bababozorg 1:50 pm: خوب ببين بزرگوار
وصال 1:50 pm: اينا حتي يه بحثي داشتند كه ميشه رابطه ي جنسي آزادداشت
وصال 1:50 pm: هم جنس بازي رو تاييد ميكنند
bababozorg 1:50 pm: اين جمله كاملا غلطه ست
وصال 1:51 pm: استاد؟
bababozorg 1:51 pm: اجازه بديد دليلش را بگم
وصال 1:51 pm: من نميخوام اسلام بدون شريعت رو برام توضيح بديد
وصال 1:51 pm: ميخوام اگه شناختي درباره ي اين فرقه داريد بفرماييد
bababozorg 1:51 pm: ميخوام بطلان اين قول را بگم
bababozorg 1:52 pm: مهم نيست چه فروعي دارن
bababozorg 1:52 pm: مهم اينهكه اصولشون با عقل و نقل ناسازگاره
bababozorg 1:53 pm: خوب ببينيد خانم وصال
وصال 1:53 pm: بهمون گفته شده كه بچه هارو ارشاد گكنيم...
ادامه دار
bababozorg 1:53 pm: ممكنه هر روز فرقهاي جديد درست بشه و چند صباحي مانور بدن
bababozorg 1:54 pm: برا ي ما مهم اينه كه 4 چوبهاي اصلي فكري شونو بشناسيم وبا عقل ونقل تطبيق بديم
bababozorg 1:55 pm: بر همين اساس ميگيم
bababozorg 1:55 pm: اصلا اسلام بدون شريعت يعني چه؟
bababozorg 1:55 pm: اسلام قطعا بعداز پذيرش خداست
bababozorg 1:55 pm: درسته؟
bababozorg 1:56 pm: ؟
sara.m 1:57 pm: ؟
bababozorg 1:57 pm: خانم وصال فرض را براين ميزاريم كه شما درجايگاه اونهاهستيد
bababozorg 1:57 pm: لذا هرچه دفاع داريد ميتونيد بكنيد
bababozorg 1:57 pm: تاشبهات را بررسي وبرطرف كنيم
bababozorg 1:58 pm: بنا براين فرض قبوله كه اسلام بايد بعد از پذيرش خدا باشه؟
bababozorg 1:58 pm: اگه پاسخي نداريد خودم پاسخ بدم
bababozorg 1:59 pm: خوب ببينيد اجمالاميگيم كه
bababozorg 2:00 pm: 1-
bababozorg 2:00 pm: دراين فرقه اصل برپذيرش خداست
bababozorg 2:00 pm: چون خدا رو قبول دارن شيوه بندگي شون فرق ميكنه
bababozorg 2:01 pm: 2-
bababozorg 2:01 pm: اسلام بدون شريعت شعارشونه مثلا
bababozorg 2:01 pm: ميگيم اسلام يعني چه؟
bababozorg 2:01 pm: يعني تسليم
bababozorg 2:01 pm: يعني پذيرش
bababozorg 2:02 pm: منم موندم چراپاسخ نميده يا دفاع نميكنه
bababozorg 2:02 pm: ولي شايد مشكلي براش پيش اومده
bababozorg 2:02 pm: ميگيم
bababozorg 2:02 pm: كسي كه خدا رو قبول نموده
bababozorg 2:03 pm: بعد از پذيرش خدابايد ديد خدا چرا اونو خلق نموده؟
Borzin 2:04 pm: در گفتگو دو انديشه را از يکديگر جداکنيد
Borzin 2:04 pm: دئيسم
Borzin 2:04 pm: ومسلمان قرآني
bababozorg 2:04 pm: بايد بدنبال كلام خدا رفت
Borzin 2:04 pm: گمان مي کنم منظوروصال دئيسم بود
bababozorg 2:04 pm: و شريعت يعني انچه شرع وديني كه خدا واسه به كمال رسيدن بشر اورده
Borzin 2:04 pm: که انيدشهنويني نيست
bababozorg 2:05 pm: خوب درنتيجه
bababozorg 2:05 pm: اگر كسي خدا را قبول داشته باشه
ramila 2:05 pm: باطنشريعت طريقت و باطن شريعت حقيقتاست
bababozorg 2:05 pm: بناچار وبه حكم عقل بايد دستورات خدا وشرعت خدا را هم قبول كنه
bababozorg 2:06 pm: پس اسلام بدون شريعت سخن بي پايه است
ramila 2:06 pm: يا الله ما را بردريافت حقيقت و رسيدن به آن (خودت ) تا انتها توانا گردان
bababozorg 2:06 pm: فقط خواستم يه جمع بندي كلي داشته باشم
ramila 2:07 pm: توکلناعليالله
sara.m 2:07 pm: ممنونم جناب بابابزرگ
bababozorg 2:08 pm: خواهش ميكنم
ramila 2:09 pm: باطن شريعت=طريقت
ramila 2:09 pm: باطن طريقت=حقيقت
ramila 2:09 pm: حقيقت=خدااااااااااااااااا �ا
bababozorg 2:10 pm: جناب برزين درسته
bababozorg 2:10 pm: Deism
bababozorg 2:10 pm: بمعني اعتقاد به خدا بدون پيامبر
ramila 2:10 pm: طريقت= عمل به قرآن
Borzin 2:11 pm: من گمان مي کنم وصالچنين چيزي در ذهنداشت
bababozorg 2:11 pm: پس دئيسم= deism
Borzin 2:11 pm: Deism
bababozorg 2:11 pm: يعني خدا بدون پيامبر
Borzin 2:12 pm: و دئيسم به شريعت باوريندارد
bababozorg 2:12 pm: وگفتيم كه عقلا چنين اعتقادي باطل وبي ريشه هست
Borzin 2:12 pm: تنها به نيروييماوراءطبيعي
bababozorg 2:12 pm: با تشكر از حضور همه عزيزان
Borzin 2:12 pm: من از دئيسم پدافندنميکنم
bababozorg 2:12 pm: و تشكر از مدير محترممناظره
Borzin 2:12 pm: اما باور دارمدئيسم
Borzin 2:12 pm: به هيچروياز
Borzin 2:12 pm: thesim
Borzin 2:13 pm: عقب ترنيست
Borzin 2:13 pm: و حتي تئيسم
Borzin 2:13 pm: برچند خدايي برتري ندارد
Borzin 2:14 pm: polytheism
bababozorg 2:12 pm: جناب برزين درباره اين ادعاي كمتر نبودن عقيده دئيسم (خداي بدون پيامبر ) از تئيسم خدا با پيامبر ) وعدم برتري تئيسم بر پوليسيزم (چند خدايي ) ميتونيم با هماهنگي مدير مناظره صحبت كنيم.


نتيجه:
1- فرقه Neism حد اقلدرسال 2001 تبليغ را شروع كرده نه دو- سال.
2-اين فرقه نئيسمعقيده وشعارشان اسلام بدون شريعت نيست . بلكه (خداباوري بدون نياز به پيامبر ) است
3-باور مندي به خدا (درعقيده) بدون تكيه به سخنان خدا (درعمل) تنها يك شعار بدون پشتوانه عقل است .
يعني نميشه انسان خدارا قبول كنه ولي دستوراتو ديني را كه خدا براي تكامل بشر فرستاده را قبول نكنه. زيرا دراين صورت اصلا بشرراه تكامل را نميداند. وخلقت خدا نيز عبث وبيهوده ميشود.
درحقيقت اين گونه تفكر يعني قبول خدا و رد خداواين يعني تناقض درعقيده . كه هر عقل سليم وابتدايي آن را نادرست وباطلميداند.
موفقباشيد.